Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2006-09-12   Anykštėnas pedagogas moko skaityti ketverių metų mažylius
 
 

"Zylutė" padės ketverių penkerių metų vaikams išmokti skaityti", – įsitikinęs žinomas pedagogas metodininkas, 77 metų anykštėnas Juozas Danilavičius, ką tik išleidęs trečiąjį ir paskutinį skaitymo pradžiamokslį – ketverių metų metų vaikams skirtą "Zylutę".

   

"Šviesos" leidykla taip pat jau pateikė ir antrąją jo "Genelio", skirto penkiamečiams, laidą bei šįmet išleido "Liepsnelę", skirtą šešiamečiams.

Šios J. Danilavičiaus mintys – tėvams, svarstantiems, kaip profesionaliai ir laiku atvesti savo mažylį į raidžių pasaulį.

Jau ketverių metų vaikui būdingas savaiminis impulsyvusis mokymasis, ketveri – tai SMALSUMO amžius.

Smalsumas ir yra didysis  mažylių mokytojas. Šis amžiaus tarpsnis turtingas kognityvine (gebėjimu suprasti, pajusti, išmokti, mąstyti, fantazuoti ir kurti) prasme.

Tyrimais nustatyta, kad  dauguma šio amžiaus vaikų pasižymi aukštu fiziniu brandumu, yra pasiekę aukštą intelektualinę brandą. Vos ne visi šio amžiaus vaikai domisi raidėmis, kai kurie žino kompiuterio klaviatūrą, išmoksta skaityti lengvus žodžius ir tekstus. Pasižymi klausymo ir pasakojimo gebėjimais: moka daug dainelių, eilėraščių, pasakų, gali  pasakoti ir pasakoti patirtus įspūdžius,  sukurti netikras istorijas, geba rišliai papasakoti draugui apie matytą cirko spektaklį, televizijos laidą.

"Zylutė" skirtas ne tiek ruošti vaiką mokyklai, ne paskirų įgūdžių tobulinimui, bet vaiko lūkesčių raidai. Kiekviena atpažinta nauja raidė, kiekvienas perskaitytas žodis, sakinys, tekstas vaiką pakylėja ant aukštesnio pasitikėjimo savimi laiptelio. Kiekvieną naują raidę  ketverių metų vaikas (nuo šiolei jį vadinsime Smalsučiu)  priima su džiaugsmu, kaip didelio tikslo įgyvendinimą, svajonių išsipildymą.

Smalsutis didžiuojasi prieš tėvus, savarankiškai perskaitęs žodį, žodį sudėjęs iš karpomojo raidyno. Prabyla savo vertės pajutimo jausmas. Tik  ketverių penkerių  metų vaikams kyla toks didelis noras pažinti raides ir skaityti. Tas noras su metais blėsta. Tie, kurie šiame amžiuje neišmoksta skaityti, mokykloje greitai atsilieka nuo bendraklasių. Skaitymas suteikia  Smalsučiui didelį pasitikėjimą savimi.

Tik skaitymas turi būti ŽAISMINGA veikla, negali varginti ketverių metų vaiko. Šiame amžiuje prievarta ypatingai žalinga. Užtikrinkime vaiko laisvę rinktis, kada mokytis, kada baigti.

Prieš atsiverčiant knygutę, pamokykime mažylį pamėgdžioti gamtos garsus – bitutė zvimbia zzzzz, vėjas pučia sssss, žąsinas šnypščia ššššš, mama vaikutį supa aaaa aaaa aaaa, berniukai šūkauja ooo! ooo! oooo!, miške pasimetę vaikai šaukia vienas kitą aaaaa! ūūūūū! aaaūūūū! aaūūūū!

Pamokykime ilgai tarti garsą aaa, pastebėkime, kaip susidėstę lūpos, kaip guli liežuviukas, pridėję rankytę prie gerklų, leiskime pajusti virpesius. Ištarkime aaaa be balso. Garsas ooo tariamas suapvalinus lūpas.

Pasiruošimas mokytis skaityti.

1. Tėvai ar seneliai skaito pasakas, atkuria jų turinį, įmena mįsles.
2. Mokosi eilėraščių, dainų.
3. Smalsutis mokosi pamėgdžioti gamtos garsus.
4. Smalsutis mokosi klausyti ir girdėti. Patiksliname garsų: A   O    Ė   Y   Ū   Y   E   M   L   S   Š   R   Ž   Z   tarimą. 

Smalsutis mokosi pažinti raides
 
Kai Smalsutis jau žino garsą A: moka ištarti, sugeba išskirti A garsą iš žodžio, supažindiname su A raide. Paaiškinkime, kad garsą Ą tariame, raidę A matome. Garso matyti negalime. A raidė rodoma normalaus dydžio, iškirpta iš storesnio kartono. Ant stalo gali būti daug A raidžių, įvairaus formato, įvairių formų, skirtingų spalvų. Smalsutis ne tik taria A raidę, bet ir mokosi piešti, lipdyti, karpyti, sudėti iš pagaliukų…

Pradžioje supažindiname tik su A didžiąja ir tik per žaidimą.

