Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2018-05-14   VILNIUS: Pagarbos ekspedicija Lietuvos savanorių kovų ir atminimo keliais
 
 

Gegužės 12-ąją, šeštadienį, Vilniaus Anykštėnų Sambūris organizavo Pagarbos ekspediciją Nepriklausomybės kovų vado, veliau generolo Kazio Ladigos vadovaujamų savanorių mūšių keliu.

Pagarbos ekspedicijos maršrutas: Vilnius–Didžiakaimis (šalia Kurklių)–Utena–Degučiai–Zarasai–Šventė–Červonka–Subatė–Vilnius pro Rokiškį, Anykščius.

Vilniaus anykštėnai pagarbos ekspedicijoje Latvijoje. I. Randakevičienės nuotrauka.

Pakeliui aplankėme žuvusių savanorių kapines, taip pat ir Latvijoje – Šventėje, Červonkoje ir Subatėje. Subatėje kartu su vietos seniūne Sofija Glūmane, kunigu Andreju Skadiniu, vietos bendruomene ir jų svečiais, 15 val. prie paminklo 1945–1948 m. latvių ir lietuvių partizanams sėliams jų žūties vietoje paminėjome Latvijos ir Lietuvos valstybių šimtmečius. Pasveikinome Subatės bendruomenę Latvijos jubiliejinių šimtmečio metų proga.

Aplankę 1919 m. savanorių kapus ir evangelikų reformatų bažnyčią, Subatės katalikų bažnyčioje po Padėkos maldos vyko Rasos Juzukonytės (sopranas), Eugenijos Klivickaitės (mecosopranas) ir Rūtos Blaškytės (vargonai) Pagarbos koncertas.

Pagarbos ekspedicijos vadovas – gen. Kazio Ladigos anūkas Lietuvos kariuomenės kūrėjas karys savanoris Linas Ladiga. Kartu vyko ir Vidmantas Jankauskas, knygos „Kario kelias“ autorius. Pagarbos ekspedicijoje Latvijoje dalyvavo ir rokiškėnai – Obelių bendruomenės atstovai. Latvijos teritorijoje lydėjo rokiškėnė Rimantė Irena Norvaišienė – 1919–1920 metų Lietuvos savanorių kapų Rokiškio bendrijos pirmininkė, kuri po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. rūpinasi kovotojų už Nepriklausomybę atmintimi, taip pat ir jų kapų priežiūra.

Vienas pirmųjų Pagarbos ekspedicijos sustojimų buvo Didžiakaimyje, kur 1919 m. gegužės mėnesį Nepriklausomybės kovų metu buvo įkurtas kovų vado Kazio Ladigos vadovaujamų savanorių pajėgų štabas (vadavietė). Pagerbėme už Lietuvos Nepriklausomybę žuvusius savanorius prie paminklo Povilui Pilkai, kurį pastatė iš Trakinių kilęs Jonas Pilka (1922–2004) savo sodyboje ir savo lėšomis 1992 m.

-VAS informacija

Plačiau apie Pagarbos ekspediciją:

http://www.anyksta.lt/naujienos/naujienos/58530-generolo-kazio-ladigos-kov-keliais

http://nyksciai.lt/keleivi-pasakyk-lietuvai-kad-mes-zuvome-gindami-tevyne

http://www.anykstenai.lt/index.php?pg=naujienos2&nj=1504

PADĖKA

Gegužės 12-ąją, šeštadienį, vykome į Pagarbos ekspediciją Nepriklausomybės kovų vado, vėliau generolo Kazio Ladigos kovų keliais, aplankėme žuvusiųjų kapus, taip pat ir Latvijoje: Šventėje, Červonkoje ir Subatėje. Subatėje pasveikinome seniūnę p. Sofiją ir vietos bendruomenę Latvijos valstybės Nepriklausomybės šimtmečio proga. Subatėje vyko bent 5 renginiai, kurie vietinių žmonių ir mūsų dėka pavyko, buvo reikšmingi ir sėkmingi, o taip pat paliko nuostabų prisiminimą. Ši patriotinė ekspedicija buvo be galo įdomi.

Nuoširdžiai dėkoju visiems VAS Tarybos nariams, drauge pasiūliusiems, pritarusiems ir taip sėkmingai organizavusiems.

Dėkojame operos solistėms VAS Tarybos narei Rasai Juzukonytei, VAS narei Eugenijai Klivickaitei ir pianistei Rūtai Blaškytei už nuostabų koncertą Subatėje.
 
Dėkojame Lietuvos kariuomenės kūrėjui kariui savanoriui Linui Ladigai, generolo Kazio Ladigos anūkui.

Dėkojame Vidmantui Jankauskui, knygos „Kario kelias“ autoriui.

Dėkojame VAS Tarybos narei dr. Irmai Randakevičienei ir Laimučiui Regelskiui už Pagarbos ekspedicijos įamžinimą fotografijose.

Dėkojame prof. Algirdui Ažubaliui už Pagarbos ekspedicijos pristatymą žiniasklaidoje.

Dėkojame mūsų vėliavnešiams VAS Tarybos nariui Antanui Stackevičiui ir Albinui Regelskiui.

Dėkojame Aldonai Mikienei už organizacinius darbus.

Dėkojame mūsų finansininkei Janinai Baublienei.

Dėkojame visiems vykusiems į Pagarbos ekspediciją ir taip svariai prisidėjusiems prie jos sėkmės.

Dėkojame visiems VAS nariams, mokantiems nario mokestį, bei visiems mūsų rėmėjams.

Nuoširdžiai dėkojame Anykščių anykštėnams: p. Jūratei Šniuikienei, Jono Pilkos, savo lėšomis 1992 m. pastačiusio paminklą savanoriams, dukrai, laikraščio „Anykšta“ redaktoriui Jonui Junevičiui, istorikui Gintarui Vaičiūnui ir Kurklių seniūnui Algimantui Jurkui.

Atskirai dėkojame ekspedicijos metu mūsų sutiktiems žmonėms. Ačiū. Jūsų visų pagalba ir bendru darbu mūsų tarpvalstybinė Pagarbos ekspedicija pavyko ir yra reikšminga.

Pagarbiai,
VAS tarybos vardu –
pirmininkė Regina Smetonaitė

 
 
    Atgal...