Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2016-05-12   Svėdasiškės studentės fotografijų paroda Lietuvos Respublikos Seime
 
 

Gegužės 3-osios vidurdienį į Lietuvos Respublikos Seimą atvykęs nemažas būrelis svėdasiškių bei keletas Kauno Vytauto Didžiojo universiteto studenčių pateko ne tiktai į anykštėno parlamentaro Ričardo Sargūno bei jo padėjėjos Redos Klimanskaitės globą, bet ir į... plenarinį posėdį.

Tądien kaip tik buvo svarstomas Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektas, virė karštos diskusijos, tad iš antrojo aukšto pasižvalgyti po posėdžių salę, pasiklausyti Seimo narių pasisakymų visiems buvo įdomu. Po trumpos pertraukos susirinkę tolimesniam šio svarbaus ir jau ilgokai gvildenamo projekto svarstymui, parlamentarai dar patvirtino nutarimą "Dėl 2017 metų paskelbimo Tautinio kostiumo metais".

Visą laiką, kol erdvioje salėje vyko plenarinis posėdis, iš antrojo aukšto seimūnų darbą stebėjo televizijų reporteriai, spaudos žurnalistai, profesinių sąjungų aktyvistai, darbdavių atstovai bei kiti suinteresuoti socialinio modelio svarstymu asmenys, užsukdavo ir į ekskursijas atvykę moksleiviai.

Nors Svėdasų krašto žmonės ir kaunietės studentės į Seimą atvažiavo visai kitais reikalais, tačiau iki 14-os valandos atsirado laisvesnio laiko nors trumpam įsijausti į parlamentarų kasdieninę virtuvę, pasižiūrėti į posėdį iš arčiau. 

O lygiai 14-ą valandą, kai prasidėjo Parlamento narių pietų pertrauka, Seimo III rūmų parodų galerijoje buvo iškilmingai atidaryta iš Svėdasų krašto kilusios buvusios Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos auklėtinės, dabar Kaune Vytauto Didžiojo universitete lietuvių filologiją ir leidybą studijuojančios Simonos Bagdonaitės fotografijų paroda „Gimtajame Vaižganto krašte“.

Jaunosios kartos fotomenininkę pristatė šios parodos organizatorius ir globėjas anykštėnas Seimo narys R. Sargūnas, ne kartą matęs Simonos menines nuotraukas lietuvių literatūros klasiko kan. Juozo Tumo-Vaižganto gimtuosiuose Malaišiuose per tradicines Vaižgantines bei kitose parodose Svėdasų krašte. Todėl, matant fotografijose užfiksuotus įspūdingus Vaižganto gimtojo Svėdasų krašto vaizdus, ir kilo mintis organizuoti tokią parodą Lietuvos Respublikos Seime. Įteikdamas savo Padėką ir gėlių puokštę, parodos globėjas palinkėjo nuotraukų autorei tolesnės kūrybinės sėkmės ir naujų ne mažiau įspūdingų kadrų.

S. Bagdonaitės fotografijų parodą "Gimtajame Vaižganto krašte" pristato parodos organizatorius ir globėjas Seimo narys R. Sargūnas ir Seimo Informacijos ir komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus vyresnioji specialistė G. Liaugminienė.

Apie antrakursės pomėgį fotografuoti ir nuotraukomis pateikti tėviškės gamtos grožį, pristatydama visuomenei fotoparodą "Gimtajame Vaižganto krašte", mintimis dalijosi Seimo Informacijos ir komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus vyresnioji specialistė Goda Liaugminienė.

Iš Svėdasų krašto kilęs, sostinėje gyvenantis ir daugybę savo kūrybinių sumanymų Vaižganto tėviškėje įprasminęs mokslininkas Juozas Lapienis šalia komplimentų S. Bagdonaitės pomėgiui fotografuoti, sugebėjimui sukurti išraiškingus fotodarbus, prisiminė ir 2011 m. jos parengtą ir išleistą meninių nuotraukų albumą "Padangių egzotika fotografijose". Tuomet devintokė Simona pateko į Lietuvos vaikų rekordų ir Lietuvos rekordų knygas kaip jauniausia fotografijų albumo autorė. Kaip šio pasiekimo įrodymą J. Lapienis įteikė jai agentūros "Factum" skirtą rekordininkės pažymėjimą.

Į Seimą su įspūdinga gėlių kompozicija pasveikinti jaunąją parodos autorę atvykęs Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis pasidžiaugė, kad Anykščių kraštą savo kūryba garsina ne tik rašytojai, bet ir fotografai.

Po parodos atidarymo prisiminimui nusifotografavo nuotraukų autorė Simona Bagdonaitė su tėvais Aldona ir Vytautu (centre), Anykščių rajono meru K. Tubiu (kairėje) bei kraštiečiu mokslininku J. Lapieniu ir Seimo nariu R. Sargūnu.

