Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2014-02-18   Apie Lietuvos valstybės atkūrimą – vaizdu, žodžiu, daina
 
 

Vasario 15 d. Pasaulio anykštėnų kūrybos centre – Anykščių koplyčioje buvo iškilmingai paminėtos 96-osios  Lietuvos Nepriklausomybės akto pasirašymo metinės.

Gausiai susirinkę anykštėnai dar iki renginio pradžios susipažino su didžiuliu fotografijų stendu, kuriame atsispindi generolo Kazimiero Ladigos gyvenimo ir kovų kelias.

Tokio stendo sumanytojas – praėjusį rudenį Anapilin išėjęs garsus anykštėnas skulptorius Vladas Vildžiūnas – generolo K. Ladigos žentas. O giminės istorijos eksponavimu dabar rūpinasi generolo anūkai Linas ir Tomas Ladigos.

Į renginį atvykęs Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas prof. habil. dr. Antanas Tyla, ilgai apžiūrinėjęs ekspoziciją, pratarė: „Labai vertinga paroda, istorija tiesiog varva iš kiekvienos nuotraukos“.

Prof. habil. dr. Antanas Tyla skaito pranešimą.

Profesorius  A. Tyla savo pranešimo „Kovos už Lietuvos Nepriklausomybę ir Anykščių išvadavimas“  pradžioje perskaitė Nepriklausomybės akto tekstą – tuos mūsų tautai brangius 122 žodžius. Didelę pranešimo dalį jis skyrė generolo Kazimiero Ladigos indėliui Pirmajame pasauliniame kare ir lietuvių kovose už Nepriklausomybę, taip pat ir anykštėnams kovotojams už laisvę.

Linas Ladiga profesoriaus pranešimą iliustravo skaidrėmis, auditorijos dėmesį prikaustė pasakojimais apie generolo privatų gyvenimą, giminės atstovų likimus.

Dainuoja broliai Tomas ir Linas Ladigos.

Renginio puošmena tapo Tomo Ladigos dovanotas koncertas. Tikra šventė buvo girdėti „Kur bakūžė samanota“, „Tėvynė“, keletą liaudies dainų, o kai koncerto pabaigoje abu broliai užtraukė „Kur lygūs laukai“, tai susirinkusieji dainavo kartu ir ilgai plojo, dėkodami už nuostabias šventės akimirkas. Broliams akompanavo pianistė Rūta Blaškytė.

Po renginio Linas ir Tomas Ladigos pakvietė anykštėnus kartu nueiti iki skulptoriaus Vlado Vildžiūno paminklo Laisvei miesto centre ir padėti gėlių kritusiems už visų mūsų laisvę.

Judita SKAČKAUSKIENĖ,
Pasaulio anykštėnų bendrijos atsakingoji sekretorė

 
 
    Atgal...