Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2007-11-28   Tarptautinėje konferencijoje – apie Anykščių krašto muziejų patirtį
 
 

Lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Kultūros ministerija, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje ir Lietuvos muziejų asociacija surengė tarptautinę mokslinę konferenciją "Muziejus XXI amžiuje – muziejus visiems", skirtą muziejų edukacijai aptarti.

Šio renginio metu vienas iš svarbiausių šiandieninės Lietuvos muziejininkystės akcentų buvo Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus patirtis, rengiant edukacines programas. Sugretinus informaciją iš šalies muziejų paaiškėjo, kad 2006 m. Anykščių muziejai tapo lankomiausi šalyje, populiarumu ir lankytojų srautu jau pralenkė nacionalinius muziejus.

Pateikiame Anykščių muziejaus direktoriaus Antano Verbicko pranešimą šioje konferencijoje.

MUZIEJUS IR KULTŪRINIS TURIZMAS

Pagal UNESCO dokumentus, kultūrinis turizmas reiškia kelionę siekiant pažinti kultūrinę aplinką, įskaitant kraštovaizdžius, vaizduojamąjį ir scenos menus, išskirtinį vietinį gyvenimo būdą, vertybes, tradicijas, įvykius bei kitus kūrybinių ir kultūrinių pokyčių procesus.        

Muziejuje kultūrinio turizmo ir kultūros paveldo vertybių partnerystė yra natūraliausia. Dėl savo saugomų kultūrinių vertybių įvairovės, autentiškumo, gausos, gilių tradicijų muziejininkų profesionalumo bei atsidavimo, ši kultūros įstaiga tampa vienu svarbiausiu kultūrinio turizmo organizatoriumi.

Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, įsikūręs Anykščių mieste ir apylinkėse, siūlo įvairias ekspozicijas ir veiksmo programas. Mūsų muziejus, jungiantis literatūrinius (Antano Baranausko, Antano Žukausko-Vienuolio, Jono Biliūno, Bronės Buivydaitės, Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių), etnografinį (Arklio), techninį (siaurojo geležinkelio) muziejus bei naujai kuriamą Šeimyniškėlių piliakalnio istorinį muziejinį objektą, savo istoriją skaičiuoja nuo 1927 metų, kai A. Baranausko klėtelėje, rašytojas A. Vienuolis-Žukauskas įkūrė pirmąjį memorialinį muziejų Lietuvoje.

Rašytojo A. Vienuolio-Žukausko indėlis į Anykščių muziejaus ir į viso Anykščių krašto kultūrinio paveldo turtingumą yra neįkainojamas ir labai reikšmingas. Rašytojas, suvokdamas kultūrinio paveldo išsaugojimo, jo naudojimo ir propagavimo svarbą, kvietė pažinti ir mylėti savo kraštą ir pats tuo gyveno. Mums, muziejininkams, rašytojas A. Vienuolis-Žukauskas yra mokytojas, kurio filosofija remdamiesi kuriame ir plėtotajame dabartinio muziejaus veiklą. Juk: "Niekur nėra taip gera ir gražu, kaip Anykščiuose" (A. Vienuolis-Žukauskas).

Daugelį programų mūsų muziejus turi unikalią galimybę organizuoti autentiškoje aplinkoje. Jeigu mūsų darbuotojai kartu su atvykusiais turistais kalba apie duoną, tai veiksmas vyksta šimtametėje troboje, duoną kepame senovinėje krosnyje. Jei mes pasakojame apie Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpį, tai lankytojus sutinkame specialiai pastatytame, tą laikmetį atspindinčiame apžvalgos bokšte, iš kurio matosi laukai, menantys kažkada vykusius mūšius, piliakalnis, ant kurio stovėjo karaliaus Mindaugo pilis. Jei mes supažindiname su technikos paminklo – siaurojo geležinkelio istorija, tam turime šimtametę stotį, senus bėgius, autentiškus siaurojo geležinkelio riedmenis. Jei norime padėti suvokti, kokios bausmės grėsė už lietuviško žodžio skaitymą, platinimą, tai galime daryti knygnešių centro - L. ir S. Didžiulių  sodybos virtuvėje. Draudžiamos spaudos galime ieškoti, kaip kažkada tai ir darė žandarai, už paprastos ūkinės spintos įrengtoje slėptuvėje. Jei mes aiškiname sąvoką rašytojas, tą galime daryti  prie A. Vienuolio rašomojo stalo, prisiglaudę prie J. Biliūno trobos krosnies, prie A. Baranausko klėtelės slenksčio, ant kurio prisėdęs poetas rašė „Anykščių šilelį“.

