Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2013-12-22   Su Šv. Kalėdomis, mielieji parapijiečiai ir parapijos svečiai
 
 

Didis džiaugsmas suskambo mūsų širdyse − pasauliui gimė Išganytojas! Angelų chorai gieda: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms“.

Pasaulis paskendęs skubėjime ir įtampoje. Daugelis dalykų žmogų baugina: nestabilumas, rytojaus nežinia, laimės ieškojimas svetur. Žmogus įsisukęs pasaulyje, kuriame nėra vietos ramybei. Jėzus įžengia į pasaulio istoriją, kad ją keistų, ir kviečia mus būti Jo bendradarbiais.

Dievas gimsta žmogumi, kad kiekvienas iš mūsų turėtume daugiau žmoniškumo. O tai juk taip paprasta, jei širdyje yra bent krislas tikėjimo. Dievas yra Meilė, ir Ji pasidalino savimi su kiekvienu iš mūsų. Ir mes esame pakviesti tą dovaną savyje puoselėti. O juk tikrasis žmogiškumas ir atsiskleidžia tiek, kiek aš moku mylėti. Mylėti ne tik tą, kuris mane myli, ne tik tą, kuris man yra malonus, ne tik tą, kuris galvoja kaip aš. Taip, nėra lengva mylėti tą, kuris prieštarauja, kuris mane skaudina, mylėti tą, kuris man abejingas. Dievas tapo žmogumi, kad tai sugriautų, kad mano gyvenimas būtų per Jį perkeistas. Meilė įsikūnijo, kad žmogus mylėtų ir brangintų gyvenimą.

Dievas tapo paprastu vaiku, gimusiu iš paprastos žydų tautos mergaitės. Gimdamas tvartelyje ir darsyk kiekvienais metais mums prabildamas: „Man nesvarbu, kas tu esi, man svarbu, koks tu esi“. Dievas pasirinko tai, kas pasauliui nesuprantama. O mes skubame ir nerimaujame, kad su pasauliu nespėjame... Gal tai puiki proga susimąstyti, koks aš esu ir kokiu noriu būti...

Linkime Jums visiems ir Jūsų šeimoms švęsti tikrai krikščioniškas Kalėdas − kad tos dienos sveikinimai būtų džiaugsmo ir žinojimo, kad Dievas yra arti ir nori su mumis nueiti gyvenimo kelią, išraiška.

Pažvelkime į šią paslaptį sustoję ir nurimę, tegul ne tik Danguje skamba „Garbė Dievui Aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms“. Tegul tai suskamba kiekvieno mūsų širdyje.

Sveikiname su Šv. Kalėdomis,
linkime Viešpaties palaimintų Naujųjų Metų!

Anykščių Šv. apašt. evang. Mato parapijos kunigai

 
 
    Atgal...