Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2015-02-10   Pasipriešinimo okupacijai įvykiams atminti – šiandienos žygiai
 
 

Vos tik šiems metams prasidėjus, mūsų krašto muziejininkai pasiūlė 2015-uosius paskelbti Pasipriešinimo okupacijai Anykščių rajone metais.

1945-ieji metai mūsų krašte buvo paženklinti daugelio pirmųjų partizanų junginių išsklaidymu ir jų vadų žūtimi. 1950-ieji grupei Anykščių gimnazistų, Vasario 16-osios naktį miesto medžiuose iškėlusių Trispalves su gedulo juostelėmis, tapo žiaurios išdavystės ir ilgų tremties metų pradžia.

Reikšmingos istorinės sukaktys ir siekis įprasminti tautos auką Laisvei sutelkė Anykščių rajono savivaldybės administracijos, krašto kultūros ir švietimo įstaigų, visuomeninių ir patriotinių organizacijų žmones bendrai veiklai ir naujoms iniciatyvoms. Jau rengiamas Pasipriešinimo okupacijai Anykščių rajone metų veiklų planas, kuriame numatyti įvairūs atminties renginiai, įvairiapusė leidybinė ir edukacinė veikla.

Istorinės atminties stendai Anykščiuose.

Pirmosios pilietinės iniciatyvos Anykščių mieste bus įgyvendintos minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Prieš Vasario 16-ąją įvairiose miesto erdvėse atsiras plakatai, trispalviu tekstu priminsiantys istorinius įvykius. Kruvinuosius 1945-uosius metus plakatuose skelbs pasipriešinimo kovas liudijantys faktai:

„1945 m. vasario 16 d. Anykščiuose ir daugelyje Anykščių valsčiaus kaimų partizanai išplatino atsišaukimus į gyventojus, lapelius prieš sovietinius okupantus, o Storių ir Naujonių kaimuose iškėlė trispalves vėliavas.

1945 m. gegužės 30 d. partizanai įsiveržė į Anykščių miestą, užėmė perkėlą per Šventąją, elektrinę bei kitus pastatus; po pusės valandos susišaudymo su stribais ir NKVD kareiviais partizanai pasitraukė.

1945 m. gegužės pradžioje apie 100 Aukštaitijos partizanų, susirinkusių miške prie Daugulių kaimo tarp Anykščių ir Troškūnų, įkūrė Lietuvos Laisvės Armijos Šarūno rinktinę, jos vadu tapo Antanas Slučka-Šarūnas.

1945 m. gruodžio 31 d. apie 80 Šarūno rinktinės partizanų viešai ir iškilmingai pražygiavo per Troškūnų miestelį.“

Atminties stenduose į 1950-uosius metus sugrąžins istorinė nuotrauka, partizanų atsišaukimo „Vasario 16“ dokumentinis fragmentas ir iškalbingi faktai: „Prieš 65-erius metus trispalves medžiuose ir atsišaukimus „Vasario 16“ iškabino Anykščių gimnazistai. Šio patriotinio iššūkio organizatoriai po poros dienų buvo suimti. Kazimieras Karvelis ir Povilas Gražys nuteisti po 25 metus, Prima Bučytė, Rožė Pavydytė, Janina Repečkaitė, Vlada Valavičiūtė, Kęstutis Banionis ir Algimantas Bučys – po 10 metų kalėti.“

Primenant, kad kiekvieno žmogaus gyvenimo istorija yra ir krašto istorija, šiandieną plakatuose liudys Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Anykščių filialo pirmininkės, Anykščių rajono Garbės pilietės, istorinių įvykių dalyvės ir tremtinės Primos Bučytės-Petrylienės 2015 m. vasarį parašyto laiško jaunimui „Neužmiršti istorijos lapai“ fragmentas: „...1950-ųjų Vasario 16-osios rytą anykštėnai su džiaugsmo ašarom ir viltimi žiūrėjo į belapių medžių šakose spindinčias Trispalves su gedulo juostele – jos bylojo, kad Laisvės siekis gyvas. Visa tai suprato ir enkavedistai. Išdavikui padėjus, jiems pavyko surinkti šio žygio dalyvius ir sunaikinti Laisvės Židinį. Tačiau tas Židinys dar daugybę metų neužgeso ir po 50-ies metų, 1990-aisiais, vėl suliepsnojo Trispalvėmis – tai Mūsų Laisvė. Mielas mūsų tautos jaunime, neužverskime šio istorijos lapo, nuolat budėkime prie Laisvės Židinio ir neleiskime Jam užgesti“.

Gražiomis iniciatyvomis Lietuvos valstybės atkūrimo dieną paminės miesto mokyklos. Vasario 14-ąją moksleiviai ir gimnazistai kartu su istorijos mokytojais ir muziejininku Raimondu Guobiu simboliškai pakartos 1945 metų partizanų žygį Storių kalvų link ir ten iškels Trispalvę.

Laisvos Lietuvos valstybės atkūrimo dienos rytą paskelbs šimtai trispalvių vėliavėlių Anykščių miesto medžiuose – taip Jono Biliūno gimnazijos gimnazistai ir Antano Baranausko pagrindinės mokyklos mokiniai su mokytojais atkartos prieš 65-erius metus atliktą Anykščių gimnazistų žygdarbį. Tais neramiais 1950-aisiais gimnazistai pačių siūtas trispalves vėliavėles su gedulo juostelėmis į medžius kėlė prie senojo gimnazijos pastato, J. Biliūno gatvėje, miesto centre, prie bažnyčios, Jurzdike ir geležinkelio stotyje. Lygiai po 65-erių metų Anykščių moksleivija belapius miesto medžius vėl papuoš viltingomis Trispalvėmis. Tądien J. Biliūno gimnazijos bendruomenė surengs ir atminties sambūrį prie Nepriklausomybės ąžuolo šalia senosios Anykščių gimnazijos.

Kviečiame kiekvieną Anykščių krašto žmogų prisiminti tautos Laisvės siekio istoriją ir bendrystėje paminėti svarbias Lietuvos valstybingumui datas.

Anykščių r. savivaldybės informacija

 
 
    Atgal...