Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2018-11-21   Paroda Lietuvos bibliografui ir Anykščių krašto praeities tyrėjui
 
 

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje nuo lapkričio 20 d. iki gruodžio 31 d. veiks literatūros paroda „Prof. dr. Osvaldas Janonis – Lietuvos bibliografas ir Anykščių krašto praeities tyrėjas“.

O. Janonio jubiliejinė paroda.

Jau visą dešimtmetį kraštietis Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto afilijuotasis prof. O. Janonis bendradarbiauja su Anykščių viešąja biblioteka, yra jos globėjas,  konsultuoja kolegas bibliotekinio-bibliografinio darbo klausimais, siūlo ir įgyvendina įvairias, su knygos populiarinimu  susijusias unikalias idėjas, vykdo bendrus leidybos projektus.

Reikia susipažinti su kraštotyrininkių parengta paroda, kad galėtum suprasti ir įsivaizduoti, kokius titaniškus darbus kraštietis prof. O. Janonis yra padaręs Lietuvos bibliografijos srityje bei tyrinėdamas gimtojo Anykščių krašto, ypač Surdegio miestelio ir jo aplinkinių kaimų istoriją.

Paroda tarsi susideda iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje eksponuojami leidiniai, parodantys prof. dr. O. Janonį, kaip Lietuvos bibliografą, antroje dalyje –  knygos, kurias profesorius išleido, tyrinėdamas Surdegio bei Anykščių praeitį.

Tikriausiai mažai kas žino, kad prof. O. Janonis yra bibliografijos metodologijos autorius ir yra dažniausiai cituojamas autorius net tarptautiniu mastu, kai yra kalbama apie bibliografijos mokslą. Bibliotekoje veikiančioje parodoje eksponuojami įvairūs bibliografijos leidiniai, kuriuos mokslininkas parengė, sudarė vienas arba su bendraautoriais, recenzavo ar buvo redakcinės kolegijos narys. Beveik dvi dešimtis knygų, skirtų gimtojo Anykščių krašto praeities, o ypač Surdegio miestelio, kuriame prabėgo jo vaikystė, tyrinėjimui.

Parodoje apie Surdegį.

Paklaustas, kaip suranda tiek laiko darbuotis archyvuose, ieškoti, sisteminti medžiagą ir rengti knygas, profesorius atsako: „Kaip ir visi kraštotyrininkai, „užsidegiau“, susidomėjau ir nebegalėjau ramiai sėdėti namuose. Taip paieškos bet kokių duomenų apie Surdegį archyvuose, muziejuose, bibliotekose tapo mano kasdieniniu darbu...“. 

Ir reikia pasakyti, kad to kasdienio darbo rezultatas – beveik dvi dešimtys išleistų mokslinės kraštotyros knygų.

Šiais metais prof. O.  Janonis kartu su Anykščių viešosios bibliotekos kraštotyrininkėmis sudarė biobibliografinio žodyno „Anykščių kraštotyrininkai“ antrąją dalį „Bibliografinė medžiaga (1889–2017)“, vienas parengė ir išleido jo paties sumanytos knygų serijos „Surdegiečio bibliotekėlė“  ketvirtąją knygą „Surdegis : bibliografijos rodyklė (1622–2017)“.

Šios knygos pratarmėje autorius rašo: „Anykščių rajono Troškūnų seniūnijos Surdegio miestelis turi seną įspūdingą praeitį. Švč. Mergelė Marija jame apsireiškė beveik aštuoniais dešimtmečiais anksčiau nei Šiluvoje. Iki šiol po bažnyčia išliko stebuklingas šaltinėlis, o Surdegio Dievo Motinos ikona, kurios kopija paplito ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei Rusijoje, yra viena iš penkių šalies ikonų, kurią nuo seno garbina visi krikščionys – ir katalikai, ir stačiatikiai“.

Pasak profesoriaus, šalies archyvuose išliko daug archyvinių dokumentų, kuriuose užfiksuoti įvairūs Surdegio istorijos puslapiai ir, kad lengviau būtų orientuotis dokumentų masyve, buvo parengta bibliografijos rodyklė. Šią, kaip ir visas kitas knygas apie Surdegį, prof. O. Janonis  išleido savo lėšomis.

Anykštėnai bibliotekininkai dėkingi Viešosios bibliotekos globėjui profesoriui O. Janoniui už savanoriškas iniciatyvas Anykščių rašytinio kultūros paveldo išsaugojimo veikloje, unikalias idėjas populiarinant knygą, už analogo šalyje neturinčių „Anykščių krašto tyrėjo parankinių knygų“ rengimą ir leidybą, už kartu parengtą ir išleistą biobibliografinio žodyno dvitomį „Anykščių kraštotyrininkai“ bei naują edukacinių-informacinių plakatų parodą „Anykščiai XIX a. – XX a. pradžios knygose“, kuri veiks bibliotekos salėje nuo 2018 m. gruodžio 8 d.

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos ir www.anykstenai.lt informacija

 
 
    Atgal...