Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2019-02-15   Šimtui anykštėnų – „Šimtmečio anykštėno“ ženklai
 
 

Anykščių rajono savivaldybė per visus 2018-uosius, Lietuvos Respublikos 100-mečio, metus pagerbė 100 anykštėnų, apdovanodama juos šiai progai sukurtais „Šimtmečio anykštėno“ atminimo ženklais. Kandidatus šiam įvertinimui metų pradžioje siūlė krašto bendruomenės, visuomeninės institucijos. Apdovanojimai įteikiami įvairių krašto švenčių progomis.

2018 m. liepos 6 d. A. Baranausko aikštėje prie paminklo Laisvei, minint Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, buvo apdovanoti:

Vytautas Bagdonas – žurnalistas, kraštotyrininkas, kultūros organizatorius, visuomenininkas; Stanislava Bilevičienė – kultūros darbuotoja, sportinių šokių kolektyvo vadovė; Juozas Danilavičius – pedagogas, mokslininkas, edukologas, publicistas; Sergejus Jovaiša – sportininkas, sporto organizatorius, politikas, visuomenininkas; Alfredas Motiejūnas – profesionalus fotografas, pedagogas; Juozas Pratkelis – kultūros darbuotojas, sportinių šokių kolektyvo vadovas; Jolanta Pupkienė – kultūros organizatorė, teatro režisierė, visuomenininkė; Ona Repečkienė – pedagogė, švietimo organizatorė, vadovė, politikė; Bronius Tvarkūnas – fotografas, metraštininkas, kraštotyrininkas, tautodailininkas, ir Rimantas Povilas Vanagas – rašytojas, prozininkas, poetas, publicistas, vertėjas, visuomenininkas.

2018 m. liepos 16 d. prie Puntuko akmens, minint Lietuvos didvyrių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 85-metį, buvo pagerbti:

Tomas Baravykas – ūkininkas; Algimantas Bronius Bekenis – kraštotyrininkas, visuomenininkas; Gediminas Grina – fizikas, inžinierius, karininkas; Valentinas Gudėnas – mokytojas, visuomenininkas; Arminas Jasikonis – sportininkas; Ledina Kaladienė – gydytoja, visuomenininkė; Valentinas Lukoševičius – pedagogas, sporto organizatorius; Irena Meldaikienė – muzikos pedagogė; Jonas Pajarskas – pedagogas, sportininkas, visuomenininkas; Skaidrė Račkaitytė – tautodailininkė, dailininkė, restauratorė, ir Arūnas Vilkončius – pedagogas, dailininkas tapytojas.

2018 m. liepos 20 d. Anykščiuose, miesto šventės „Anykščių glėbyje“ atidarymo ceremonijos metu atminimo ženklais apdovanoti:

Irena Andrukaitienė – pedagogė, švietimo organizatorė, vadovė, politikė, visuomenininkė, laisvės gynėja; Evgenija Baltronienė – teisininkė, socialinės veiklos organizatorė, visuomenininkė; Alvydas Bitinas – inžinierius mechanikas, statybininkas, verslininkas, vadovas, kultūros mecenatas, kraštotyrininkas; Stanislovas Krumpliauskas – kunigas kanauninkas, tikėjimo gynėjas, visuomenininkas; Prima Petrylienė –   laisvės gynėja, politinė kalinė, visuomenininkė; Virginijus Strolia – istorikas, leidėjas, verslininkas, mecenatas, ir Jonas Šimėnas – geologas, gamtininkas, politikas.

2018 m. rugsėjo 22 d. rudens derliaus Obuolinių šventėje Anykščiuose apdovanojimus pelnė:

Antanas Abraškevičius – ūkininkas, ilgametis žemės ūkio įmonių vadovas, Viešintų bendruomenės Garbės pilietis; Anveras Arzimanovas – ūkininkas, visuomenininkas; Žilvinas Augustinavičius – ūkininkas, Anykščių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas; Algis Bukauskas – verslininkas, sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinis amatininkas, senojo mėsos apdirbimo, apdorojimo, perdirbimo amato puoselėtojas; Regimantas Butvydas – verslininkas, žemės ūkio kooperatyvo „Ažuožerių sultys“ vadovas; Jonas Janišius – verslininkas, agronomas, AB „Ažuožerių sodai“ vadovas; Audrius Juška – šeimos ūkio, specializuoto auginti daržoves šiltnamiuose, vadovas (apdovanojimas buvo įteiktas lapkričio 16-osios renginyje); Romualdas Kubaitis – ūkininkas, veterinarijos gydytojas, visuomenininkas; Ona Simanavičienė – mokslininkė agronomė, vadovė, politikė; Vygantas Šližys – verslininkas, UAB „2 plius“ direktorius, bendrovės „Vaja Farm“ savininkas; Albertas Žarskus – pedagogas vadovas, visuomenininkas, bitininkas.

2018 m. spalio 5 d., Tarptautinę mokytojų dieną, „Šimtmečio anykštėno“ ženklai įteikti trylikai rajono švietimo darbuotojų. Apdovanoti šie pedagogai:

Skirmantė Banienė – Antano Baranausko pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė; Elvyra Grybulienė – ilgametė vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogė, Anykščių trečiojo amžiaus universiteto narė; Ona Jakimavičienė – ilgametė Jono Biliūno gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros, lotynų kalbos mokytoja; Skaidrė Keibienė – Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos mokytoja; Inaida Komarova – Debeikių pagrindinės mokyklos direktorė; Jūratė Musteikienė – Jono Biliūno gimnazijos mokytoja; Dangira Nefienė – Antano Baranausko pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė; Nijolė Radušienė – vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ auklėtoja; Gintaras Ražanskas – Jono Biliūno gimnazijos istorijos mokytojas; Danguolė Rimavičienė – Antano Vienuolio progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja; Kristina Striukienė – Antano Baranausko pagrindinės mokyklos dailės mokytoja metodininkė; Regina Varaškevičiūtė –  kolegų, tėvų bei vaikų mylima ilgametė vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogė, Anykščių trečiojo amžiaus universiteto narė; Paulina Zukaitė – ilgametė Jono Biliūno gimnazijos anglų kalbos mokytoja.

