Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2013-09-17   Malaišiuose vėl spindėjo Vaižgantinių šviesa
 
 

Rugsėjo 14-ąją Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos Malaišių kaimas vėl tapo traukos centru. Šeštadienį, rugsėjo 14-ąją, į senuosius Malaišius, į lietuvių literatūros klasiko, visuomenės veikėjo, tautos šviesulio kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtinę traukė ir pėsti, ir važiuoti. Tądien čia vyko Svėdasų seniūnijos, Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus, Vaižgantiečių klubo „Pragiedrulys“ ir Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriaus organizuotas jau penktasis tradicinis respublikinis renginys – „Vaižgantinės“.

Kaip ir kasmet, erdvi aikštė prie Tumų sodybvietės per Vaižgantines buvo pilnutėlė.

Pirmiausia  visi apžiūrėjo ant etnografinio kaimo pastatų sienų eksponuojamas dvi parodas. Muziejininkas, žurnalistas Vytautas Bagdonas parengė tęstinę, kiekvienais metais papildomą fotografijų parodą „Vaižganto premijų teikimo Svėdasų krašte akimirkos“, taip pat buvo eksponuojama Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos ir Radviliškio Vaižganto gimnazijos moksleivių piešinių paroda „Savo piešiniais prisiminkime ir pagerbkime Vaižgantą“, skirta šio iškilaus žmogaus mirties 80-mečiui.

Pasigrožėta ir talentingo svėdasiškio menininko Aleksandro Tarabildos specialiai penktosioms „Vaižgantinėms“ sukurtais naujais medžio drožiniais, meniniais akcentais, kuriais buvo papuošta renginiui paruošta aikštė.

Kai tarmiškai „susrinkusius brungius svetelius ir mielus susiedus“ pasveikino renginio vedėja svėdasiškė Ramunė Lapienytė, o skambia daina „Vaižgantines“ pradėjo netolimi kaimynai iš Rokiškio krašto – Duokiškio kultūros namų ansamblis, vadovaujamas Giedrės Dagienės, Malaišių laukais ir kloniais nuaidėjo trys patrankos salvės. Tradiciškai buvo saliutuojama už Tėvynę Lietuvą, Vaižganto šviesų atminimą, o taip pat už Vaižganto premijos laureatus bei šio rašytojo kūrybos gerbėjus. Kaip ir ankstesniais metais, salves „Vaižgantinių“ dalyviams dovanojo patrankos kūrėjas, meninės kalvystės puoselėtojas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys, Anykščių technologijos mokyklos dėstytojas Bronius Budreika ir veiklus visuomenininkas kunigiškietis Pranas Maišelis.

Po kraštiečių muzikos pedagogių balsingų dainininkių Renatos Buzėnaitės ir Sandros Skukauskaitės atliktų dviejų dainų atėjo metas maloniausiai ceremonijai – Vaižganto premijų įteikimui. Bet prieš pradedant iškilmes, tylos minute buvo pagerbtas Anapilin išėjusių Vaižganto premijos laureatų Tauto poeto Justino Marcinkevičiaus ir rašytojos, žurnalistės gydytojos Filomenos Taunytės-Paškonienės šviesus atminimas.

Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos narys poetas Donatas Petrošius ir Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybos narys, „Senjorų žurnalistų“ klubo pirmininkas Stanislovas Pleskus paskelbė dvyliktosios respublikinės literatūrinės Vaižganto premijos laureato pavardę.

Garbė priimti naujojo laureato regalijas ir atsisėsti į svėdasiškio menininko A. Tarabildos specialiai  sukurtą dailų „Vaižgantinių“ krėslą atiteko 35 metų poetui, eseistui, interneto dienraščio „Bernardinai.lt“ kultūros redaktoriui Gediminui Kajėnui už knygas „Pasaulis pagal Barą“ ir „Pasaulis yra gražus: pokalbiai apie kūrybą“. Pasak naująjį laureatą visuomenei pristačiusio poeto D. Petrošiaus, Gediminą anykštėnai gali laikyti savo kraštiečiu, nes jis rajone turi įsigijęs sodybą.

Dvyliktajam Vaižganto premijos laureatui poetui, eseistui Gediminui Kajėnui (dešinėje) diplomą įteikia Rašytojų sąjungos valdybos narys poetas Donatas Petrošius.

Svėdasiškiai, prisilaikydami kasmetinių tradicijų, naująjį laureatą papuošė ąžuolo lapų vainiku, įteikė gėlių, prisiminimo dovaną. Prestižinės premijos įteikimo proga G. Kajėną sveikino kolegos rašytojai ir žurnalistai, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininko pavaduotojas Ramutis Oleka,  Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, kuris, nors ir sirguliuodamas, vis tiek atvyko į „Vaižgantines“.

Nuoširdžiai padėkojęs už jo kūrybos įvertinimą prestižine Vaižganto premija, poetas Gediminas Kajėnas apie savo gyvenimo ir kūrybos kelią kalbėjo labai trumpai. O kadangi jisai dar yra ir bardas, kuria ir atlieka dainas, tai, pritardamas gitara, Malaišiuose atliko porą savo kūrinių.

Vietoje ilgos kalbos naujasis Vaižganto premijos laureatas pasirinko dainas...

