Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2018-06-29   Anykščių bibliotekoje svečiavosi prof. Juozo Meškausko artimieji
 
 

Birželio 28 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje lankėsi iš JAV atvykusi šviesaus atminimo prof. Juozo Meškausko dukra mokslininkė Marija Meškauskas su savo dukra Vida Simokaitiene, žentu Edvardu, anūkais Matu ir Viktorija.

Bibliotekoje svečiuojasi prof. Juozo Meškausko dukra Marija Meškauskas su dukra Vida, žentu Edvardu, anūkais Matu ir Viktorija iš JAV.

Prof. J. Meškausko užtarnautas Šv. Silvestro ordinas.Kartu su jais lankėsi ir Lietuvoje gyvenantys profesoriaus giminaičiai: dukterėčia Jonė Žvirblytė-Tursienė, sūnėnas Juozas Žvirblis su žmona Laima bei anūkais Simonu ir Aleksu.

Dukters Marijos ir jos šeimos narių viešnagės tikslas buvo pamatyti, kaip saugoma ir tvarkoma tėvelio asmeninė biblioteka, kurią Anykščių viešajai bibliotekai ji iš Amerikos persiuntė praėjusių metų spalio mėnesį.

Viešnia liko sužavėta ir pasakė, kad jeigu tai matytų jos tėvelis prof. J. Meškauskas, jis būtų labai laimingas.

Šį kartą M. Meškauskas atvežė ir patikėjo bibliotekai saugoti patį svarbiausią profesoriaus apdovanojimą –  Šv. Silvestro ordiną.

Juo  1987 metais J. Meškauską už krikščionišką visuomeninę veiklą apdovanojo Popiežius Jonas Paulius II.

Prof. J. Meškausko gautą apdovanojimą priėmė saugoti bibliotekos direktorius Romas Kutka.

Šis anykštėnas paliko svarų indėlį Lietuvos medicinos istorijoje, buvo išskirtinė Lietuvos mokyklos ir medicinos mokslo asmenybė – geras savo profesijos žinovas, medicinos istorijos tyrėjas, pavyzdingas lietuvis, puikus mokytojas, aktyvus spaudos dalyvis, lietuvybės puoselėtojas išeivijoje.

Kazys Ambrozaitis apie prof. dr. J. Meškauską rašė:  „Yra  žmonių, kurie pažįsta žmones tik vienu atžvilgiu, yra žmonių, kurie pažįsta ir žmones, ir gyvenimą. J. Meškauskas kaip tik buvo vienas tų, kuris pažino žmones ir juos supantį gyvenimą, todėl priėmė žmogų pilnai – su kūnu ir siela. Jis buvo stiprus savo principuose, todėl ir žmogui pagelbėti jis norėjo visapusiškai“.

VB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus informacija
Indrės RUKŠAITĖS nuotraukos

 
 
    Atgal...