1.Supažindindami su kitomis raidėmis, lyginame jas su A raide, ieškome panašumų ir skirtumų. Bandome tas raides skirti apčiupinėdami. Smalsutis pirščiukais mokosi atpažinti  raides. Maišelyje ieško tokios raidės, kurią mato prieš save. Vėliau mama ištaria A, Smalsutis suranda A raidę maišelyje, kuriame gali būti sekančios raidės: M   L   R   S   Š  T...

2. A M L S R Š ... raides lanksto iš vielos, lipdo iš plastilino, flomasteriais piešia ant popieriaus lapo, sudeda iš mozaikos, lanksto iš vielos...

3. Žaidžia kubeliais. Atsivertusią raidę pavadina. Tėtė ant monetos užrašo dvi raides A ir M. Mėto monetą, kuri raidė atsiverčia, pavadina. Smalsutis ŽAIDŽIA raidžių kasą, kurioje yra 5-6 raidės, mama rodo, jis pasako raidės garsą. Mama taria garsus M   L   S   R   Š...,  Smalsutis rodo arba nupiešia M  L  S  R  Š  raides. Maišelyje daug raidžių, Smalsutis išrenka 5-6 raides (K, G, T, D,  P, B...)

Yra tėvų, kurie pirma išmoko atpažinti visas raides, paskui moko skaityti skiemenis ir žodžius. Ši patirtis savęs nepateisino. Tik susipažinus su 6 raidėmis (A  M  S  L  Š  R), galima perskaityti 8 žodžius (AŠ  ŠA  MAMA   MALA  SALA  LAŠA  RASA  ALMA). Susipažinus su 10 raidžių (A   O     Ė   M   L  S   Š   R   K   T), galima perskaityti 42  žodžius: AŠ   ŠA   MAMA  MALA  SALA  KALA  RASA  LAŠA  LAKA ŠAKA  ĖMĖ SĖMĖ  TĖTĖ   ŠĖRĖ   LĖLĖ   RĖKĖ   LĖKĖ   VĖRĖ  SAKĖ   RAŠĖ   KASĖ   LAKĖ  KATĖ  SALĖ   MĖSA   ROMA ROMO  TOMO  LOVA  ŠOKA   RAŠO  MATO  MOKO  ONA  OLA  VALO  NAMO  MANO  SAKO SAVO  TAVO.

Skiemenų ir žodžių skaitymas

Smalsutis pradeda skaityti atvirus skiemenis:  MMMAAA   MA  LA  SA  RA  ŠA. Nors pagrindinis skaitymo vienetas yra žodis, bet pirmame etape pagrindiniu  skaitymo vienetu  imame skiemenį. Pirma išmokstame garsus jungti į skiemenis, tik po to skiemenis jungiame į žodžius.

Per žaidimą Smalsutis išmoksta perskaityti apie 20 skiemenų: 
                          
MA  LA  SA  RA   ŠA   KA   TA
                           MO  LO   SO   RO  ŠO   KO   TO       
                           MĖ  LĖ   SĖ    RĖ   ŠĖ  KĖ  TĖ
 
   
Iš šių skiemenų sudaro apie 40 žodžių, juos išmoksta perskaityti, sudėti žodžius iš raidžių. Greitai pradedama mokytis perskaityti tuos pačius žodžius mažosiomis raidėmis.

Ir ketverių metų Smalsučiai gana greitai BEŽAISDAMI išmoksta skaityti sąmoningai, taisyklingai, raiškiai, be didelių pastangų.  

Skaitymo mokyme svarbu plėsti regėjimo lauką. Pirmomis mokymosi skaityti dienomis Smalsutis mato tik vieną didelę spalvotą, vėliau tik vieną skiemenį. Bet sparčiai jo regimojo suvokimo laukas platėja.

Knygutėje nemažai eilėraščių, juos mokomės skaityti raiškiai, straipsnelius mokomės atpasakoti. Knygutė spalvingai iliustruota, mokykimės kiekvieną piešinį aptarti, pagal siužetinius piešinius kurkime rišlius tekstus.

Neskubėkime dideliais žingsniais žingsniuoti, Smalsutis gali užmiršti žinomas raides, vieną dieną perskaito žodžius ir sakinius, kitą dieną jau ne. Padėkime mažyliui – užmiršimas negali jo žeminti.

Knygutė tegul padeda patirti daug džiugių akimirkų, skaitymas turi tapti žaisminga veikla, negalima varginti mažojo smalsučio – šiame amžiuje prievarta ypatingai žalinga. Užtikrinkime vaiko laisvę rinktis.

"Zylutė" – tai pirmoji savarankiško skaitymo knygutė, nes lig šiolei mažyliai mokėsi skaityti iš sudėtingo elementoriaus, skirto septynerių metų pirmokams. Dabar jie turės savo knygutę, kuri atvers langą į knygų pasaulį.

 
 
    Atgal...