Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2017-05-04  -  2017-05-04    Verslininkui vadovui Virgilijui Vaičiuliui – 60
Daugiau informacijos...
 
2017-05-11  -  2017-05-11    Istorikui ir archeologui Gintautui Zabielai – 55
Daugiau informacijos...
 
2017-05-12  -  2017-05-12    Lakūnui Povilui Šalteniui – 105
Daugiau informacijos...
 
2017-05-12  -  2017-05-12    Kultūros organizatorei Ritai Babelienei – 55
Daugiau informacijos...
 
2017-05-15  -  2017-05-15    Kalbininkui Kazimierui Kuzaviniui – 90
Daugiau informacijos...
 
2017-05-16  -  2017-05-16    Kultūros organizatorei Bronei Lukaitienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2017-05-18  -  2017-05-18    Visuomenininkui Audriui Vingriui – 55
Daugiau informacijos...
 
2017-05-18  -  2017-05-18    Mokslininkui inžinieriui Vytautui Plakiui – 65
Daugiau informacijos...
 
2017-05-20  -  2017-05-20    Aktoriui Ferdinandui Pranui Jakšiui – 80
Daugiau informacijos...
 
2017-05-22  -  2017-05-22    Fizikui ir chemikui Vytautui Kaikariui – 105
Daugiau informacijos...
 
2017-05-23  -  2017-05-23    Rašytojui Vidmantui Kiaušui-Elmiškiui – 65
Daugiau informacijos...
 
2017-05-25  -  2017-05-25    Rašytojui, kino ir teatro režisieriui Vytautui V. Landsbergiui – 55
Daugiau informacijos...
 
2017-05-25  -  2017-05-25    Literatui ir visuomenininkui Mikui Masiui – 125
Daugiau informacijos...
 
2017-05-28  -  2017-05-28    Dizainerei Kristinai Kruopienytei-Narūnei – 40
Daugiau informacijos...
 
2017-06-05  -  2017-06-05    Muzikos pedagogui Algimantui Vaiginiui – 75
Daugiau informacijos...
 
2017-06-14  -  2017-06-14    Fotomenininkui, politikui Vytautui Januliui – 60
Daugiau informacijos...
 
2017-06-15  -  2017-06-15    Knygnešiui ir švietėjui Valerijonui Laskauskui – 145
Daugiau informacijos...
 
2017-06-16  -  2017-06-16    Kunigui Justui Jasėnui – 35
Daugiau informacijos...
 
2017-06-18  -  2017-06-18    Gydytojui ir visuomenininkui Adomui Laskauskui – 130
Daugiau informacijos...
 
2017-06-23  -  2017-06-23    Mokslininkui leidėjui Broniui Vaitiekūnui – 115
Daugiau informacijos...
 
2017-06-23  -  2017-06-23    Teisininkei Zitai Gavėnienei – 60
Daugiau informacijos...
 
2017-07-01  -  2017-07-01    Knygnešiui Juozui Maldžiui – 155
Daugiau informacijos...
 
2017-07-07  -  2017-07-07    Architektui restauratoriui, inžinieriui Rimantui Šermukšniui – 80
Daugiau informacijos...
 
2017-07-08  -  2017-07-08    Mokslininkui Algirdui Antanui Avižieniui – 85
Daugiau informacijos...
 
2017-07-09  -  2017-07-09    Rašytojui ir vertėjui Valdui Papieviui – 55
Daugiau informacijos...
 
2017-07-11  -  2017-07-11    Inžinieriui vadovui Eugenijui Andriejauskui – 60
Daugiau informacijos...
 
2017-07-11  -  2017-07-11    Kompozitoriui ir muzikologui Juozui Stroliai – 120
Daugiau informacijos...
 
2017-07-11  -  2017-07-11    Inžinieriui ir visuomenininkui Vytautui Galvydžiui – 95
Daugiau informacijos...
 
2017-07-13  -  2017-07-13    Ekonomistui Arvydui Pajuodžiui – 85
Daugiau informacijos...
 
2017-07-20  -  2017-07-20    Mokslininkui agronomui Jonui Mikalajūnui – 95
Daugiau informacijos...
 
