Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2018-04-22  -  2018-04-22    Verslininkui Raimundui Razmislavičiui – 60
Daugiau informacijos...
 
2018-04-24  -  2018-04-24    Choreografei Kristinai Nainienei – 60
Daugiau informacijos...
 
2018-04-26  -  2018-04-26    Pedagogei Anelei Bajorienei – 120
Daugiau informacijos...
 
2018-04-26  -  2018-04-26    Mokslininkui inžinieriui statybininkui Povilui Vainiūnui – 80
Daugiau informacijos...
 
2018-04-27  -  2018-04-27    Inžinieriui Jonui Makštelei – 85
Daugiau informacijos...
 
2018-05-01  -  2018-05-01    Geležinkelininkui Jonui Beliauskui – 95
Daugiau informacijos...
 
2018-05-04  -  2018-05-04    Konstruktoriui Henrikui Karveliui – 85
Daugiau informacijos...
 
2018-05-05  -  2018-05-05    Miškininkei Janinai Šepetienei – 70
Daugiau informacijos...
 
2018-05-06  -  2018-05-06    Pedagogui ir visuomenininkui Jonui Juknevičiui – 95
Daugiau informacijos...
 
2018-05-07  -  2018-05-07    Dailininkui skulptoriui Osvaldui Neniškiui – 60
Daugiau informacijos...
 
2018-05-07  -  2018-05-07    Verslininkui ir politikui Vytautui Bernatavičiui – 60
Daugiau informacijos...
 
2018-05-09  -  2018-05-09    Anykščių liaudies teatro kūrėjui Broniui Zabielai – 100
Daugiau informacijos...
 
2018-05-10  -  2018-05-10    Gydytojui Bronislovui Balkevičiui – 85
Daugiau informacijos...
 
2018-05-12  -  2018-05-12    Rašytojai Mildai Telksnytei – 80
Daugiau informacijos...
 
2018-05-17  -  2018-05-17    Bibliotekininkei ir kraštotyrininkei Linai Matiukaitei – 60
Daugiau informacijos...
 
2018-05-17  -  2018-05-17    Fotografui ir aviatoriui Kazimierui Stroliai – 65
Daugiau informacijos...
 
2018-05-18  -  2018-05-18    Dailininkei tekstilininkei Jadvygai Gervytei-Tvarijonavičienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2018-05-18  -  2018-05-18    Savivaldos organizatorei Bronislavai Šostuchienei – 70
Daugiau informacijos...
 
2018-05-18  -  2018-05-18    Kraštotyrininkui Algimantui Broniui Bekeniui – 85
Daugiau informacijos...
 
2018-05-22  -  2018-05-22    Savivaldos organizatoriui Jonui Motiejūnui-Valevičiui – 125
Daugiau informacijos...
 
2018-05-28  -  2018-05-28    Muzikos pedagogui ir kompozitoriui Broniui Petrokui – 65
Daugiau informacijos...
 
2018-06-01  -  2018-06-01    Kinematografininkei Linai Beleckaitei-Stukienei – 65
Daugiau informacijos...
 
2018-06-01  -  2018-06-01    Biologui Juozui Lapieniui – 80
Daugiau informacijos...
 
2018-06-06  -  2018-06-06    Sportininkui kultūristui Vidui Janoniui – 55
Daugiau informacijos...
 
2018-06-10  -  2018-06-10    Kariškiui visuomenininkui Antanui Bulotai – 105
Daugiau informacijos...
 
2018-06-12  -  2018-06-12    Dailininkui Jonui Rimšai – 115
Daugiau informacijos...
 
2018-06-12  -  2018-06-12    Kunigui Antanui Tylai – 110
Daugiau informacijos...
 
2018-06-22  -  2018-06-22    Sporto organizatoriui Jonui Petrui Jankauskui – 80
Daugiau informacijos...
 
2018-06-22  -  2018-06-22    Palaimintajam Teofiliui Matulioniui – 145
Daugiau informacijos...
 
2018-06-23  -  2018-06-23    Biologei Jonei Vaičiūnienei – 85
Daugiau informacijos...
 
2018-06-23  -  2018-06-23    Gydytojai Onai Sketerienei – 140
Daugiau informacijos...
 
2018-07-15  -  2018-07-15    Inžinieriui Liudvikui Kęstučiui Šleniui – 85
Daugiau informacijos...
 
2018-07-22  -  2018-07-22    Laisvės gynėjai Nijolei Sadūnaitei – 80
Daugiau informacijos...
 
