Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2014-05-23   Naujo kraštotyros leidinio sutiktuvės – tremčių atminimo dieną
 
 

Gegužės 21 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos salėje vyko istoriko ir kraštotyrininko Gintaro Vaičiūno sudaryto leidinio „Šimonių-Ramuldavos girios ir jos apylinkių gidas“ sutiktuvės.

Gausiai į renginį susirinkę anykštėnai klausėsi G. Vaičiūno pasakojimo, kaip gimė idėja išleisti tokį leidinį. Kraštotyrininkas prisipažino, kad varomoji jėga buvo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Anykščių filialas ir jo vadovė Prima Petrylienė. Knygos sudarytojas iš buvusių tremtinių sulaukė ne tik moralinio palaikymo, bet ir finansinės paramos. Be jų pagalbos, pasak G. Vaičiūno, knyga nebūtų išleista.

Kalba Prima Petrylienė, sėdi leidinio sudarytojas Gintaras Vaičiūnas ir popietės vedėjas Tautvydas Kontrimavičius. Violetos Matelienės nuotrauka.

Kaip pasakojo knygos rengėjas į gide pristatomą teritoriją įeina Anykščių rajono Andrioniškio seniūnija, taip pat dalis Anykščių, Debeikių ir Svėdasų seniūnijų teritorijų bei Kupiškio rajono Šimonių seniūnijos dalis. Šioje teritorijoje yra daugiau kaip 80 gyvenamųjų vietovių, dauguma jų ir aprašytos gide. Informacinį leidinį praturtina detalus tų vietovių žemėlapis su smulkiausių keliukų tinklu.

Leidinyje pateikiama informacija apie Šimonių-Ramuldavos girių ir jų apylinkių miestelius, kaimus, viensėdžius, nurodoma geografinė padėtis, sodybų ir gyventojų skaičių šiuo metu bei 1923 m. Leidinio skaitytojas ras informacijos apie vietos žmonių materialinės veiklos objektus: bažnyčias, dvarus, koplyčias, kapines, koplytstulpius, kryžius, tiltus, ir kt. Taip pat, gamtos objektus: medžius, akmenis, atodangas, ežerus, upių santakas, šaltinius. Pateikiamos nuorodos į vietas, susijusias su laisvės kovomis ir kovotojais (1863 m. sukilimo, Nepriklausomybės kovų 1919-1921 m., Lietuvos partizaninio karo dalyviais).

Leidinyje informacija apie turizmo infrastruktūros objektus, kaimo turizmo sodybas, poilsiavietes, stovyklavietes, pažintinius takus ir kt. Taip pat gide pateikiamos istorinės žinios apie Šimonių-Ramuldavos apylinkių gyvenamąsias vietoves, Lietuvos savanorius, 1941 m. sukilimo dalyvius, Lietuvos partizanus, tremtinius, bei įžymius asmenis, kilusius iš minėtų kraštų.

Renginio vedėjas Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos valdybos pirmininkas Tautvydas Kontrimavičius prisiminė 1948 m. gegužės trėmimo akciją, represinių struktūrų susirašinėjime užkoduotą „Vesna“ („Pavasaris“) pavadinimu. Prieš 66 metus, gegužės 22–23 dienomis, buvo išvežta daugiau kaip 40 tūkstančių Lietuvos žmonių.

Renginyje dalyvavę tremtiniai taip pat pasidalino savo prisiminimais. P. Petrylienė su ašaromis akyse prisiminė, kaip išvykdama iš Lietuvos, pasiėmė duonos kriaukšlę, saujelę Lietuvos žemės ir medalikėlį, kuris ją saugojo tremtyje.

Apie savo išgyvenimus tremtyje kalbėjo Liudvika Grižaitė-Danielienė. Liudvikai nebuvo nė šešerių, kai ją su broliu ir kitais suėmė, nuvežė į Debeikių MV būstinę, o kitą dieną atviru sunkvežimiu išvežė į geležinkelio stotį. Ginkluoti vyrai suvarė visus į gyvulinius vagonus, kuriuose nebuvo nei gultų, nei suolų, o mažas langelis užkaltas lentomis. Traukinys riedėjo ten, kur nebuvo nei mamos, nei namų. Liudvikos mamai pavyko pabėgti. Ji namuose paliko vaikus, tikėdama, kad vaikų vienų neveš. Tačiau taip neįvyko...

Savo skaudžių išgyvenimų tremtyje neslėpė Gerimantas Kaklauskas ir renginyje dalyvavusiems mokiniams priminė, kad dabar jie gyvena laimingą gyvenimą, ir kad nelinkėtų patirti niekam to, ką jam, 1952 metais ištremtam dvylikamečiui, teko išgyventi.

Apie savo atmintyje išlikusias gyvenimo Igarkoje akimirkas pasakojo ir jauniesiems renginio dalyviams savo vaikystės tremtyje nuotraukas rodė Zita Kačkaitė-Bagdonienė.

T. Kontrimavičius kvietė jaunuosius kraštotyrininkus rinkti ir užrašyti prisiminimus žmonių, kuriuos dar galime pakalbinti ir daug ką sužinoti. Prieš du dešimtmečius užrašyta kraštotyros medžiaga dabar jau yra vertybė. Tos kartos žmonių nedaug beliko, bet savo atmintimi vis dar gali dalintis tremties vaikai. Draugijos valdybos pirmininkas įteikė padėkas jauniesiems kraštotyrininkams – Anykščių vaikų ir jaunimo centro vaikams už dalyvavimą 2013 m. Kraštotyros ekspedicijoje „Anykščių krašto kryždirbystė: Anykščių, Debeikių, Viešintų seniūnijos“ ir palinkėjo, kad pirmieji žingsniai taptų takeliu gimtinės pažinimo link.

Evgenijos Baltronienės vadovaujamo Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro vaikai G. Vaičiūnui už naują kraštotyros leidinį įteikė padėką, gėlių ir savo rankų darbo suvenyrą. Bibliotekos direktorius Romas Kutka dėkodamas už pagarbą praeičiai ir istorinių duomenų rinkimą leidinio rengėjui padovanojo knygą „Biblioteka istorijos vingiuose 1937–2007 m.“

O leidinio sudarytojas G. Vaičiūnas jau užsiminė apie naują savo sumanymą – ruošiamą spaudai informacinį leidinį apie visus XX a. viduryje už laisvę kovojusius ir žuvusius Anykščių krašto gyventojus.

Vakare Anykščių Šv. Mato bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už visus negrįžusius iš tremties.

Audronė BEREZAUSKIENĖ
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja

 
 
    Atgal...