2017-07-22  -  2017-07-22    Miškininkui Ipolitui Vilkončiui – 90
Daugiau informacijos...
 
2017-07-23  -  2017-07-23    Muzikos pedagogei ir chorvedei Onutei Aleknavičienei – 70
Daugiau informacijos...
 
2017-07-28  -  2017-07-28    Vargonininkei Norai Grikštaitei-Nkemkai – 40
Daugiau informacijos...
 
2017-08-01  -  2017-08-01    Inžinieriui verslininkui Juozui Raišeliui – 70
Daugiau informacijos...
 
2017-08-01  -  2017-08-01    Skulptoriui Lionginui Virbickui – 85
Daugiau informacijos...
 
2017-08-01  -  2017-08-01    Pedagogei ir visuomenininkei Aldonai Daugilytei – 75
Daugiau informacijos...
 
2017-08-02  -  2017-08-02    Muzikos pedagogei ir chorvedei Joanai Šimkutei – 85
Daugiau informacijos...
 
2017-08-04  -  2017-08-04    Inžinieriui hidrotechikui Jonui Ziberkui – 110
Daugiau informacijos...
 
2017-08-10  -  2017-08-10    Ekskunigui ir rašytojui Jonui Ragauskui – 110
Daugiau informacijos...
 
2017-08-12  -  2017-08-12    Spaustuvininkui Jonui Danaičiui – 95
Daugiau informacijos...
 
2017-08-15  -  2017-08-15    Agronomui Petro Šostuchai – 70
Daugiau informacijos...
 
2017-08-21  -  2017-08-21    Sportininkui bridžo žaidėjui Albertui Tylai – 60
Daugiau informacijos...
 
2017-08-22  -  2017-08-22    Inžinieriui statybininkui Albertui Miškiniui – 70
Daugiau informacijos...
 
2017-08-22  -  2017-08-22    Sporto organizatoriui Žilvinui Ovsiukui – 40
Daugiau informacijos...
 
2017-08-23  -  2017-08-23    Inžinieriui technologui Vladui Sližiui – 105
Daugiau informacijos...
 
2017-08-25  -  2017-08-25    Vargonininkui ir chorvedžiui Rimvydui Griauzdei – 50
Daugiau informacijos...
 
2017-08-27  -  2017-08-27    Pedagogei Tamarai Božok – 60
Daugiau informacijos...
 
2017-08-28  -  2017-08-28    Sportininkui šaškininkui Aloyzui Tylai – 65
Daugiau informacijos...
 
2017-08-28  -  2017-08-28    Kultūros organizatorei Aldonai Širvinskienei – 60
Daugiau informacijos...
 
2017-08-31  -  2017-08-31    Dailininkei Severijai Inčirauskaitei-Kriaunevičienei – 40
Daugiau informacijos...
 
2017-09-01  -  2017-09-01    Teologui, vienuoliui pranciškonui Matui Baniūnui – 105
Daugiau informacijos...
 
2017-09-02  -  2017-09-02    Biologui ir zootechnikui Vaclovui Buitvydui – 85
Daugiau informacijos...
 
2017-09-02  -  2017-09-02    Gydytojai vadovei Virginijai Pažėrienei – 65
Daugiau informacijos...
 
2017-09-17  -  2017-09-17    Sporto organizatoriui Juliui Malelei – 85
Daugiau informacijos...
 
2017-09-18  -  2017-09-18    Sporto organizatoriui Algiui Drūsiui – 55
Daugiau informacijos...
 
2017-09-26  -  2017-09-26    Visuomenininkui Vitui Mykolui Zaikauskui – 80
Daugiau informacijos...
 
2017-09-28  -  2017-09-28    Teisininkui Ramūnui Gadliauskui – 50
Daugiau informacijos...
 
2017-09-28  -  2017-09-28    Bibliografei ir vertėjai Valerijai Vilnonytei – 90
Daugiau informacijos...
 
2017-09-29  -  2017-09-29    Gydytojui vadovui Rimondui Bukeliui – 65
Daugiau informacijos...
 
