Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2015-12-10   VILNIUS: anykštėnus subūrė mintys apie Lietuvos kariuomenę
 
 

Vilniaus anykštėnų sambūrio nariai lapkričio 29-ąją rinkosi į Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos Karininkų ramovę tradiciškai švęsti Lietuvos kariuomenės dieną.

Taip jau sutapo, jog prieš 14 metų, kaip tik lapkričio mėnesį, Vilniaus anykštėno Vytauto Duknausko pakviesta, pirmąkart susirinko Vilniaus anykštėnų sambūrio steigėjų iniciatyvinė grupė, kuri priėmė sambūrio programą, pasitvirtino įstatus, išsirinko vadovybę – Vilniaus anykštėnų sambūrio (VAS) tarybą ir 2002 m. sausio 26 d. sukvietė Vilniaus anykštėnus į pirmąjį sambūrį Verkių rūmuose.

Pirmosios VAS tarybos nario ir vieno iš steigėjų pirmojo Lietuvos kariuomenės vado gen. Jono Andriškevičiaus iniciatyva iki šiol rudeninės Vilniaus anykštėnų šventės dažniausiai vyksta Karininkų ramovėje, kaskart minint ir Lietuvos kariuomenės dieną.

Vilniaus anykštėnai, susibūrę į popietę Karininkų ramovėje.

Viena iš šventės organizatorių VAS sekretorė Rasa Pajarskienė ir Antanas Gudelis.Į šventę šiemet gausiai susirinko Vilniaus anykštėnai, atvyko daug svečių iš Anykščių, Kauno, Gervėčių ir kitų vietovių. Ypatingai pradžiugino nauji, pirmą kartą atvykę anykštėnai.

Šventinio minėjimo pradžią paskelbė ir, kai tik reikėdavo, pateikdamas savo įžvalgas bei komentarus, jam vadovavo pirmos VAS tarybos narys, vienas iš steigėjų, antrasis VAS pirmininkas Antanas Gudelis. Jis perskaitė minėjimo programą ir pristatė pagrindinius pranešėjus. Tai Lietuvos kariuomenės atsargos pulkininkas, pulkininkų asociacijos narys, Gynybos paramos fondo dalininkas Gediminas Grina, NATO Energetinio saugumo kompetencijos centro direktorius pulkininkas Gintaras Bagdonas, Anykščių meras Kęstutis Tubis, Kauno anykštėnų draugijos pirmininkas Arūnas Strumskis ir šios draugijos tarybos narys Romas Pačinskas.

Vilniaus anykštėnų sambūrio pirmininkas Alfredas Puodžiūnas.Šventinę kalbą pasakė Vilniaus anykštėnų sambūrio pirmininkas Alfredas Puodžiūnas. Jis nuoširdžiai pasveikino visus atvykusius su Lietuvos kariuomenės švente.

Pirmininkas pasidžiaugė susirinkusiųjų gausa ir visų paprašė kaskart dalytis kvietimais atvykti į mūsų sambūrio šventes vis naujiems Vilniaus anykštėnams. Kuo mūsų bus daugiau, tuo mes galėsime daugiau ir įvairesnių darbų padaryti, naujų idėjų įgyvendinti. „Tuo mes visi bendrai ir kiekvienas iš mūsų atskirai būsime stipresni“, – sakė A. Puodžiūnas.

Šventiniu pranešimu, aprėpusiu daugybę temų, nudžiugino pulkininkas Gediminas Grina. Svečias profesionaliai apibūdino šiandienines Lietuvos ir Europos Sąjungos aktualijas. Tai tarpvalstybinė ir tarptautinė padėtis pasaulyje ir Europoje, Sirijos klausimas ir su tuo susijusios problemos, pabėgėliai ir jų integracijos organizavimas, teroro išpuoliai Paryžiuje ir daug kitų temų.

Atsargos pulkininkas Gediminas Grina.

Pranešėjas pabrėžė, kad pagrindinis teroristų tikslas yra bet kokiomis priemonėmis sukelti masinę paniką, aiškino, kaip svarbu jai nepasiduoti. G. Grina akcentavo, kad ne ginkluotė yra pagrindinė kariuomenės galia, o karių dvasia ir valia, pergalę dažniau lemiančios.

Svečias kalbėjo ir apie Gynybos paramos fondą, apie Pulkininkų asociaciją, šių organizacijų veiklą ir ateities planus. Jam teko atsakyti ir į aibes klausimų. Savo įžvalgomis dėl Lietuvos policijos darbo specifikos ir organizavimo, esant padidėjusiai terorizmo grėsmei Europoje, čia pat jis diskutavo ir su buvusiu Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotoju, o dabar Anykščių meru Kęstučiu Tubiu.

