Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2016-03-26   Su Šv. Velykomis – pavasario švente!
 
 

Įsiklausykime į širdies tylą – išgirsime artėjančius žingsnius...

V. Juciūnaitė, „Ateinantysis“. Kartonas, aliejus

Ateina Tas, kurio meilės nesunaikino nei žmogaus niekšybių gelmė, nei pragaro neapykanta, nei kryžiaus mirtis. Ateina Tas, kuris apie save yra pasakęs: „esu pasaulio šviesa!“ (Jn 9, 5).

Atverkime Jam plačiai savo širdis – ir jos prisipildys gaivaus Prisikėlimo džiaugsmo.

Virginija JUCIŪNAITĖ,
Kauno anykštėnų draugija

Kaune – Velykų ryto laukimas.

Teskamba kiekvienas varpas viltingą Prisikėlimo žinią. Linkime gražių minčių, gerų žodžių ir prasmingos tylos...

Apglėbkime tuos, kurie šalia, prigluskim prie tų, kas širdies atminty...

Tegul laimės sulaukia tie, kas jos ilgisi. Velykų šviesa ir meilė telydi Jus darbuose ir kelyje!

Pagarbiai,
Kauno anykštėnų draugijos taryba

Vilniaus anykštėnės Loretos Uzdraitės sveikinimas anykštėnams.

Sveikiname su Šv. Velykomis!

Visas krikščioniškasis pasaulis sutinka šią šventę su viltimi, kad santarvė ir taika ateis į žmonių širdis. Prisidėkime ir mes savo maldomis, geromis mintimis ir siekiais padėti vieni kitiems.

Pasitikime pavasarį su meile, džiaugsmu, tegul šiluma ir tikėjimas pilnatve užpildo mūsų namus ir  širdis!

Vilniaus anykštėnai

Vilniaus anykštėnų sveikinimas.

 
 
    Atgal...