Dar norėčiau trumpai pristatyti kelis gausiausiai lankomus mūsų kultūrinio komplekso objektus: Arklio muziejų, Šeimyniškėlių piliakalnio istorinį – archeologinį ansamblį, Siaurojo  geležinkelio istorijos ekspoziciją.

Arklio muziejus įkurtas už 8 kilometrų nuo Anykščių esančiame Niūronių kaime, greta rašytojo J. Biliūno gimtinės. Čia lankytojai gali praleisti visą dieną: apžiūrėti ekspozicijas, sužinoti įdomių ir naujų dalykų apie arklį, o kartu ir smagiai papramogauti. Norintys gali sėsti į arklio traukiamą bričkelę ar lineiką, pajodinėti ar pasivažinėti ne tik muziejaus teritorijoje, bet ir 12 km ilgio "Žirgo taku", vingiuojančiu vaizdingomis Šventosios pakrantėmis. Muziejaus kieme esančioje žaidimų aikštelėje mažieji lankytojai gali suptis originaliose arkliukų karuselėse. 

Muziejininkai suvokia, kad vien statiškų ekspozicijų apžiūrėjimas, kad ir lydimas įtaigaus gido žodžio, turistų taip nebesudomina, todėl jau keletą metų muziejuje galima stebėti ir išbandyti tradicinius amatus. "Atgijusioje" kalvėje kalvis demonstruoja, kaip kalamos pasagos, kaustomi arkliai, taisomi vežimai, daromi kryžiai, saulutės, gaminami kiti tradiciniai įrankiai ir padargai. Muziejaus svečias ir pats gali pakilnoto kūjį, nusikalti vinį ar pasagą ir parsivežti namo autentišką suvenyrą. Aukštaitiškoje klėtyje šiltuoju metų laiku pyška audimo staklės: profesionali audėja audžia ir gali pamokyti norinčius austi nesudėtingą raštą. Čia pat galima įsigyti ir jos išaustų suvenyrinių rankdarbių. Nuo šių metų lankytojas turi galimybę susipažinti ir su  staliaus amatu: pamatyti kaip drožiamas šaukštas, gaminamas baldas. Galime pasidžiaugti, kad pas mus šiais metais pradėjo dirbti neseniai Muzikos akademiją baigęs etnokultūros specialistas. Jis gamina piemenukų muzikavimo instrumentus ir moko pačius lankytojus juos pasigaminti ir jais groti.

Ekskursijų metu lankytojams parodoma, kaip veikia arklio sukamos girnos, drožiamos skiedros, ariama žemė, o rankinėmis girnomis pats lankytojas gali susimalti miltų, piestoje sugrūsti grūdus, išbandyti kaip veikia arpas.

Muziejaus siūlomose edukacinėse programose taip pat didžiausias dėmesys skiriamas  tautinių tradicijų puoselėjimui. Pamokų metu dviejose etnografinėse aukštaičių trobose supažindinama su lietuviškomis tradicijomis, senoviniais darbais, papasakojama apie duonos kelią, patiems lankytojams siūloma padaryti duonos kepalėlį (programa "Duonelė kasdieninė"), nulieti žvakę (programa "Bitelė ratuota"), prisiminti kaip švenčiamos senosios kalendorinės šventės (programos: "Prie balto Kūčių stalo", "Užgavėnių linksmybės", "Margučių raštai"). Pastaraisiais metais edukacines programas užsisako ir suaugusiųjų grupės, ir atskiros šeimos, norinčios prasmingai praleisti laisvalaikį, o po to aplankyti Arklio muziejų, susipažinti su čia esančiomis ekspozicijomis. Muziejininkus žavi šeimos savo senolių jubiliejus rengiančios senovinėje troboje. Smagu žiūrėti, kaip paėmusi žarsteklį ar prisėdusi prie verpimo ratelio žilagalvė močiutė savo anūkams aiškina šių įrankių paskirtį, o ilgą gyvenimo patirtį turintis senelis rodo, kaip vejamos virvės ar pinami krepšiai. Tai, kas dar prieš keliasdešimt metų buvo gyvenimo būdas, dabartinei kartai jau tapo egzotika.

Šios edukacinės programos vis labiau populiarėja ir tarp užsienio turistų, kurie nori autentiškoje aplinkoje susipažinti su praeities tradicijomis.