Pulkininkas Gintaras Bagdonas.Kitą šventinį pranešimą, aktyviai bendraudamas su auditorija, padarė pulkininkas Gintaras Bagdonas.

Prisistatydamas jis apžvelgė ir savo kaip kario nueitą kelią. Buvęs Sąjūdžio savanoris 1991 m. sausio įvykių metu priėmė priesaiką ir tapo Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos savanoriu. 1991 m. rugpjūtį SSSR pučo metu jis įstojo į Lietuvos profesinę kariuomenę ir buvo paskirtas tarnauti Anykščiuose kuopininku, paskui tarnavo kuopos vadu, bataliono ir Anykščių rajono teritorinės gynybos vadu.

Toliau sekė pirmoji Lietuvos kariuomenės misija tuometinėje Jugoslavijoje, dalyvaujant Danijos karinių pajėgų bataliono sudėtyje. Vėliau – gynybos atašė Latvijoje ir Estijoje, SKAT štabo Antrojo departamento viršininkas, Krašto apsaugos ministerijos Antrojo departamento viršininko pavaduotojas ir šešerius metus – šio departamento direktorius. Dar po dvejus metus G. Bagdonas dirbo karinio štabo viršininko pavaduotoju žvalgybai, ES karinio štabo žvalgybos valdybos direktoriumi, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininku ir Lietuvos specialiosios misijos Afganistano Islamo Respublikoje vadovu. O dabar jau antrus metus jis yra pirmo Lietuvoje įsikūrusio NATO padalinio – NATO Energetinio saugumo kompetencijos centro direktorius.

Visą šią turtingą darbo Lietuvos gynyboje ir karyboje bei savo gyvenimo istoriją pranešėjas paįvairino konkrečių įvykių intarpais, komentarais ir diskusijomis su auditorija bei minėjimo vedėju p. Antanu. G. Bagdonas trumpai išdėstė, kas yra ir ką veikia NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras. Beje, tai net tik pirmoji NATO institucija Lietuvoje, bet reikšminga ir tai, jog ši institucija NATO struktūroje atsirado būtent Lietuvos iniciatyva ir rūpesčiu.

Anykščių meras Kęstutis Tubis.Anykščių meras Kęstutis Tubis, pasveikinęs Sambūrį, pakvietė anykštėnus nepamiršti ir dažniau lankytis nuolat gražėjančiame Anykščių krašte. Svečias, palietęs medžių lajų tako aktualijas, pasakė, jog nėra atsisakyta minties pastatyti medinę pilį ant geriausiai Lietuvoje ištyrinėto Vorutos piliakalnio.

Jei tai pavyktų, tai būtų dar vienas puikus ir Anykščius garsinantis traukos objektas. Dar vienas naujas sprendimas – įsteigti Anykščių ambasadorių, asmenų, palaikančių tiesioginius ryšius įvairiais organizaciniais klausimais tarp Anykščių savivaldybės ir Vilniaus, kitų miestų ar užsienio šalių institucijų, visuomenines pareigas. Meras apibūdino ir dėl šio sumanymo, iš pirmo žvilgsnio tokio neutralaus, iškilusias problemas.

Apibūdindamas Anykščiams itin nepalankų Laisvosios rinkos instituto paskelbtą Lietuvos savivaldybių indeksą, p. Kęstutis sakė, kad tai nėra gerai. Meras pripažino, kad buvo ir bus tęsiama tam tikra analizė ir aptarimai, tačiau savivaldybė aklai nieko nedarys, kad vaikydamasi vien tik geresnio įvertinimo, dirbtinai ir neperspektyviai Anykščiams tiesiog gerintų situaciją šiame sąraše. Priimant sprendimus, bus vadovaujamasi konkrečiais poreikiais, kad rajono gyventojams, verslui ir visiems būtų geriau ir naudingiau, nes kai kuriais atvejais tai, kas yra blogai pagal šio instituto vienodus vertinimo kriterijus visoms savivaldybėms, konkrečiai Anykščiams yra tik privalumas.

Išgirdome dar vieną gerą žinią Anykščiams: numatomas ženklus šilumos atpigimas, kurį vartotojai aiškiai pasijaus. Už tokias geras naujienas ir linkint pasisekimo ateities darbuose bei planuose meras, kaip ir visi šventės pranešėjai, buvo apdovanotas bendrovės „Petro ofsetas“, kurios savininkas yra Vilniaus anykštėnas Petras KalibatasŽvirblėnų kaimo, knygomis.

