Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2016-11-18   Vienoje knygoje – per tris šimtus anykštėnų ir jų pėdsakai kraštotyroje
 
 

Išleista leidinio „Anykščių kraštotyrininkai. Biobibliografinis žodynas“ pirmoji dalis „Biografijos“. Knygoje surinktos žinios apie daugiau kaip 300 Anykščių kraštotyrininkų.

Anykščių kraštotyrininkų biografijų leidinys

Į knygos sudarytojų prof. Osvaldo Janonio ir Audronės Berezauskienės akiratį pateko anykštėnai, tyrinėję gimtąjį kraštą ar kitas Lietuvos vietoves, gimusieji ir gyvenusieji kitur, bet skyrę dėmesio ir Anykščių kraštui, bei šiuo metu Anykščių krašte gyvenantys ir čia dirbantys kraštotyrininkai.

Leidinys pradedamas anykštėnų kraštotyros veiklos apžvalga. Joje apibendrintai pristatomi svarbiausi Anykščių rajone nuo 1961 m. iki šiol veikiančios kraštotyros draugijos (nuo 2012 m. – Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos) darbai ir sumanymai. Toliau pateikiamos Anykščių kraštotyrininkų biografijos, dauguma jų iliustruotos portretiniais atvaizdais. Biografijos dėstomos abėcėlės seka, įtraukiant visas žinomas asmenų pavardes.

Biografiniuose straipsniuose šalia bendrųjų duomenų apie asmens išsilavinimą ir profesinę veiklą bei pelnytus apdovanojimus ypatingą ir tekste išskirtą vietą užima kraštotyrinės veiklos apibūdinimas. Pagal galimybes straipsniuose išsamiai aprašyta veiklos pradžia, formos ir turinys, nurodomos svarbiausios publikacijos ir nepublikuotų rinkinių temos.

Knygos pabaigoje atskirai skelbiamas visų į žodyną įtrauktų kraštotyrininkų vardynas.

Vienas iš svarbiausių leidinio tikslų – per autentiškas Anykščių kraštotyrininkų patirtis atskleisti ir paliudyti šiuolaikinės kraštotyros veiklos įvairovę ir jos galimybes. Leidinys skirtas žingeidiems istorikams, pedagogams ir kraštotyrininkams, taip pat studentams, moksleiviams ir toms Lietuvos bendruomenėms, kurios, kaip ir anykštėnai, domisi savojo krašto savastimi, jo žmonėmis ir jų darbais, siekia praturtinti savo veiklą naujomis kryptimis.

Leidinį parengė Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka ir Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugija. 450 egz. tiražu pirmąją dalį kaip knygą išleido leidykla-spaustuvė UAB „Petro ofsetas“, knygos leidybą rėmė Anykščių rajono savivaldybė.

Toliau rengiama šio leidinio antroji dalis – išsamus kraštotyros darbų ir informacijos apie kraštotyrininkus bibliografinis rinkinys.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...