Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2018-07-11   Keičiasi kunigai, tarnauti į Anykščius pirmą kartą atvyksta diakonas
 
 

Panevėžio vyskupijos kurija liepos 11 d. pranešė apie permainas įvairiose Aukštaitijos parapijose. Į naujas tarnystės vietas kraustosi ir kai kurie anykštėnams pažįstami ar šiuo metu mūsų krašte tarnavę dvasininkai.

Tarnauti Anykščiuose Šv. Mato parapijos pastoraciniu bendradarbiu netrukus atvyks diakonas Vilius Valionis. Iki šiol jis tokias pačias pareigas ėjo Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijoje. V. Valionis bus pirmasis diakonas, paskirtas tarnauti Anykščiuose.

Skiemonių kraštą palieka kunigas Sigitas Sudentas. Jis atleidžiamas iš Alantos Šv. apašt. Jokūbo parapijos klebono ir Skiemonių Švč. M. Marijos Aplankymo parapijos administratoriaus pareigų ir skiriamas Panevėžio Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo rektorato rektoriumi.

Į jo vietą šiose dviejose gretimose parapijose jų administratoriumi atvyksta teologijos magistras Audrius Vogulis. Iki šiol jis tarnavo Kėdainių krašte – buvo Truskavos Šventosios Dvasios parapijos klebonas ir Anciškio Šv. apašt. evang. Mato parapijos administratorius.

Truskavoje ir Anciškyje A. Vogulį pakeis teologijos magistras Alfredas Puško, dar neseniai tarnavęs Leliūnų ir Burbiškio parapijose, o paskutinius metus praleidęs Ramygaloje (Panevėžio r.).

Buvęs Anykščių vikaras teologijos daktaras Simas Maksvytis atleistas iš Panevėžio Švč. Trejybės rektorato rektoriaus ir Panevėžio-Krekenavos dekanato dekano pareigų ir išleistas gydytis.

Kanauninkas Vladas Rabašauskas, ilgą laiką tarnavęs Svėdasuose, atleistas iš Palėvenės Šv. Domininko parapijos administratoriaus pareigų ir liko tik Kupiškio parapijos altarista.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...