Kauno anykštėnai Arūnas Strumskis ir Romas Pačinskas diskutuoja su VAS tarybos nariu Rolandu Tuskeniu.

Kauno anykštėnų draugijos pirmininkas Arūnas Strumskis pasveikino sambūrį, perdavė Kauno anykštėnų linkėjimus. Jis pristatė kauniškių veiklą ir ateities planus, kurių iš tiesų daug. Svečias mus labai pamalonino, pagirdamas Vilniaus anykštėnų padarytus darbus.

Mus pasveikino Gervėčių klubo pirmininkas Alfonsas Augulis. Pristatęs Gervėčius, čia esančią Šv. Trejybės bažnyčią, pakvietė apsilankyti didžiausią šio krašto šventę Šv. Trejybės atlaidus, į kuriuos susirenka iki 10 000 svečių.

Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas prof. Antanas Tyla.Malonu ir įdomu buvo išklausyti Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininko prof. Antano Tylos, kuris kiekvienąkart turi ką naujo ir svarbaus pasakyti, kalbos. Profesorius, analizuojantis Lietuvos kariuomenės nuo XIII amžiaus aktualijas, atkreipė dėmesį, kad turime didžiuotis ir pasidžiaugti mūsų Lietuvos jaunimo sąmoningumu ir dvasine kultūrą. Juk šiemet, pakvietus į privalomąją karinę tarnybą, visas šauktinių gretas užpildė vien savanoriai.

Profesorius palietė ir nelabai gražius dalykus, kai Lietuvos Respublikos Seimas neskyrė Laisvės premijos Vilniaus anykštėnės prof. Gražinos Ručytės-Landsbergienės vyrui, kovotojui už Lietuvos nepriklausomybę įvairiuose frontuose ir srityse, pirmajam atkurtos Lietuvos Respublikos faktiniam vadovui prof. Vytautui Landsbergiui. Tai negarbingas silpnųjų sprendimas, menkinantis tik juos pačius, o ne kieno nors asmenį ar konkrečius padarytus darbus.

Prof. A. Tyla labai aukštai įvertino prieš jį kalbėjusių pranešėjų profesionalumą ir pastebėjo, jog Anykščiai ne tik rašytojų, bet ir Lietuvos gynybos organizatorių bei karybos specialistų kraštas. Vilniaus anykštėnų sambūris ir anykštėnų bendrystė jį nuteikusi labai optimistiškai.

Dainingųjų svėdasiškių koncertas.

Vilniaus anykštėnų sambūrio tarybos narys, Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ pirmininkas Algimantas Indriūnas surengė nuostabų koncertą. Klausėmės svėdasiškių ansamblio dainų, atliekamų iš širdies. Sužavėjo ne tik atlikėjų profesionalumas, vertas bet kurios scenos, bet ir tinkamai parinktas repertuaras.

Kartu dainavom visi. Girdėjosi net Anykščiuose. Buvo ir tradicinis didelis balius.

Šventėje atsitiktinai ir netikėtai susitiko keturi bendraklasiai anykštėnai: Gintaras Bagdonas, Regina Smetonaitė, Loreta Stonienė ir Gediminas Grina.

Susibūrę tą lapkričio popietę, pagerbėm Kovotojus už Lietuvą, už Laisvę ir už tai, kad pasaulis būtų gražesnis, o mes – laimingesni. Tiesiogiai iš mero sužinojome Anykščių krašto naujienas. Išklausėme pranešimų apie nacionalinį saugumą, apie energetinį saugumą ir, jei taip galima pavadinti, apie dvasinį saugumą.

Pasijutome saugesni ir tvirti. Juk dar kartą prisiminėm senas kaip pasaulis tiesas, kad mažas ne visada mažesnis už didesnį, silpnas ne visada silpnesnis už stipresnį. Visa tai yra mūsų valioje ir dvasioje. Nepasimeskim panikoje, nespėję linksmai nusišypsoti šypsena, galingesne už visus krūvon sudėtus atomus. Bendrumas, susitelkimas, pokalbiai yra didžiausia vertybė. Ir visa tai patyrėme čia. Šioje Šventėje mums buvo gera.

Renginio organizatoriai ir svečiai – po Vilniaus anykštėnų sambūrio vėliava.

Pabaigai – tiesiog dar kartą priminsiu Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininko kvietimą visus neabejingus savo kraštui ar kraštiečiams prisidėti prie mūsų.

Regina SMETONAITĖ

Sambūrio bendravimą savo fotoaparatais profesionaliai užfiksavo Sambūrio tarybos nariai Irma Randakevičienė ir Laimutis Regelskis.

 
 
    Atgal...