Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2017-09-18   Vilniaus Anykštėnų Sambūrio PADĖKA
 
 

Rugsėjo 16 d. vyko mūsų suplanuota Pagarbos ekspedicija, skirta 1917-ųjų metų Vilniaus konferencijos delegatams anykštėnams pagerbti, kartu su Pasaulio anykštėnų bendrija organizavome šiai progai skirtą istorinę konferenciją „Anykštėnai – Lietuvos Respublikos aušros liudininkai“.

Ekspedicija ir konferencija ne tik pavyko, bet ir pranoko lūkesčius, pačios tapdamos istorija. Ypač reikšminga, kad ekspedicijoje ir konferencijoje dalyvavo mūsų svečiai Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai ir vietos bendruomenių atstovai.

Šia proga noriu padėkoti:

AČIŪ Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams Vidmantui Povilioniui, Stasiui Kašauskui, Vytautui Petrui Plečkaičiui ir Jonui Šimėnui, signataro Kazio Sajos žmonai Gražinai, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentei Birutei Valionytei.

AČIŪ dr. Vilmai Bukaitei, leidusiai mums visiems giliau pažinti Vasario 16-osios Akto signataro Stepono Kairio asmenybę.

AČIŪ Janinai Baublienei už ekspedicijos organizavimą ir Jolitai Šedauskienei, atsakingais ir kritiniais momentais buvusiai ekspedicijos vadove.

AČIŪ prof. habil. dr. Antanui Tylai už pagrindinį istorinės konferencijos pranešimą – ne tik išsamų, bet ir labai įdomų.

AČIŪ pulkininkui Gintarui Bagdonui, svariai prisidėjusiam organizuojant Pagarbos ekspediciją pirminiame jos etape ir jai jau vykstant.

AČIŪ Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkui prof. Tomui Ladigai ir pavaduotojui Tautvydui Kontrimavičiui, Pasaulio anykštėnų bendrijos nariams.

AČIŪ už pagalbą, organizuojant ekspediciją, visiems Vilniaus Anykštėnų Sambūrio tarybos nariams: dr. Irmai Randakevičienei, Antanui Stackevičiui, pulkininkui Gediminui Grinai, Antanui Gudeliui, Albinui Milašiūnui, Rasai Juzukonytei, Sambūrio revizoriui Algimantui Sodeikai.

AČIŪ mūsų nuolatiniam rėmėjui Petrui Kalibatui.

AČIŪ 1917 m. Lietuvių konferencijos Vilniuje dalyvių giminėms: dr. Daliai Irenai Adomaitienei, dr. Jonei Vaičiūnienei, Onai Gritėnienei, Birutei Žukauskienei, visiems Juozo Žvirblio ir Juozo Sabalio giminėms.

AČIŪ dr. Audronei Galvonaitei, Laimučiui Regelskiui, Jurgai Žąsinaitei, prof. Algirdui Ažubaliui.

AČIŪ visiems Vilniaus Anykštėnų Sambūrio nariams, vykusiems į Pagarbos ekspediciją. Kiekvienas ekspedicijos dalyvis reikšmingai prisidėjo prie jos sėkmės.

AČIŪ Vilniaus Anykštėnų Sambūrio rėmėjams, visiems Sambūrio nariams, mokantiems nario mokestį, ir visiems tiems, kas mūsų veiklai skiria 2 proc. pajamų mokesčio paramą.

AČIŪ Lietuvos kariuomenės atstovams.

Už tai, kad Pagarbos ekspedicija ir istorinė konferencija tapo švente kiekvienam iš mūsų, jose dalyvavusiam, atskirai dėkoju Anykščių anykštėnams:

AČIŪ Anykščių rajono savivaldybės merui Kęstučiui Tubiui, Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Ramūnui Blazarėnui, mero patarėjams Donaldui Vaičiūnui ir Dominykui Tutkui, seniūnams Algimantui Jurkui, Alvydui Simonavičiui, Valentinui Neniškui, Eglei Sabaliauskienei ir Antanui Jankauskui. Ekspedicijos metu patyrėme, kad Anykščių rajono savivaldybės vadovų komanda yra vieninga, žaibiškai bendraujanti, iškilus netikėtoms situacijoms, sugebanti per akimirką iš naujo susiderinti savo planus ir veiksmus. Tokiai komandai sunkiausios kliūtys yra tik vienas įdomus gyvenimo etapas, duodantis neįkainuojamos patirties. Jų dėka ekspedicijos metu matėme gražias Anykščių rajono apylinkes, kelius, sutikome nuostabius anykštėnus. Linkime Jums visiems sėkmės, įgyvendinant ateities planus.

AČIŪ Anykščių klebonui ir dekanui kan. Petrui Baniuliui.

AČIŪ Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos mokytojams ir moksleiviams, Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos mokytojams ir moksleiviams, Debeikių pagrindinės mokyklos mokytojams ir moksleiviams.

AČIŪ muziejininkei Jūratei Pačinskienei už nuostabų priėmimą Griežionėlėse.

AČIŪ žurnalistui Jonui Junevičiui, operatyviai pateikusiam pirmąją viešą informaciją iš vykstančios Pagarbos ekspedicijos, ir vaizdo metraštininkui Titui Falkauskui, užfiksavusiam visą Pagarbos ekspediciją.

AČIŪ visų mūsų aplankytų seniūnijų žmonėms, ypač jaunimui, susitikusiems su ekspedicijos dalyviais ir kartu pagerbusiems 1917-ųjų metų Lietuvių konferencijos Vilniuje delegatus anykštėnus.

AČIŪ Debeikių ir Viešintų ūkininkams Žydriui Saveljevui ir Gintautui Pranskevičiui, padėjusiems vis klimpusiam autobusui išvažiuoti.

AČIŪ istorinės konferencijos organizatorei Ritai Babelienei, Anykščių Jono Biliūno gimnazijos moksleivių prezidentui Šarūnui Grigoniui, istorinės konferencijos vedėjui istorikui Gintarui Ražanskui.

AČIŪ Anykščių kultūros centro vyrų ansambliui ir jo vadovui Rimvydui Griauzdei.

AČIŪ istorinę konferenciją priėmusio Anykščių menų inkubatoriaus – menų studijos darbuotojams.

AČIŪ visiems anykštėnams dalyvavusiems istorinėje konferencijoje ir savo visuomenine pozicija paliudijusiems: mūsų atmintis gyva.

Regina SMETONAITĖ,
Vilniaus Anykštėnų Sambūrio pirmininkė

 
 
    Atgal...