Pati nuotraukų autorė, kalbėdama apie savo darbus, prisiminė, kad fotografuoti pradėjo dar ankstyvoje vaikystėje, kai iš tėvų gavo dovaną – paprasčiausią fotoaparatą, „muiline“ vadinamą. Tuomet fotografavo viską, kas tik pakliuvo po ranka. Pamažu tokie vaikystės žaidimai tapo mėgiamu laisvalaikio užsiėmimu, prasmingu pomėgiu, atsirado pirmosios parodos, atėjo ir kūrybiniai laimėjimai. Fotografė dėkojo visiems, organizavusiems Seime jos darbų parodą, atvykusiems į parodos atidarymą, o Seimo nariui R. Sargūnui prisiminimui įteikė vieną iš savo nuotraukų su  Vaižganto paminklu Malaišiuose bei nuotraukų albumą "Padangių egzotika fotografijose".

Mintimis apie savo pomėgį fotografuoti dalijasi parodos autorė svėdasiškė Vytauto Didžiojo universiteto studentė S. Bagdonaitė.

Parodos autorę sveikino, įteikdami kas gėlių, kas suvenyrų, ir Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus meno mėgėjai, ir kolegės studentės, Simonos namiškiai. Ir jaunajai fotomenininkei, ir visiems parodos dalyviams keletą gražių dainų dovanojo svėdasiškių meno mėgėjų kolektyvas, vadovaujamas Rožės Lapienienės. Jaukioje ir erdvioje parodų galerijoje šalia Svėdasų krašto vaizdų darniai skambėjo Irenos Guobienės, Danutės Kutkienės,  Aldonos Dominienės, Elvyros Zabarskienės, Gražinos Puolienės, Genovaitės Martinonienės, Birutės Karužienės, Vandos Mikšienės, Rožės Lapienienės, Viliaus Lapienio, Jaroslavo Vetenkio, Albino Maluiškos, Zenono Navicko ir Rimanto Karūžos atliekamos populiarios dainos. Atsidėkodamas svėdasiškiams už gražias dainas, parlamentaras R. Sargūnas įteikė padėką jų vadovei R. Lapienienei.

Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus meno mėgėjų kolektyvo atliekamos dainos foografijų parodos Seime atidarymo metu sulaukė ir gausių plojimų, ir gražių atsiliepimų.

Ta pačia proga sveikinimus bei linkėjimus išsakė ir anykštėnas parlamentaras Sergejus Jovaiša, svėdasiškių kaimynė uteniškė Seimo narė Milda Petrauskienė. O Seino narys Bronius Bradauskas po prasmingų savo palinkėjimų net ir uždainavo kartu su svėdasiškiais. Fotoparodos "Gimtajame Vaižganto krašte" atidaryme buvo galima pamatyti ir daugiau parlamentarų: į galeriją ta proga užsuko Vytautas Juozapaitis, Dalia Teišerskytė, Kęstutis Daukšys, Birutė Vėsaitė, Valdas Vasiliauskas`ir kiti.

Parodos atidarymo dalyviams buvo organizuota įsimintina ekskursija po Seimą, kurią vedė G. Liaugminienė. Be galo didelį įspūdį paliko Kovo 11-osios Akto salė, kurioje vyksta svarbiausi valstybinių švenčių minėjimai. Ach, kaip malonu pasėdėti, nusifotografuoti tuose krėsluose, kur tenka sėdėti aukščiausiems šalies vadovams, kaip įdomu įsiamžinti tribūnoje ar Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktą pasirašiusių parlamentarų darbo vietose. Nesunkiai buvo surasta ir vieta, kurioje teko sėdėti anykštėnei pedagogei signatarei Irenai Andrukaitienei...

Buvo ko pasižiūrėti ir Konstitucijos salėje, kurioje 1992 metų lapkričio 6 d. buvo pasirašytas visuotiniame piliečių referendume patvirtinto pagrindinio įstatymo priėmimo aktas, kur saugomas ne tik šis svarbiausias dokumentas, bet ir įspūdingo dydžio proginis leidinys – Lietuvos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą sutartis. Įdomu pabuvoti Prezidento salėje, į kurią pirmiausia atvyksta valstybės minėjimuose, kitomis progomis Seime besilankantis aukščiausias šalies vadovas – Prezidentas, pastaruoju metu – šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko vardu pavadintoje salėje verta pasižiūrėti į saugomus suvenyrus, net pačias keisčiausias dovanas, kurias įteikia atvykę garbūs svečiai ar svečiose šalyse gauna ten besilankantys Seimo vadovai. Ekskursijos metu buvo aplankyta ir Vitražo galerija, Seimo koplyčia, apžiūrėta 1990–2012 metų Seimo pirmininkų portretų galerija bei daugelis kitų objektų, esančių visuose trejuose Seimo rūmuose.

Vytautas  BAGDONAS

 
 
    Atgal...