Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2013-12-02   A. Tylos knyga, atvėrusi pamirštus laikus
 
 

Lapkričio 27-ąją Lietuvos mokslų akademijos mažojoje konferencijų salėje surengtas Lietuvos mokslų akademijos nario prof. Antano Tylos naujausios knygos "Lietuviai ir Lietuvos jaunimas Tartu universitete 1802–1918 m." sutiktuvės.

Šioje knygoje mokslininkas anykštėnas, Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas  apibendrino kelių dešimtmečių tyrinėjimus. Jos pristatymą solidžiai sostinės auditorijai surengė Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius kartu su LMA skyriumi "Mokslininkų rūmai". Popietę vedė LMA tikrasis narys prof. Eugenijus Jovaiša – XX a. viduryje Anykščiuose dirbusio vokiečių kalbos mokytojo Leono Jovaišos (g. 1921 m.) sūnus.

Sutiktuvių dalyviai (iš kairės): V. Žaltauskaitė, R. Šmigelskytė-Stukienė, E. Jovaiša ir A. Tyla.

Pažinti lietuvių inteligentijos ugdymo ir Tartu universiteto istorines sąsajas popietės dalyviams padėjo pats knygos autorius prof. A. Tyla bei Lietuvos istorijos instituto mokslininkės doc. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė ir dr. Vilma Žaltauskaitė.

Prof. habil. dr. Antanas TylaRenginio dalyviams mūsų kraštietis prof. habil. dr. A. TYLA buvo pristatytas kaip vienas žinomiausių Lietuvos istorikų, tyrinėjantis aktualius XVI–XVII ir XIX–XX šimtmečių mūsų tautos istorijos klausimus. Buvo akcentuota, kad mokslo darbus jis rašo remdamasis kiek įmanoma platesne šaltinių baze, stengiasi kalbėti faktais, jais tvirtai grindžia savo apibendrinimus, išvadas, todėl jo publikacijos yra patikimos, informatyvios, turi enciklopedinių bruožų.

Naujausia prof. A. Tylos monografija "Lietuviai ir Lietuvos jaunimas Tartu universitete 1802–1918 m." parengta, remiantis Tartu (Dorpato, Jurjevo) universiteto studentų imatrikuliacijos albumu bei archyvine medžiaga ir literatūra, nustatytas Tartu universitete studijavusių iš Lietuvos kilusių studentų skaičius, kasmetinė imatrikuliuotųjų dinamika, jų socialinė ir geografinė kilmė, tautinė sudėtis, pasiskirstymas pagal specialybes ir dalies absolventų darbo vieta.

Svarbus šios monografijos priedas – tai iš Lietuvos kilusių Tartu (Dorpato, Jurjevo) universiteto studentų sąrašas. Jame nurodoma kiekvieno imatrikuliuoto studento gimimo data, vieta, tėvų luomas ar veikla, įstojimo į universitetą data, fakultetas, specialybė, baigimo ar atleidimo data. Knygoje yra ir vertingų istorinių nuotraukų.

Monografijos sutiktuvės Lietuvos mokslų akademijoje.

Monografijos sutiktuvėse dalyvavo sostinės akademinės bendruomenės atstovai, Vilniaus ir Anykščių anykštėnai.

Muzikinė sutiktuvių puošmena.

Popietės dalyviams koncertavo Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleivės solistės Eglė Noreikaitė ir Barbora Lazauskytė, joms akompanavo mokytoja Vaiva Blažienė.

-anykstenai.lt
Virginijos Valuckienės (LMA) nuotraukos.

 
 
    Atgal...