Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2013-10-23   Sukaktuvinis rašytojo Rimanto Povilo Vanago vakaras Vilniuje su antrojo vardo pristatymu
 
 

Spalio 22-osios vakare Lietuvos rašytojų sąjungos Rašytojų klubas pakvietė į anykštėno rašytojo sukaktuvinį vakarą. Renginio afiša skelbė: "Sukaktuvinis rašytojo Rimanto Povilo Vanago kūrybos vakaras su antro vardo pristatymu, mažosios prozos rinkinio "Šventoji mano dvynė" ir eilėraščių knygos "Onyx" parodymu, su anykštėnų nuotykių šiupiniu "Linksmasis metraštis".

R. P. Vanagas pagerbtas Vilniuje, Rašytojų klube.

"Mes čia atvažiavom iš Anykščių dėl dviejų priežasčių. Jei galvojat, kad dėl manęs, tai ne visai taip. Pirma, kad noriu paaiškint, kodėl pasivadinau prie Rimanto dar ir Povilu, ir antra priežastis – kaip visi dori lietuviai turi žinot, kad 2013-ieji metai Lietuvoje paskelbti tarmių metais, todėl ir sakau visiems: sveiki gyvi, drūti klyvi...", – taip žaismingai rašytojas Rimantas Povilas Vanagas Vilniuje, Rašytojų klube, pradėjo savo sukaktuvinį vakarą.

"Mainosi laikai, mainaus ir aš", – taip aiškino rašytojas, kodėl jam parūpo pasivadinti Rimantu Povilu. Tai vardas žmogaus, kuris buvo svarbus sukaktuvininko mamos gyvenime, už kurio mama neištekėjo, bet ryšiai nenutrūko visą gyvenimą. Apie tą Povilą visi galime pasiskaityti "Sielių" serijos knygoje "Iš vieversių gyvenimo".

O dėl tarmiškos šnektos – rašytojas sakė, jog nėra taip svarbu, kad anykštėnai nelabai linkę tarmiškai kalbėtis, kur kas svarbiau, kad miestelyje dar yra tų anykštėnų.

Po nuotaikingos sukaktuvininko kalbos žodį tarė Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininko pavaduotoja Bronė Lukaitienė, akcentuodama anykštietiškąjį rašytojo kūrybos laikotarpį. "Anykščiai – mūsų pačių lemtis, gimtinė, namai, iš kur galima išvažiuoti ir visada galima sugrįžti. Rimantas P. Vanagas nepabijojo būti pavadintas provincialu, juk provincija nėra geografinė sąvoka, provincija dažniausiai apsigyvena mumyse", – sakė B. Lukaitienė.

Savo kalboje ji pabrėžė anykštėno rašytojo kūrybinį produktyvumą: kasmet – po keletą knygų apie gimtinę, kurios tapo paminklu mūsų krašto gamtai, mūsų mažiesiems ir didiesiems anykštėnams. Nėra Lietuvoje nė vieno rašytojo, kuris apie gimtinę būtų parašęs per dvidešimt knygų. B. Lukaitienė sakė, kad šis faktas turėtų būti užregistruotas Lietuvos rekordus fiksuojančioje agentūroje "Factum", ir prašė, kad Rašytojų sąjunga tarpininkautų, registruojant šį rekordą.

Kaip visada kuklus ir liaupsinimo nemėgstantis rašytojas po B. Lukaitienės kalbos juokavo: „Man būtų lengviau, jei žinotumet, kad ne viskas, kų ana pasake, yra teisybe".

Su sveikinimo žodžiu į sukaktuvininko vakarą atėjo ir aktorius Ferdinandas Jakšys. Jis skaitė ištraukas ir R. Vanago publikacijos rugsėjo mėnesio žurnale "Metai".

Vakaro metu rašytojas parodė – būtent parodė, o ne pristatė – savo naujausias knygas, išleistas šiais metais. Tai mažosios prozos rinkinys "Šventoji mano dvynė", į kurį sutilpo 33 miniatiūros iš daugiau nei dviejų šimtų, rinktų ištisus keturiasdešimt metų, ir eilėraščių knyga "Onyx".

Į puikią vakaro nuotaiką įsiliejo vaidybos mėgėjų trupė, vadovaujama režisieriaus Arvydo Navalinsko, paruošusi nuotaikingą  anykštėnų nuotykių šiupinį "Linksmasis metraštis". Čia žvejų, medžiotojų ir siauruko nuotykių epizodus suvaidino Rasa Poškuvienė, Radvilė Talačkaitė, Saulius Rasalas, Liudas Stakus, Albertas Pranskūnas, Gintautas Eimanavičius ir Paulius Stankevičius. Susirinkusieji ilgais plojimais dėkojo linksmiesiems anykštėnams.

Anykštėnai vaidina "pagal Vanagą"...

Na, ir neišvengiami sveikinimai ir palinkėjimai. Į eilę rikiavosi kolegos rašytojai, kurso draugai, seni sukaktuvininko bičiuliai. Kurso draugas Jonas Kalinauskas pajuokavo: nors ir labai daug knygų R. Vanagas jau prirašė, bet iki šiol dar nėra nė vienos kulinarinės knygos, ir palinkėjo, kad tokia atsirastų. Rašytojas Algimantas Zurba pavadino mūsų mylimą rašytoją nenominuotu akademiku, nes kiekviena knyga apie Anykščius – tai enciklopedija, kad surinkta tiek medžiagos, kad nebūtų per daug tapti ir šešis kartus habilituotam daktarui.

Rašytoja Birutė Jonuškaitė kreipėsi į R. Vanagą kaip į Anykščių krašto ambasadorių, o prie arbatos puodelio dar apgailestavo, kad pamiršo pavadinti sukaktuvininką Lietuvos kietmedžiu, nes ąžuolai jau baigia išnykti...

Vakaro dalyviai dėkojo už linksmumą ir linkėjo, kad ateityje rašytojo knygų būtų dar daug, kad nauji jo sumanymai tekėtų kaip Šventosios vanduo...

Linksmo vakaro nuotaiką pabandė perteikti
Judita Skačkauskienė,
Pasaulio anykštėnų bendrijos atsakingoji sekretorė

 
 
    Atgal...