Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2016-02-17   KAUNAS: susirinkome paminėti Vasario 16-osios, pasimelsti, kartu pabūti
 
 

„Sveikiname susirinkusius po seniausios Kauno bažnyčios skliautais paminėti Vasario 16-osios, pagerbti, pasimelsti, kartu pabūti, pabendrauti...

Koncertą, kurį skyrėme Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti, pavadinome „CRUX FIDELIS“ („Ištikimas kryžius“). Kadangi Vasario 16-ąją šiemet švenčiame susikaupimo – Gavėnios laiku, tad pasirinkome šią temą – Kryžiaus ištikimybę Lietuvai: istorijos tėkmėje parimusius palei jos kelius kryžius samanotus, pro kuriuos važiuodami ar eidami žmonės nusiima kepurę, pagerbia, pasimeldžia, o menininkai puošia įmantriausiais raižiniais – lelijomis, saulutėmis, statulėlėmis, ornamentais...“

Po šio pasisveikinimo, vargonuojant kompozitorei Liaudai Vaitkūnaitei, liejosi eilėraščių posmai, nuotaikingai skaitomi autorės Virginijos Juciūnaitės.

Renginys Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčioje.

Eiles skaito Kauno anykštėnė Virginija Juciūnaitė.

Po naščių medinių našta
palauke linguoja „Karunka“...
„Jau saptynias atpalyjau
už Untaniukų sava brungų
(Kadu manį pasimsi,
kiek da viena be tau čia raudosiu,
kaip giriaj žalioj gegutėla
kiek da int svieta kukuosiu?..)
Už tevelius, sasutes, bralalius,
Dėdį, denienį sava...
A kur da plati pamilija
laukia karunkų mana?!“- - -
Prie kryžiaus atsidusėjus,
linguoja palaukėm senolė...
Tolsta jos žingsniai iš lėto,
slenka rožančiaus karoliai...

Koncerte skambėjo viduramžių pasijos – John Dunstable „CRUX FIDELIS“, J. S. Bacho choraliniai preliudai, J. B. Pergolesi „STABAT MATER“ (Liauda Vaitkūnaitė – vargonai, sopranas, Virginija Juciūnaitė – mecosopranas).

Neogotikos skrydis –
strėlėm į dangų,
varpų gaudesys –
ne į Pietą, ne mirčiai!
Įsiklausyk
į vargonų liepsnojantį himną –
kaip tuomet, dar vaikystėj,
ir pajusi,
kaip laikas sugrįžta –
užlūžusiu spinduliu dega
vitražo lange...
Liepų žaliam vainike
numylėta Debeikių šventove,
iškėlusi bokštus – rankas,
ištikima Dievo Žodžiui,
pažadink gyvenimui viltį
ir skausme palydėk...

Baigiantis koncertui, Liauda pristatė savo naują kūrinį „MARIJOS AŠARA“ – pilną gilaus dramatizmo, persipinančio su švelnia lyrika, tarsi simboliškai atkartojančio ir Lietuvos nueitą nelengvą kelią...

Po muzikos ir poezijos valandos, dar iki Šv. Mišių, apsilankėme vargonų galerijoje, pažiūrėjome kraštietės Virginijos Juciūnaitės aliejinės tapybos darbus, pasveikinome atlikėjas ir smagiai pabendravome.

Renginio dalyviai.

Renginio dalyviai.

-KAD informacija
Laimutės Mažeikienės nuotraukos

 
 
    Atgal...