Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2016-12-22   Šventiškos mintys šventes pasitinkantiems anykštėnams
 
 

Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininko prof. Tomo Ladigos sveikinimas anykštėnams.

Vilniaus anykštėnų sambūrio tarybos sveikinimas anykštėnams.

Kalėdinė Virginijos nuotaika.– Kur tai matįs – jau per pietus tūmsu!.. Užužibink gazelį – ni kiek nebesmata aust, kiek čia bešypinsiu akis. Nebe kažna kiek ir belika – va, kelias eiles – ir turėsma naujų baltų staltesį Kūčiam. Da šiena paklosma, kad būt tikras Kalėdas. Parinkau kašikų kur gražesnia – su žydinčiais dabiliukais, ramunem, kiškia ašarytem...

Ir tu, mamut, neberaudok. Teveliukas jau seniai dunguj – šitiek maldų atprovyjai... Su aniuolėliais gieda, jam jau nebebus šalta brist par pusnis su prakiurusiais čebatais ieškat jaglalas. Atanešiau šakų na pagelžkelas vakar sutemus.

Pra medžių properšų žiburiukai lakia... Bepiga tiem, kas gali nuvažiuot bažnyčian iš vakara – mes gi neturim pas kų likt int naktigulta, da ir gyvulių nėr kaip palikt. Užteks per pačias Kalėdas. Ja per Kūčias paimsma senelia kantičkų, paskaitysma maldų. Uždegsma žvakį... Kaip sake Devulis, kur du ar trys – ti ir Anas rozu...

Kauno anykštėnė Virginija Juciūnaitė

Kauno anykštėnų sveikinimas.

Anykščių mero Kęstučio Tubio sveikinimo atvirukas.

Sigito Kinderio, Anykščių miškų urėdo, sveikinimas

Dainiaus Žąsino ir Olandijos lietuvių sveikinimas Pasaulio anykštėnams.

Anykščių muziejininkų sveikinimas anykštėnams.

Kalėdiniai Veros Vasiljevos jausmai.Kalėdos – geros, linksmos
Jau beldžia į duris.
Nusišypsokim švelniai –
Tegul širdis nušvis.
      Ir balto sniego kelias
      Nuves šviesia erdve –
      Tikėjimo ir Meilės,
      Vilties skaisčia žvaigžde...
Juk metuose tebūna
Viena tokia diena,
Kada žmogus nurimsta
Kūrėjo delnuose.
      Nebaisios audros, pūgos
      Gyvenimo kovos,
      Kai laukiame nuolankiai
      Mes Kūdikio brangaus.
Betliejuje atėjęs
Mūs nuodėmių atleist,
Pasaulio Atpirkėjas
Širdy tyroj gyvens.
      Kalėdos – šventas metas:
      Gražus, šviesus, dosnus.
      Gerais darbais ir žodžiais
      Pasveikinkim visus.

Kauno anykštėnė Vera Vasiljeva

Vilniaus anykštėnės dailininkės Loretos Uzdraitės šventinis žodis.

 
 
    Atgal...