Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2019-02-22  -  2019-02-22    Gydytojui Pranui Žiukui – 65
Daugiau informacijos...
 
2019-02-23  -  2019-02-23    Kompozitoriui Algimantui Kriukai – 75
Daugiau informacijos...
 
2019-02-24  -  2019-02-24    Chorvedžiui Pranui Dūmanui – 95
Daugiau informacijos...
 
2019-02-28  -  2019-02-28    Muzikantui Arnoldui Gurinavičiui – 65
Daugiau informacijos...
 
2019-03-02  -  2019-03-02    Švietėjui Kaziui Rožanskui – 100
Daugiau informacijos...
 
2019-03-08  -  2019-03-08    Kultūros organizatoriui Antanui Verbickui – 60
Daugiau informacijos...
 
2019-03-08  -  2019-03-08    Kultūros organizatoriui Steponui Žvibui – 105
Daugiau informacijos...
 
2019-03-09  -  2019-03-09    Dailininkui skulptoriui Antanui Žukauskui – 80
Daugiau informacijos...
 
2019-03-12  -  2019-03-12    Tekstologui Vytautui Rakauskui – 90
Daugiau informacijos...
 
2019-03-16  -  2019-03-16    Laisvės gynėjui Eligijui Smetonai – 95
Daugiau informacijos...
 
2019-03-17  -  2019-03-17    Mokslininkui zootechnikui Algirdui Baniui – 90
Daugiau informacijos...
 
2019-03-17  -  2019-03-17    Mokslininkui gydytojui Abdonui Tamošiūnui – 65
Daugiau informacijos...
 
2019-03-19  -  2019-03-19    Mokslininkui geologui Juozui Paškevičiui – 95
Daugiau informacijos...
 
2019-03-22  -  2019-03-22    Kariškiui Povilui Dunduliui – 125
Daugiau informacijos...
 
2019-04-01  -  2019-04-01    Agronomei Onai Simanavičienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2019-04-06  -  2019-04-06    Tautodailininkui Valentui Survilai – 60
Daugiau informacijos...
 
2019-04-08  -  2019-04-08    Visuomenininkui Jonui Baltušnikui – 130
Daugiau informacijos...
 
2019-04-11  -  2019-04-11    Rašytojui Jonui Biliūnui – 140
Daugiau informacijos...
 
2019-04-12  -  2019-04-12    Medžio drožėjui Vytautui Ulevičiui – 85
Daugiau informacijos...
 
2019-04-14  -  2019-04-14    Rašytojui Juozui Baltušiui – 110
Daugiau informacijos...
 
2019-04-16  -  2019-04-16    Dailininkui skulptoriui Antanui Braždžiui – 80
Daugiau informacijos...
 
2019-04-18  -  2019-04-18    Poetui Vytautui Striogai – 95
Daugiau informacijos...
 
2019-04-23  -  2019-04-23    Kariškiui Jonui Jackui – 125
Daugiau informacijos...
 
2019-04-26  -  2019-04-26    Medžio drožėjui Jurgiui Kazlauskui – 105
Daugiau informacijos...
 
2019-05-02  -  2019-05-02    Kariškiui Artūrui Leitai – 50
Daugiau informacijos...
 
2019-05-02  -  2019-05-02    Poetei Daliai Ramoškaitei – 70
Daugiau informacijos...
 
2019-05-05  -  2019-05-05    Sporto organizatoriui Stasiui Žukauskui – 105
Daugiau informacijos...
 
2019-05-10  -  2019-05-10    Vertėjai Zitai Marienei – 70
Daugiau informacijos...
 
2019-05-13  -  2019-05-13    Vertėjai Danguolei Žalytei – 60
Daugiau informacijos...
 
2019-05-20  -  2019-05-20    Pianistei Guodai Indriūnaitei – 25
Daugiau informacijos...
 
2019-05-25  -  2019-05-25    Kraštotyrininkui Povilui Jurkštui – 100
Daugiau informacijos...
 
2019-05-25  -  2019-05-25    Mokslo istorikui Algirdui Povilui Ažubaliui – 80
Daugiau informacijos...
 
2019-06-01  -  2019-06-01    Inžinieriui Henrikui Jackevičiui – 90
Daugiau informacijos...
 
2019-06-03  -  2019-06-03    Mokslininkui gydytojui Bronislavui Šatkauskui – 85
Daugiau informacijos...
 
2019-06-04  -  2019-06-04    Filologui Pranui Gražiui – 90
Daugiau informacijos...
 
2019-06-07  -  2019-06-07    Sporto organizatoriui Algirdui Kovaliūnui – 90
Daugiau informacijos...
 
2019-06-10  -  2019-06-10    Mokslininkui inžinieriui ekonomistui Povilui Vanagui – 80
Daugiau informacijos...
 
2019-06-10  -  2019-06-10    Inžinieriui Alvydui Bitinui – 75
Daugiau informacijos...
 
2019-06-14  -  2019-06-14    Verslininkui Dariui Gudeliui – 45
Daugiau informacijos...
 
2019-06-17  -  2019-06-17    Kunigui Rimantui Kauniečiui – 55
Daugiau informacijos...
 
2019-06-21  -  2019-06-21    Kultūros organizatorei Jolantai Pupkienei – 50
Daugiau informacijos...
 
2019-06-22  -  2019-06-22    Filologei Daliai Emilijai Dilytei-Staškevičienei – 75
Daugiau informacijos...
 
2019-06-25  -  2019-06-25    Mokslininkui inžinieriui Gvidui Kazlauskui – 85
Daugiau informacijos...