2018-07-31  -  2018-07-31    Geologui Jonui Šimėnui – 65
Daugiau informacijos...
 
2018-08-07  -  2018-08-07    Dailininkui Povilui Šiaučiūnui – 70
Daugiau informacijos...
 
2018-08-15  -  2018-08-15    Pedagogui Titui Dėjui – 100
Daugiau informacijos...
 
2018-08-19  -  2018-08-19    Mokslininkui geologui Viktorui Kemėšiui – 90
Daugiau informacijos...
 
2018-08-27  -  2018-08-27    Ekonomistui ir politikui Eugenijui Maldeikiui – 60
Daugiau informacijos...
 
2018-08-28  -  2018-08-28    Pedagogui ir chorvedžiui Gediminui Purliui – 70
Daugiau informacijos...
 
2018-09-02  -  2018-09-02    Dailininkui ir poetui Donatui Šiliniui – 90
Daugiau informacijos...
 
2018-09-03  -  2018-09-03    Gydytojui Kęstučiui Sukarevičiui – 80
Daugiau informacijos...
 
2018-09-06  -  2018-09-06    Pedagogei vadovei Irenai Andrukaitienei – 70
Daugiau informacijos...
 
2018-09-09  -  2018-09-09    Pedagogei Onai Mašiotienei – 135
Daugiau informacijos...
 
2018-09-10  -  2018-09-10    Miškininkui Sigitui Kinderiui – 60
Daugiau informacijos...
 
2018-09-16  -  2018-09-16    Mokslininkui agronomui Juozui Bulotui – 95
Daugiau informacijos...
 
2018-09-25  -  2018-09-25    Policijos pareigūnui Vladui Šalgunovui – 70
Daugiau informacijos...
 
2018-10-06  -  2018-10-06    Mokslininkui agronomui Antanui Puodžiukui – 95
Daugiau informacijos...
 
2018-10-10  -  2018-10-10    Rašytojui Rimantui Vanagui – 70
Daugiau informacijos...
 
2018-10-11  -  2018-10-11    Pedagogui ir rašytojui Rapolui Šalteniui –110
Daugiau informacijos...
 
2018-10-19  -  2018-10-19    Geologui Albertui Brilingui – 70
Daugiau informacijos...
 
2018-10-22  -  2018-10-22    Fizikui Romaldui Purliui – 70
Daugiau informacijos...
 
2018-10-29  -  2018-10-29    Mokslininkui pedagogui Juozui Danilavičiui – 90
Daugiau informacijos...
 
2018-11-01  -  2018-11-01    Chorvedžiui Zigmui Leškevičiui – 110
Daugiau informacijos...
 
2018-11-01  -  2018-11-01    Bažnyčios istorikui Rapolui Krasauskui – 105
Daugiau informacijos...
 
2018-11-01  -  2018-11-01    Pedagogei vadovei Reginai Drūsienei – 60
Daugiau informacijos...
 
2018-11-02  -  2018-11-02    Kunigui ir literatui Jonui Voveriui – 105
Daugiau informacijos...
 
2018-11-03  -  2018-11-03    Muziejininkei Teresei Mikeliūnaitei – 90
Daugiau informacijos...
 
2018-11-08  -  2018-11-08    Architektui Broniui Kazlauskui – 95
Daugiau informacijos...
 
2018-11-20  -  2018-11-20    Kunigui Antanui Baltrukėnui – 110
Daugiau informacijos...
 
2018-11-20  -  2018-11-20    Muzikui Stasiui Sližiui – 100
Daugiau informacijos...
 
2018-11-25  -  2018-11-25    Architektui Giedručiui Lauciui – 80
Daugiau informacijos...
 
2018-11-25  -  2018-11-25    Kariškiui Almantui Leikai – 50
Daugiau informacijos...
 
2018-11-25  -  2018-11-25    Bibliografui Osvaldui Janoniui – 70
Daugiau informacijos...
 
2018-12-03  -  2018-12-03    Medicinos biologei Valerijai Bražėnienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2018-12-21  -  2018-12-21    Inžinieriui ir politikui Steponui Kairiui – 140
Daugiau informacijos...
 
2018-12-22  -  2018-12-22    Kalbininkei Vidai Gražienei – 45
Daugiau informacijos...
 
2018-12-24  -  2013-12-24    Kunigui Vytautui Kapočiui – 75
Daugiau informacijos...