Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2015-04-03   Su Šv. Velykomis, mielieji anykštėnai!
 
 

Mielieji anykštėnai,

su Šv. Velykom,

tegul su pavasariu į Jūsų namus ateis ramybė, šiluma, džiaugsmas ir tikėjimas.

Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegija

Vilniaus anykštėnės dailininkės Loretos Uzdraitės velykinis sveikinimas.

Sveikinu visus Anykštėnus su Šv. Velykom. Linkiu visiems stiprybės, dvasinio atsinaujinimo ir pagarbos vilčiai, meilės visiems Jus supantiems!

Prof. Antanas TYLA

Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro sveikinimas.

Anykščių kultūros centro šventinis sveikinimas.

Per pievą, per lauką, per ošiančią girią,
Velykos kaip paukštė giedodama skris,
Ir visa, ir visa, kas rudenį mirė,
Vėl augti, žydėti ir džiaugtis atgims...

Mieli kraštiečiai, klubo nariai, bendraminčiai, nuoširdžiausi sveikinimai Šv. Velykų – Kristaus prisikėlimo šventės proga iš saulėto, kalnuoto ir vėjuoto Colorado Springso.

Linkiu Jums visiems, kad šventinis šurmulys išsklaidytų kasdienius rūpesčius, o atbundanti gamta įkvėptų naujų jėgų, stiprybės, džiaugsmo ir optimizmo. Te nepritrūksta  kantrybės, ištvermės, naujų idėjų, gražių minčių, prasmingų darbų bei puikių renginių, o Velykų dieną skambantys varpai ir džiaugsmo giesmės suteiktų šviesių vilčių ir  į kiekvieno Jūsų namus atneštų santarvę bei gerumą. Pabuskime visi, prikelkime sielas vien meilei, laimei, būkim atviri, – paspauskime vieni kitiems rankas, užmirškim gėlą.

Švenčionijos klubo vardu – Gražina Banevičienė, klubo pirmininkės pavaduotoja

Švenčionijos klubo sveikinimas.

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus sveikinimas.

Veros Vasiljevos šventinis  sveikinimas.Atrodo, baigėsi žiema.
Pavasaris už durų laukia.
Ir nusiminus šypsena
Lėtai pasikeičia į švelnią.
   Ateina pasaka žalia.
   Ji žada širdį išvaduoti,
   O tuos išbalusius vargus
   Su ašara lietaus išduoti.
Klebena vėtrungę šiaurys,
Bet toks jau laikinas ir silpnas.
Jo laikas baigėsi – pranyks,
Atūš pavasaris ir viltys...

Šviesių ir gerų Šv. Velykų!

Pagarbiai – Vera Vasiljeva

Mielieji,
Saulė šviečia, gamta bunda,
Tai Velykos atidunda.
Prisikėlimo rytas – pavasaris žemėj ir sieloj.
Atverkim savo širdį tyram džiaugsmui.
Trims gražiems žodžiams – Tikėjimui, Vilčiai, Meilei.
Sveikinu visus su Šv. Velykom!

Pagarbiai – Rita Virbalienė

Ritos Virbalienės šventinis sveikinimas.

Anykščių menų centro sveikinimas.

Vilniaus anykštėnų sambūrio sveikinimas.

Naujųjų Elmininkų kaimo bendruomenės sveikinimas.

 
 
    Atgal...