Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2015-11-07   Sugrįžimas į „grynąją tėviškę“ – su viso gyvenimo knyga
 
 

Grigų šeimos prisiminimų knygaLapkričio 7-ąją Burbiškyje, kraštotyrininkės Irenos Adomonienės sodyboje, viešėjusi Vita Grigaitė-Jokubaitienė pristatė neseniai išleistą knygą „Pasikalbėk su manimi“, kurioje susiglaudė ir jos, ir jos motinos Teklės Grigienės prisiminimai, mintys, poetiniai išgyvenimai.

Mokytojai Teklė ir Antanas Grigai Burbiškyje praleido gražiausius savo jaunystės metus, po kurių sekė slogūs sovietinių represijų dešimtmečiai. Burbiškyje gimusiai jų dukteriai Vitai buvo ketveri, o jos broliukui Algimantui – dveji, kai juos abu su motina 1941-ųjų birželį ginklais mosavę sovietiniai pareigūnai nubloškė toli nuo Anykščių krašto – net iki atšiaurios Trofimovsko salos Lenos upės žiotyse prie Laptevų jūros.

Ištvėrusios 16 tremties metų, į Lietuvą grįžo tik dviese – motina ir dukra, grįžo ir politinio kalinio keliais po lagerius keliavęs šeimos galva Antanas Grigas. Šios šeimos gyvenimas Lietuvoje tęsėsi tolokai nuo Anykščių krašto – Joniškyje, ten vienas po kito į kapines buvo palydėti abu senieji Grigai, o jų dukra, šalia tėvų palaidojusi ir savo vyrą, dabar gyvena Panevėžyje.

Knygos pristatymas Burbiškyje

Vita Grigaitė-Jokubaitienė

Pasakodama burbiškiečiams apie savo ir tėvų išgyvenimus, V. Jokubaitienė sakė, kad lietuviai tremtiniai patyrė žiauresnius išbandymus, nei savo laiku istorijoje pagarsėję dekabristai ir jų žmonos, laisva valia pasukusios į tremtį.

Idėja aprašyti tai, ką patyrė Grigų šeima, kilo Lietuvos Atgimimo metais, kai tėvas A. Grigas jau buvo miręs. Kaip tik tuo metu V. Jokubaitienės krikštatėvis, taip pat tremties baisumus išgyvenęs Anykščių mokytojas Antanas Kryžanauskas 1989 m. išleido prisiminimus „Už ką?..“ „Mama, o kodėl gi tu negali parašyti savo prisiminimų?“ – taip ir atsirado keturi stori sąsiuviniai, liudijantys Burbiškio mokytojų Grigų šeimos likimą.

Jau po motinos mirties ruošdama juos išleisti, V. Jokubaitienė papildė tuos prisiminimus savo poetiniais tekstais, kurie, jos nuomone, geriausiai liudija jausmus, išgyventus įvairiais gyvenimo tarpsniais – iki pat atsisveikinimo su motina 2011-aisiais. Išleisti tokią knygą jai rūpėjo, taip paminint tėvo 110-ąjį ir motinos 100-ąjį gimtadienį bei prisimenant tėvo mirties 25-metį.

„Tai didžiulis jūsų įnašas į mūsų išgyvenimų istoriją“, – dėkodama už knygą, Burbiškyje kalbėjo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Anykščių filialo vadovė Prima Petrylienė. Ji ragino autorė kuo dažniau apie savo išgyvenimus pasakoti jaunajai lietuvių kartai, kad tremtinių gyvenimo patirtys įsirėžtų į atmintį kaip gyvas istorijos liudijimas.

Primos Petrylienės linkėjimai. 

Tęsdama pradėtus istorijos fiksavimo darbus, V. Jokubaitienė toliau rašo prisiminimus apie savo vaikystę tremtyje, jie bus pateikti tremties vaikų prisiminimų rinkiniams.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...