Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2015-12-23   „Anykščių šilelis“ – ir tarmiškai, ir angliškai
 
 

Viešoji įstaiga „Prasmingas garsas“, kurios vadovas Stanislovas Aglinskas, 2015-aisiais įvykdė Lietuvos kultūros tarybos iš dalies paremtą projektą „GIESME APDAINUOTAS A. BARANAUSKO „ANYKŠČIŲ ŠILELIS“. DVD LEIDYBA“.

Šiuo projektu buvo siekiama populiarinti Antano Baranausko „Anykščių šilelį“ kaip Anykščių ir visos Lietuvos kultūrinio tapatumo simbolį.

A. Baranausko poemos tekstas buvo įrašytas, skaitomas senovine anykštietiška tarme. Įrašas buvo parengtas platinimui DVD formatu, sukurtas ir įrašytas meninis „Anykščių šilelio“ vaizdo siužetas.

Šalia originalaus poemos teksto įrašytas ir anglų kalba pateiktas pasakojimas apie A. Baranausko apdainuotą Anykščių šilelį, atspindintis keturis metų laikus, „Anykščių šilelis: miškas kitaip“. Sukurtos ir įrašytos trys muzikinės interpretacijos pagal tris vyskupo A. Baranausko sukurtas giesmes. 

A. Baranausko poemos  tekstą tarmiškai garso įrašui perskaitė anykštėnė filologė Violeta Gailevičiūtė-Juciuvienė. Apie savo darbą šiame projekte ji pasakojo:

„Jaunasis poetas Ažupiečių klėtelėje kūrė „Anykščių šilelį“ taip, kaip kalbėjo jo tėvai, broliai – sava kalba. Anykštėniškai. Paprasčiausiai dar nebuvo bendrinės kalbos. Ją pats, jau  suaugęs, kurs, tyrinės.

Mano močiutė Emilija Linkevičiūtė-Puodžiūnienė (1910–1991), gimusi Anykščių miestelyje, Janydžiuose, netoli dvarvietės, po vedybų iki mirties gyvenusi Gylių kaime už 2 kilometrų nuo Anykščių, visą amžių kalbėjo anykštėniškai. Iš jos ir aš išmokau. Tik, deja, tarmiškasis kalbėjimas gyvenime gęsta ir lieka tik ilgesingu grįžimu prie šaknų.

Taip ir bandau perskaityti Poeto žodį.“

Pasiklausykite:

https://youtu.be/RUDbEByFxfA.

https://youtu.be/I6Sc6d7MxE0.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...