Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2015-05-27   Atsiveria Anykščių istorijos slėpiniai
 
 

Archyvinių dokumentų paroda.Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos salėje Kraštotyros ir leidybos skyrius gegužę ir birželį eksponuoja archyvinių dokumentų parodą „Anykščių istorijos slėpiniai vietiniuose archyvuose“.

Parodos idėjos autorius – Viešosios bibliotekos globėjas, kraštietis, Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto afil. prof. Osvaldas Janonis.

Parodoje eksponuojami dokumentai iš Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus, Anykščių Šv. Aleksandro Neviškio cerkvės, Anykščių savivaldybės archyvų.

Dokumentas iš R. Pačinsko archyvo.Šalia jų pateikti dokumentai iš asmeninių archyvų. Kauno anykštėnas Romas Pačinskas šiai parodai paskolino XIX a. dokumentus, rastus savo senelių sodyboje Pilypų kaime (Anykščių r.) kaip Daniūnų giminės palikimą. Rašytojas Rimantas P. Vanagas atskleidė savo namų archyvą, kuriame saugomi ir istoriniai dokumentai iš Anykščių žydų gyvenimo.

Anykščių bažnyčios klebonas Petras Baniulis sutiko anykštėnams parodyti beveik trijų šimtų metų senumo bažnyčios dokumentus. Parodoje eksponuojamos Gimusiųjų alfabetinio sąrašo 1741–1801 ir 1800–1827 metų knygos, 1741–1750, 1751–1763 ir 1763–1776 metų Krikšto registracijos knygos bei 1773–1805 metų Jungtuvių registracijos knyga.

Anykščių Šv. Mato bažnyčios dokumentai.

Iš Anykščių savivaldybės archyvo į šią parodą pateko sovietinio laikotarpio dokumentai: 1947–1950 m. Utenos tarprajoninės elektromechaninės dirbtuvės Įsakymų knyga, 1950 m. Anykščių r. „Pergalės“ kolūkio darbadienių apskaitos knyga, 1944–1949 m. Troškūnų tarybinio ūkio direktoriaus įsakymų knyga, 1946 m. Troškūnų tarybinio ūkio darbininkų ir tarnautojų algų lapai bei kiti dokumentai.

Savivaldybės archyvo dokumentai.

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus vyr. fondų saugotoja Vida Zasienė parodai parinko du dokumentus iš Muziejaus fondų:  1939 m. birželio 24 d. A. Žukausko-Vienuolio apdovanojimo Šaulių žvaigždės medaliu raštą ir Pažymą apie skiepus nuo raupų, išduotą Masiuliui iš Jakšiškių 1916 m. birželio 8 d.

Rankraštiniai dokumentai parodoje.

Leidimas iš Anykščių cerkvės archyvo.Daugiausia dokumentų šioje parodoje – iš Anykščių Šv. Aleksandro Neviškio cerkvės archyvo, kuriame saugomi 1848–1985 metų dokumentai. Jie atspindi cerkvės santykius su Švietimo ministerija, Statistikos komitetu ir kitomis įstaigomis. Kraštotyrininkams bus įdomi medžiaga apie  rusų tautybės gyventojus, kurie caro laikais buvo atkelti į Dabužius, Elmininkus, Kalvelius, Kuniškius, Pakarklius, Piktagalį, Rubikius, Juškonis ir kitas Anykščių krašto vietoves.

Įdomu tai, kad cerkvės archyve išsaugotos įvairios sąskaitos, liudijančios įvairius anykštėnų ryšius su cerkve. Tai –1934–1935 m. J. V. Laskausko knygyno, 1934 m. Provizoriaus Antano Žukausko aptiekos Anykščiuose, 1935 m. Kauno Juozo Jurkšaičio devocionalių prekių ir bažnytinių žvakių krautuvės, 1935 m. rugsėjo 16 d. Anykščių Š. Melnikienės smulkmenų parduotuvės, 1935 m. rupjūčio 22 d. Anykščių elektros šviesos bendrovės ir 1935 m. rugpjūčio 13 d. B. Karazijos vaisvynių dirbtuvės sąskaitos. Šalia jų eksponuojama ir Anykščių smulkaus kredito draugijos 1935 m. gruodžio 31 d. sąskaita stačiatikių klebonui Nikolajui Savickui už žemės sklypo nuomą. Tarp eksponuojamų dokumentų yra Anykščių stačiatikių bažnyčios (cerkvės) tarybos 1936 m. birželio 20 d. padėka Pranui Kalibatui už auką varpams įsigyti.

B. Karazijos vyninės sąskaita.

A. Žukausko vaistinės dokumentas.

Iš vietinių  archyvų parodoje pirmą kartą eksponuojami tokie senieji – beveik 300 metų senumo  rankraštiniai dokumentai.

Audronė BEREZAUSKIENĖ
Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja

 
 
    Atgal...