Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2017-12-03   Anykštėnas išrinktas Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos vadovu
 
 

Gruodžio 2-ąją Vilniaus universitete vykusiame 8-ajame Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos suvažiavime naujuoju šios organizacijos pirmininku išrinktas Remigijus Bimba.

Draugijos vėliava perduota anykštėnui R. Bimbai.

Buvusiai šios draugijos pirmininkei Sigitai Gasparavičienei atsisakius pareigų, buvęs šios draugijos tarybos narys ir sekretorius R. Bimba buvo išrinktas absoliučia balsų dauguma – už jį balsavo 27 iš 32 suvažiavimo dalyvių.

Organizuoti draugijos, mininčios savo 10-metį, veiklą naujajam pirmininkui padės 11 asmenų draugijos taryba. R. Bimba dirbs ir vienoje svarbiausių šios draugijos vidinių institucijų – Dokumentų patikros ir heraldikos komisijoje.

Kaip vieną svarbiausių artimiausių darbų naujasis Draugijos vadovas įvardijo projektą, skirtą Lietuvos Respublikos 100-mečiui: Draugija įsipareigojusi parengti ir paskelbti visų 20 Vasario 16-osios akto signatarų genealogijas.

Suvažiavimo dalyviai ir svečiai.

Tarp Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos narių be R. Bimbos yra dar vienas anykštėnas – Artūras Paltarackas. Jis dirbs šios draugijos Revizijos komisijoje.

8-ajame ataskaitiniame-rinkiminiame draugijos suvažiavime dalyvavęs Lietuvos istorikas, medievistas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas, Lietuvos mokslo akademijos narys prof. dr. Rimvydas Petrauskas paskaitė trumpą pranešimą Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos 10-mečiui paminėti. Tarp suvažiavimo svečių buvo: Lietuvos istorikė, nagrinėjanti XIX amžių, Lietuvos tautinių mažumų, totorių ir bajorų istoriją, Draugijos garbės narė prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė, Lietuvos istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos istorijos instituto direktorius dr. Rimantas Miknys, teisininkas ir teisės pedagogas, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Draugijos garbės narys Stasys Šedbaras, advokatas, 20 metų dirbęs LR Seimo Teisės departamento direktoriumi, Kęstutis Virketis, Lietuvos dailininkas grafikas, knygų iliustratorius, heraldas, Draugijos garbės narys Arvydas Stanislavas Každailis, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas, M. Romerio universiteto profesorius, Draugijos garbės narys dr. Adas Jakubauskas ir kiti.

2006 m. įsteigta Genealogų draugija buvo įregistruota 2007 m. sausio 7 d. Tų pačių metų vasario 24 d. įvyko pirmasis šios Draugijos suvažiavimas. 2009 m. liepos 27 d. Genealogų draugija perregistruota į Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugiją. Kaip pagrindinį savo veiklos tikslą draugija įvardija genealogijos populiarinimą, genealoginės informacijos skleidimą, domėjimosi šeimos istorija skatinimą.

Draugijos pirmininkais iki R. Bimbos buvo: Česlav Malevskis (2007-02-24–2015-03-17), Vilius Botyrius (2015-03-17–2015-11-28), Sigita Gasparavičienė (2015-11-28–2017-12-02).

-anykstenai.lt

Gedimino Oželinsko ir Remigijaus Bimbos nuotraukos

 
 
    Atgal...