Atsisveikindamas dvyliktosios Vaižganto premijos laureatas  Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejui ir Svėdasų bibliotekai padovanojo savo knygų bei leidyklos „Bernardinai.lt“ leidinių.

Iškilmingai Malaišiuose buvo įteikta ir penktoji Vaižganto mažoji premija „Už kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraštui”, įsteigta Svėdasų seniūnijos. Seniūnas Valentinas Neniškis įteikė premiją, diplomą ir vainikavo Butėnų kaimo šviesuolę, buvusią mokytoją, veiklią visuomenininkę Aldoną Murmienę.

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius ne tiktai pasveikino naująją laureatę A. Murmienę, bet ir kartu prisiminimui nusifotografavo.

Sulaukusi Anykščių rajono mero, Lietuvai pagražinti draugijos, kitų Vaižganto mažosios premijos laureatų sveikinimų, ji pasidžiaugė tokiu prasmingu jos veiklos įvertinimu ir linkėjo visiems, ypatingai jaunajai kartai, mylėti gimtąjį kraštą taip, kaip mylėjo Vaižgantas, ieškoti gyvenimo prasmės, nepasiduoti pasitaikantiems sunkumams.

Prisilaikant tradicijų, per „Vaižgantines” buvo sutikta ir nauja knyga, skirta Vaižganto atminimui. Šį kartą renginyje buvo pristatytas  vasarą išleistas muziejininko, kraštotyrininko žurnalisto Vytauto Bagdono fotografijų ir miniatiūrų albumas „Vaižgantinių šviesa virš Malaišių”. Naująjį leidinį pristatė ir labai gerai įvertino kraštietis mokslininkas ir literatas biomedicinos mokslų daktaras  doc. Juozas Lapienis, taip pat albumą išleidusios leidyklos „Utenos Indra” savininkai verslininkai Žaneta ir Antanas Kibickai.

Kaip ir ankstesniais metais, būta per „Vaižgantines” ir tradicinių „Vaižganto skaitymų“. Tarmiškai padavimą apie Beragio ežerą papasakojo svėdasiškė Vaižganto mažosios premijos laureatė Irena Guobienė, o kraštietis teatro, kino ir televizijos aktorius, respublikos nusipelnęs artistas Vaižganto mažosios premijos laureatas Ferdinandas Jakšys išraiškingai perteikė Vaižganto kūrinį apie „Alaušo varpą“

Mintimis apie tokių susibūrimų Vaižganto gimtajame krašte svarbą pasidalijo Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Sargūnas, o kraštietis mokslininkas technikos mokslų daktaras Gvidas Kazlauskas jausmingai kalbėjo apie būtinybę puoselėti tautiškumą, patriotiškumą, ištikimybę gimtajam kraštui, gerbti lietuvių kalbą, kadangi kasdieniniame gyvenime sutinkame tikrai ydingų gimtosios kalbos, savo tautos, krašto istorijos niekinimo dalykų.

Pertraukų tarp pasisakymų metu nuotaikingas dainas žiūrovams dovanojo duokiškėnų ansamblis, o vėsoką rudens dieną maloniai šildė „Vaižgantinių“ laužas. O po oficialiosios dalies visi susibūrė pabendravimui po gelsvėjančiais Malaišių klevais prie suneštinių vaišių stalo. Ypač visiems patiko vaitkūniečio Sauliaus Trano čia pat ant laužo didžiuliame puode išvirtas karštas troškinys, kitame puode garuojanti kvapni žolelių arbata. Ant aikštėje sustatytų ilgų stalų puikavosi ir valgytojų laukė darbščiųjų gaspadinių ir sumanių gaspadorių suslėgti sūriai, naminė duona, pyragai, dešros, šviežias medus bei kitokie gardumynai ir, žinoma, Seimo nario R. Sargūno dovanotas įspūdingo dydžio šakotis...

Penktąsias „Vaižgantines“ rėmė  Anykščių rajono savivaldybė, Anykščių kredito unija, Anykščių kultūros centro Svėdasų skyrius, kavinė „Pas Gedą“, Anykščių miškų urėdija, Svėdasų girininkija, Medžiotojų klubas „Svėdasai“, kraštiečiai Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis, dr. Juozas Lapienis, dr. Gvidas Kazlauskas, Danutė Kindurytė-Peželienė, Milda Čepienė, Sigita Zobarskienė, Pranas Maišelis, Bronius Budreika, Kazimieras Tamošiūnas ir kt.

Visiems rėmėjams organizatoriai  renginio metu nuoširdžiai dėkojo. Nepamiršta padėkoti ir informaciniams rėmėjams: Laikraščiams „Anykšta“, „Utenis“, „Utenos krašto žinios“, „Tėviškės gamta“, „Gimtasis Rokiškis“, naujienų portalui www.anyksta.lt, žurnalams „Savivaldybių žinios“, „Aukštaitiškas formatas“, „Pasaulio anykštėnas“.

Atsisveikinta iki kitų metų rudens, iki naujų „Vaižgantinių“. Tuomet Malaišiuose  bus paminėtos ir Vaižganto 145-osios gimimo metinės.

Vytautas BAGDONAS

 
 
    Atgal...