Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2016-09-20   KAUNAS: susikaupimo valandėlės anykštėnams tampa tradicija
 
 

Rugsėjo 15-osios vakare Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčioje skambėjo Liaudos Vaitkūnaitės „Stabat Mater“, kūrinį atliko pati jo autorė L. Vaitkūnaitė (vargonai, sopranas) ir Rima Lukoševičienė (smuikas). Džiaugiamės, kad religinės muzikos – susikaupimo valandėlės po seniausios Kauno bažnyčios skliautais pamažu tampa tradicija.

Dar tebealsuojame neseniai pasibaigusių Šiluvos atlaidų nuotaikomis, netrukus prasidės Švč. Mergelei Marijai skirtas spalio mėnuo, o rugsėjo vidurys mums atneša dar vieną šventę – Skausmingosios Dievo Motinos minėjimą. Tad ir šio koncerto data buvo pasirinkta neatsitiktinai.

Šį vakarą kompozitorė ir atlikėja Liauda Vaitkūnaitė su smuikininke Rima Lukoševičiene mums dovanojo savo brandžiausią kūrinį „STABAT MATER“ vargonams, sopranui ir smuikui.

Renginio organizatorės.

Himno „Stabat Mater“ tekstas, kurio lietuvišką vertimą girdėjome Šv. Mišiose sekvencijoje prieš Evangeliją, priskiriamas XIII amžiuje gyvenusiam vienuoliui pranciškonui Jakopo da Todi arba popiežiui Inocentui III. Apgiedamas Marijos skausmas po Sūnaus kryžiumi nesibaigia tamsia gaida – kančios gelmėje nušvinta vilties spindulėlis:

Kristau, kai kelionę baigsiu,
palmę pergalės įteiksi
man dėl Motinos maldų.

Bažnyčios įtrauktas į liturgiją, šis himnas tapo neišsemiamu įkvėpimo šaltiniu daugybei įžymių kompozitorių, pradedant Palestrina ir garsiuoju Pergolesi, baigiant šiuolaikiniais muzikos kūrėjais: Karoliu Szymanowskiu (1925-1926 m.), Poulenc (1950 m.), Toivo Kuula ir Arvo Part (1985 m.).

Liaudos Vaitkūnaitės „Stabat Mater“, sukurtas vos prieš šešerius metus, savo giliu dramatizmu ir menine raiška nenusileidžia pirmtakams ir palietė kiekvieną širdį,  padėdamas aiškiau suprasti ir išgyventi šios liturginės šventės prasmę.

Te skausmo gelmėje
viltis nušvis,
te nepalūš
vaitojanti širdis
mirties  bedugnėje,
sutraiškyta kančios,
agonijoj  –
preliudijoj Pradžios.

Virginija Juciūnaitė

Virginijos Unguraitienės nuotraukos

V. Juciūnaitės kūrybos karalijoje.

PS. Dalinuosi įspūdžiais, gera nuotaika ir puikiomis emocijomis kurias suteikė Virginija Juciūnaitė, Liauda Vaitkūnaitė, Rima Lukoševičienė ir kt. Klausėmės vargonų skambesio, džiaugėmės bendraudami, aprodė ir papasakojo apie  vargonų istoriją, bažnyčios požemius, pačios kurtus paveikslus ir prie arbatos dar ilgai šnekučiavomės. Smagu, kad ir mūsų kuklioji kraštietė savo patirtimi ir lobiais su visais pasidalina.

Romas Pačinskas

 
 
    Atgal...