Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2014-11-29   85-metį pasitikęs prof. A. Tyla pasveikintas iškilmingais posmais
 
 

Lapkričio 28-osios kultūros vakaras Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre buvo skirtas šį rudenį subrandintam Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininko prof. Antano Tylos 85-mečiui.

Antano Tylos jubiliejinio vakaro pradžia parodoje.

Sukaktuvininkas, apsuptas Anykščių mero S. Obelevičiaus, Seimo nario S. Jovaišos ir Lietuvos istorijos instituto direktoriaus R. Miknio.

Ši sukaktis minima jau visą mėnesį. A. Tyla, kaip liudija jo krikšto dokumentai Anykščių parapijos archyve, gimė 1929 m. spalio 28 d., bet vėliau jo asmens dokumentuose per raštvedžių klaidą atsirado spalio 29-osios data, kuri oficialiuose raštuose iki šiol lydi šiaip jau istorinę tiesą ir tikslumą mylintį mokslininką.

Du istorikai: vyresniosios kartos kolegą A. Tylą sveikina doktorantas Mindaugas Nefas.Nuo spalio pabaigos tarp bičiulių ir artimųjų sukaktį pradėjęs minėti A. Tyla gausių sveikinimų sulaukė lapkričio 16-ąją, kai jo šventę iškilmingai paminėjo Vilniaus anykštėnų sambūris. O lygiai po mėnesio, kaip, beje, buvo ir prieš penkerius metus, sukaktis paminėta gimtinės žmonių būryje.

Kultūros vakaro metu prof. A. Tylos mokslinę veiklą išsamiai ir argumentuotai apibūdino Lietuvos istorijos instituto direktorius doc. Rimantas Miknys. Apie sukaktuvininko nuopelnus Anykščiams ir visiems anykštėnams kalbėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo akto signatarė mokytoja Irena Andrukaitienė ir Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininko pavaduotoja Bronė Lukaitienė.

Savo kalboje prof. A. Tyla daugiausiai dėmesio skyrė optimistiniams akcentams, siūlydamas visiems labiau tikėti savo gebėjimais, savo tautos gerosiomis savybėmis ir savo valstybės tvirtumu.

Koplyčioje atidaryta paroda, pristatanti Anykščių krašto kultūros raidą nuo Lietuvos Atgimimo iki šiol bei A. Tylos gyvenimo ir veiklos akcentus.

Sukaktuvininkui dainuoja Kauno anykštėnas Tomas Ladiga.

Trys likimai šalia: politinė kalinė Prima Petrylienė, žuvusio pokario laisvės kovų dalyvio brolis Antanas Tyla ir tremtyje gimęs Vytautas Bernatavičius.

Tarp gausybės sveikinimų žodžiu, šokiu, daina ar dovana originaliai blykstelėjo rašytojo Rimanto Vanago specialiai šiai sukakčiai sukurta odė.

R. Vanagas skaito odę sukaktuvininkui A. Tylai.

Didžiam Profesoriaus Akademiko Antano Tylos Jubiliejui

Rimantas Povilas VANAGAS

Čia Lietuva. Čia lapkričio miglotas vakaras.
Ramus ir medis, ir vanduo, ir vėjas.
Bet dar tylesnis Habilituotas Mokslų Daktaras  
Po žemę gimtąją iš lėto vaikštinėja.

Jis regi vėliavą, aukštai virš Vilniaus plazdančią, –
Jo širdyje Trispalvė supasi kaip žiedas.
Šlovė herojams, šiurpią okupanto klastą
Pavertusiems eksponatu istorijos muziejuje.

Ak, Lietuvos istorija graudi, šalele numylėtoji!
Ak, slenksti ant žvėrių pamėgto tako!
Tik dėl tavęs gyventi verta, ir smagu, ir miela,
Tik dėl tavęs Profesorius nemiega tamsią naktį.

Jis vaikšto mintimis palei Rubikių vandenį,
Bangelės plukdo laiką, supasi jaunų dienų veidai…
Gyvenimas pranoksta net ir odę skambią,
O plaukia liūdesys, kad Lietuvoj kažkas ne taip…

Šalin, paika mintie, šalin, liūdna akimirka!
Tegu Anykščiuose vien geros žinios vaikšto!
Štai vaidila jau brauko kanklių stygom
Ir šlovina visoj šaly garbingą vyrą – 
Antaną Tylą –
Istorijos prakilnų kunigaikštį!

Šlovė piliečiui mūsų krašto, kurs,
Didžius nuveikęs darbus,
Kuklus nūn stovi čia, šalia;
Šlovė šiam ąžuolui, po jo plačia laja
Sėkmingai veši
Visa
Pasaulio anykštėnų bendrija!

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...