Nuo 1997 m. Anykščiuose svarstoma idėja  Šeimyniškėlių piliakalnį, ant  kurio  XIII a.-XIVa. stovėjo  medinė pilis,  paversti "gyvosios istorijos" mokykla ir taip sukurti dar vieną originalų kultūrinio turizmo objektą. Autentiškoje vietoje planuojama pastatyti medinę pilį – dabarties istorikų ir architektų kūrinį, kaip paminklą Lietuvos valstybės  kūrėjams, viduramžių medinių pilių statytojams ir gynėjams. Čia būtų siūloma susipažinti su kasdieniu to laikmečio pilies gyvenimu, išbandyti viduramžių amatus, karybą, vyktų Aukštaitijos regiono senovinių amatų dienos, senovinės muzikos koncertai, pilies teatro spektakliai ir kitos kultūrines akcijos.

Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis  jau yra parengtas pilies atstatymo techninis projektas ir kita reikalinga dokumentacija. Tereikia finansavimo, kad  atsirastų galimybė valstybės susikūrimo istoriją  pateikti ne tik knygose, bet  ir originalioje aplinkoje, kur lankytojas pats taptų aktyviu dalyviu. O kol kas, savo edukacines ir pažintines veiklas vykdome  2004 m. vasarą prie piliakalnio pastatytame mediniame apžvalgos bokšte. Čia galima susipažinti su buvusios pilies istorija, apžiūrėti pilies maketą, archeologinių radinių pavyzdžius, išmėginti akies taiklumą ir rankų stiprumą šaudant iš lankų, arbaleto, mėtant ietį ir taip pajusti  XIII a. pilies gyventojų dvasią.

 Nuo 1999 m. Anykščių siaurojo geležinkelio stoties komplekse veikia šio unikalaus technikos paminklo, žmonių švelniai vadinamo "Siauruku", istorijos ekspozicija. Iki mūsų dienų beveik nepakitęs išliko visas XIX a. pab.-XX a. pr. stoties kompleksas. Per šimtmetį galima keliauti, matuojantis geležinkeliečių kepures tarpukario Lietuvos stoties viršininko kabinete, lyg tikriems keleiviams laukiamojoje salėje prisėdant ant įvairius laikotarpius menančių suolų, įsitaisant 1949 m. pagaminto garvežio, autodrezinos ar motorvežio kabinoje, žvelgiant pro grotuotą tremties vagono langą ir klausant ratų dundesio lydėjusio tremiamus anykštėnus. Autentiškoje aplinkoje lankytojai gali išbandyti veikiančius eksponatus: stoties teritorijoje pasivažinėti geležinkelio triračiais bei rankinėmis drezinomis.

Pažintį su kultūriniu krašto paveldu paįvairina ir mūsų muziejaus savarankiškai,  ir kartu su kitomis kultūros įstaigomis organizuojamos šventės.

Pastaruosius trejus metus vykstant Anykščių miesto šventei, senamiesčio prieškario pastatuose, vidiniuose kiemeliuose ir gatvelėse buvo atkuriamas XX a. pirmųjų dešimtmečių anykštėnų gyvenimas ir tradicijos.

Greta rašytojos Br. Buivydaitės memorialinio muziejaus pavasarį mokiniams organizuojama "Meistrelio diena", kurios metu vyksta meno dirbtuvės,  dailės kūrinių ir suvenyrų mugė, vaidinamas rašytojos kūrinių motyvais paremtas spektaklis.

Žemdirbystės tradicijų bei arklio gadynės priminimui ir pagerbimui, Arklio muziejuje kasmet organizuojama sporto ir etnografijos šventė "Bėk, bėk, žirgeli".

Muziejus kartu su kitomis kultūros įstaigomis kiekvienais metais ant Šeimyniškėlių piliakalnio organizuoja valstybės istoriją atspindinčias šventes: Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną (liepos 6 d.), Europos dieną (gegužės 9 d.).

Kiekvienais metais Anykščių muziejų kompleksas sulaukia vis daugiau ir daugiau lankytojų. 2006 metais muziejų aplankė 92 tūkst. turistų. Sulaukiame vis daugiau užsienio svečių. Vienas iš mūsų muziejaus komplekso padalinių – Arklio muziejus – buvo įtrauktas į Baltijos šalių kelionių maratono 2007m. maršrutą. Todėl šiais metais muziejų gausiau lankė Latvijos bei Estijos turistai. Džiugina, kad atskiras muziejaus ekspozicijas aplanko vis daugiau organizuotų užsienio turistų grupių. Šiais metais sulaukėme lankytojų iš Suomijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Airijos, JAV.

Kaip rodo mūsų muziejaus pavyzdys, muziejai yra svarbus kultūrinio turizmo šaltinis, kur lankytojai turi galimybę autentiškoje aplinkoje kūrybingai derinti pažinimą, naujai įgytas žinias su maloniu laisvalaikio leidimu.

 
 
    Atgal...