Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2014-01-07   Paroda rašytojo Vygando Račkaičio jubiliejui
 
 

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriuje nuo sausio 1 d. iki sausio 31 d. veikia paroda „Prozininkui, publicistui, poetui, kraštotyrininkui Vygandui RAČKAIČIUI – 75“. 

V. Račkaičio jubiliejui skirta paroda bibliotekoje.

Parodoje rankraščiai, nuotraukos, knygos, straipsniai bei kita kraštotyros medžiaga, susijusi su autoriaus gyvenimu bei kūryba. Parodos lankytojai gali susipažinti ir su pirmaisiais V. Račkaičio kūrybos bandymais, išlikusiais tik rankraščiuose, ir su naujausiomis autoriaus knygomis bei jų rankraštiniais variantais.

V. Račkaičio rankraščių puslapiai parodoje.

Eksponuojami ir įvairių redakcijų laiškai rašyti V. Račkaičiui kaip įrodymas jo gero kūrybos įvertinimo ir skatinimo ne tik rašyti, bet ir versti knygas iš kitų kalbų.  Nuo 1971 m. daugiau kaip dešimt knygų V. Račkaitis yra išvertęs iš rusų ir bulgarų kalbų.

Laiškai V. Račkaičiui iš leidinių redakcijų.

V. Račkaitis.Rašytojas prozininkas, poetas, publicistas, žurnalistas, vertėjas V. Račkaitis gimė 1939 m. sausio 1 d. Kaune. 1946–1950 m. mokėsi Raudondvario pradinėje mokykloje. Nuo 1950 m. augo pas močiutę Gulbiniškių kaime, 1957 m. baigė Pilviškių vidurinę mokyklą. 1962 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą.

 Mokykliniais ir studijų metais bendradarbiavo spaudoje – laikraščiuose ir žurnale vaikams „Genys“, rašė pasakėčias. 1962–1963 m. Varėnos rajono Merkinės vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas. 1963–1965 m. Anykščių rajono laikraščio „Kolektyvinis darbas“ (nuo 1990 m. „Anykšta“) redakcijos skyriaus vedėjas, 1965–1987 m. atsakingasis sekretorius. Domėjosi kultūros paveldu, gamtos įvairove ir paminklais, rengė publikacijų ciklus šiomis temomis.

1987–1989 m. kaip laisvas kūrybinis darbuotojas rinko medžiagą apie rašytoją L. Didžiulienę-Žmoną ir jos kūrybinį palikimą. 1989–1991 m. jis dirbo Anykščių rajono kultūros paveldo tarnyboje metodininku. 1991–2009 m. Kauno įmonėje „Naujasis amžius“ savaitraščio vaikams „Kregždutė“ redaktoriumi, 1991–2003 m. – Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus kultūros istorijos leidinio „Anykščiai“ redaktoriumi. Taip pat V. Račkaitis kartu su žmona Milda Telksnyte nuo 2006 m. redagavo Anykščių Šv. Mato parapijos mėnraštį „Iš tiesų...“.

Rašytojas vienas ir kartu su žmona Milda išleido daugiau kaip dvidešimt įvairaus žanro knygų. Jis leidžia kraštotyros knygas, rašo lyrines miniatiūras proza, kuria eilėraščius.

2002 m. V. Račkaitis apdovanotas Anykščių rajono Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija. 2009 m. rašytojui  suteiktas Anykščių rajono Garbės piliečio vardas.

Audronė BEREZAUSKIENĖ
Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja

 
 
    Atgal...