Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2015-12-24   Prasmingo Kalėdų laukimo, gražių artėjančių švenčių visiems anykštėnams!
 
 

Dailininkės Loretos Uzdraitės šventinis sveikinimas.

Anykščių rajono savivaldybės mero Kęstučio Tubio šventinis sveikinimas.

„Anykščių rato“ anykštėniškasis sveikinimas.

Vilniaus anykštėnų sveikinimas.

Kauno anykštėnų draugijos linkėjimai.Tegul Šv. Kalėdų stebuklas apdovanoja jus dvasine harmonija, dėkingumu už būties džiaugsmą, naujais optimistiniais siekiais ir išsipildančiais kasdienės laimės lūkesčiais.  Linkime ateinančiais metais vaikščioti gėrio takais ir džiaugtis įstabiausiais gyvenimo vaisiais: meile, tikėjimu, ramybe...

Nuostabių, sėkmingų ir dosnių naujųjų 2016 metų!

Kauno anykštėnų draugijos taryba

V. Juciūnaitės šventinė kompozicijaVirginija  JUCIŪNAITĖ.

Aukštaitiškas atsidūsėjimas

„Jau saulala žemyn, žemyn... Aik ana smalon – da pasismeigs int Anykščių bažnyčias bokšta – kų tadu darysma?.. Raiks patumsy gyvynt?.. Nebelika gryčialas, nebelika ir kerasynines liktarnes... A kų darysi... Užsižibinsiu žvakutį lungi ir lauksiu lauksiu, žiūrėdama int dungų – mažum Devulis pasgailas – atsiųs Betliejaus žvaigždį – nušvis mana dūšia... Ir vėlem bus tvirčiau ait pirmyn – int Dievų, int žmones – atviru širdžiu...“

Siunčiu keletą savo kompozicijų.

Sako, kankorėžis – gyvenimo ir atviros širdies simbolis...

V. Juciūnaitės šventinė kompozicija

Dainiaus Žąsino ir Olandijos lietuvių kalėdinis sveikinimas.

SU ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS!

Nuoširdžiausiai sveikinu Pasaulio anykštėnų bendruomenę ir Gimtojo Anykščių krašto žmones, linkėdamas gražių švenčių, malonių įspūdžių, stiprios sveikatos ir geros kloties.

Lai Šv. Kalėdos būna atgaiva dvasiai, o Naujieji Metai – laimingi ir dosnūs. Tegul jie teikia Jums tikėjimo ateitimi, įkvepia prasmingiems ir kilniems darbams...

Nuoširdžiai Jūsų, Vilniaus anykštėnas Vytautas RIMŠA

Anykščių krašto laikraščio „Šilelis“ šventinis sveikinimas.

Gintaro Šileikio sveikinimas.

Kauno anykštėnės Veros Vasiljevos kalėdinė svajonė...KŪČIŲ NAKTIS

Ramybė Žemę aplankys
Tą Kūčių naktį – baltą šviesią
Gal liūdesys slapčia išnyks
Nes angelai rankas mums tiesia.

Atgims Tikėjimas, Viltis,
Meilė pražys pasauliui, žmogui
Ir tyliai Dievas pasibels
Atverdamas beribius tolius.

Širdis paskęs švelniam  sapne
Kad viskas – amžina ir tikra
Šita naktis – viena tokia
Joje šviesa pilnatvės virpa

Šviesių, linksmų, dosnių Šv. Kalėdų! Laimingų Naujųjų Metų!

Vera Vasiljeva

 
 
    Atgal...