2017-09-29  -  2017-09-29    Gydytojui mokslininkui Mykolui Marcinkevičiui – 125
Daugiau informacijos...
 
2017-09-30  -  2017-09-30    Bibliografei Julijai Čepytei – 75
Daugiau informacijos...
 
2017-10-01  -  2017-10-01    Kunigui tremtiniui Mykolui Stoniui – 105
Daugiau informacijos...
 
2017-10-01  -  2017-10-01    Inžinieriui architektui Vytautui Kaušpėdui – 90
Daugiau informacijos...
 
2017-10-10  -  2017-10-10    Dainininkui solistui Tomui Ladigai – 55
Daugiau informacijos...
 
2017-10-10  -  2017-10-10    Gydytojai vadovei Zitai Neniškienei – 65
Daugiau informacijos...
 
2017-10-12  -  2017-10-12    Sportininkui Romualdui Vitkui – 60
Daugiau informacijos...
 
2017-10-17  -  2017-10-17    Inžinieriui hidrotechnikui Leonui Dainiui – 105
Daugiau informacijos...
 
2017-10-19  -  2017-10-19    Muzikos pedagogui ir chorvedžiui Robertui Čapkevičiui – 65
Daugiau informacijos...
 
2017-10-29  -  2017-10-29    Dailininkei tapytojai Valerijai Ostrauskienei – 90
Daugiau informacijos...
 
2017-10-29  -  2017-10-29    Mokslininkei geografei Reginai Morkūnaitei – 60
Daugiau informacijos...
 
2017-10-30  -  2017-10-30    Mokslininkui matematikui technologui Vidmantui Povilui Pekarskui – 75
Daugiau informacijos...
 
2017-11-02  -  2017-11-02    Aktoriui Dangiui Cholinui – 45
Daugiau informacijos...
 
2017-11-04  -  2017-11-04    Kunigui tikėjimo gynėjui Steponui Pilkai – 100
Daugiau informacijos...
 
2017-11-05  -  2017-11-05    Dailininkui scenografui Feliksui Navickui – 95
Daugiau informacijos...
 
2017-11-11  -  2017-11-11    Kunigui Vytautui Kazimierui Pesliakui – 80
Daugiau informacijos...
 
2017-11-12  -  2017-11-12    Kompozitoriui ir dirigentui Mykolui Karkai – 125
Daugiau informacijos...
 
2017-11-12  -  2017-11-12    Muzikui Mykolui Karkai – 120
Daugiau informacijos...
 
2017-11-16  -  2017-11-16    Dailininkui Juozui Mačėnui – 105
Daugiau informacijos...
 
2017-11-17  -  2017-11-17    Mokslininkui gydytojui Raimundui Lunevičiui – 55
Daugiau informacijos...
 
2017-11-25  -  2017-11-25    Kalbininkui Leopoldui Arendsui – 200
Daugiau informacijos...
 
2017-11-27  -  2017-11-27    Inžinierei verslininkei Zitai Grigienei – 75
Daugiau informacijos...
 
2017-11-27  -  2017-11-27    Teisininkui Laimantui Misiūnui – 55
Daugiau informacijos...
 
2017-11-27  -  2017-11-27    Miškininkui Antanui Stackevičiui – 70
Daugiau informacijos...
 
2017-11-28  -  2017-11-28    Pedagogui Antanui Žemaičiui – 70
Daugiau informacijos...
 
2017-11-29  -  2017-11-29    Pedagogui Mindaugui Puodžiukui – 60
Daugiau informacijos...
 
2017-12-08  -  2017-12-08    Visuomenininkui Julijonui Kęstučiui Laskauskui – 95
Daugiau informacijos...
 
2017-12-10  -  2017-12-10    Chemikui Jonui Rimvydui Stundžiai – 85
Daugiau informacijos...
 
2017-12-19  -  2017-12-19    Archeologui ir rašytojui Petrui Tarasenkai – 125
Daugiau informacijos...
 
2017-12-20  -  2017-12-20    Skulptoriui Vladui Vildžiūnui – 85
Daugiau informacijos...