2018 m. spalio 8 d. savo namuose Naujuosiuose Elmininkuose „Šimtmečio anykštėno“ ženklu apdovanotas 95-mečio sulaukęs mokslininkas agronomas Antanas Puodžiukas.

2018 m. spalio 10 d., minint Vietos savivaldos dieną Anykščių rajono savivaldybėje, apdovanoti dar trys „Šimtmečio anykštėnai“:

Algimantas Dačiulis – zootechnikas, žemės ūkio veiklos organizatorius, savivaldos organizatorius, vadovas; Elena Kalibatienė – mokytoja, žemėtvarkininkė, savivaldos organizatorė; Giedrutis Klimkevičius – gydytojas chirurgas, politikas, savivaldos organizatorius.

2018 m. lapkričio 16 d., tradicinėje „Verslo žiburių“ šventėje Anykščių kultūros centre buvo pagerbti „Šimtmečio anykštėnai“:

Michailas Baliuckas – Anykščių Rotary klubo prezidentas, įmonės „Varžos matas“ savininkas; Valentinas Dilys – verslininkas, inžinierius, vadovas (apdovanojimas bus įteiktas vėliau); Algirdas Gansiniauskas – kavinės „Šaltinis“ savininkas, prekės ženklo „Kavarsko koldūnai“ puoselėtojas; Ona Vanda Grumbinienė – prekybos įmonės „Vojūra“ vadovė, Rimantas Juodelis – verslininkas, įmonės UAB „Rudilė“ vadovas; Nijolė Kačkuvienė – amatininkė, muziejininkė, Niūronių kaimo seniūnaitė; Juozas Mačys – verslininkas, įmonės UAB „Diksta“ vadovas; Diana Šermukšnienė – Naujųjų Elmininkų bendruomenės pirmininkė, bibliotekininkė, literatų klubo „Marčiupys“ valdybos narė; Rita Šimkienė – A. Šimkaus įmonės vadovė; Algirdas Šimkus – A. Šimkaus įmonės vadovas.

2018 m. lapkričio 27 d. Vilniuje „Šimtmečio anykštėno“ apdovanojimas (po mirties) mokslininkui istorikui ir visuomenininkui Antanui Tylai jo laidotuvių dieną buvo perduotas jo artimiesiems.

2019 m. sausio 10 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos literatūros vakare buvo apdovanoti „Šimtmečio anykštėnai“ rašytojai Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis.

2019 m. sausio 23 d., minint Laisvės gynėjų dieną, Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje po Šv. Mišių pagerbti „Šimtmečio anykštėnai“:

Jonas Andriškevičius – anykštėnas, pirmasis atkurtos Lietuvos Respublikos kariuomenės vadas, generolas; Petras Baniulis – Anykščių Šv. Mato bažnyčios klebonas, Anykščių dekanas, kunigas kanauninkas; Norbertas Černiauskas – istorikas, visuomenininkas; Raimondas Guobis – muziejininkas, visuomenininkas; Jonas Junevičius – žurnalistas, fotomenininkas; Rolandas Jurkėnas – gydytojas, visuomenininkas; Juozas Gerimantas Kaklauskas – Parlamento gynėjas, visuomenininkas; Zenonas Mameniškis – Parlamento gynėjas, ilgametis Anykščių šaulių kuopos vadas; Jonas Seibutis – Parlamento gynėjas, buvęs Kavarsko mokyklos mokytojas; Regina Stumburienė – etnokultūrininkė; Aldona Šerėnienė – visuomenininkė, Anykščių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė; Gintaras Vaičiūnas – istorikas, visuomenininkas; Gintarė Žemaitienė – verslininkė, sveiko gyvenimo būdo propaguotoja.

Baigiantis Lietuvos nepriklausomybės jubiliejiniams metams, 2019 m. vasario 15 d. Anykščių kultūros centre pagerbti šie „Šimtmečio anykštėnai“:

Algirdas Ananka  – treneris, sporto organizatorius; Algirdas A. Avižienis – profesorius, Anykščių garbės pilietis; Lina Bekerienė – keramikė; Marija Gelbūdienė – medikė, ilgametė Troškūnų ambulatorijos darbuotoja; Osvaldas Janonis – profesorius, literatūros projektų iniciatorius, knygų autorius; Sigitas Kinderis – miškininkas; Dalia Kazlauskienė – gydytoja; Tomas Ladiga – profesorius, Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas, Bronė Lukaitienė – visuomenininkė, kultūros organizatorė; Žilvinas Ovsiukas – treneris, sporto organizatorius; Virginija Pažėrienė – gydytoja; Teresė Pilkauskienė – ilgametė Anykščių vaikų bibliotekos bibliotekininkė; Regina Pilkienė – visuomenininkė, ilgametė Skiemonių mokyklos mokytoja ir vadovė; Janina Savickienė  – visuomenininkė, kultūros darbuotoja; Vytautas Strolia – sportininkas, biatlonininkas; Aldona Širvinskienė – literatė, fondo „Baltasis balandis“ pirmininkė; Giedrius Titenis – sportininkas, plaukikas; Jūratė Uselienė  – šokių kolektyvų vadovė; Valdutė Vilimienė – ilgametė UAB „Anykščių vandenys“ meistrė.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...