Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2019-01-04   2018-ųjų metų knygos iš Anykščių krašto kraitės
 
 

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus kartu su Vilniaus leidybos įmone „Savas takas“ ir ko išleido biografinį albumą „Viską ir aš prisimenu...“ : Jurgio Kazlausko medžio drožiniai“, kurį parengė Skaidrė Račkaitytė, Rasa Bražėnaitė ir Mindaugas Karčemarskas.

Biografinis albumas.

120 puslapių biografinis albumas pristato savamokslio Anykščių krašto medžio drožėjo Jurgio Kazlausko (1914–1987) gyvenimą ir kūrybą. Meistro kūrybinį kelią apžvelgia dr. Alė Počiulpaitė (pateikiama jos teksto santrauka anglų kalba). Albume publikuojamos darbų nuotraukos (ciklai „Lino kelias“, „Duonos kelias“, „Moters darbai“, „Žmogaus gyvenimas“, „Kaimo darbai“, „Tėvynei, laisvei ir tikėjimui“ ir katalogas) bei ištraukos iš J. Kazlausko dienoraščių, bibliografija apie J. Kazlauską (parengė Ligita Matulienė). Knygą spausdino UAB „Standartų spaustuvė“, albumas išleistas 500 egz. tiražu.

***

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus išleido prof. Skirmanto Valento studiją „Net jeigu ir Angelas... : Klemensas Kairys: poezijos ir tremties tekstai“.

Istorijos studija.

Kultūros istorijos studiją sudaro dvi dalys – „Poezijos tekstas“ ir „Tremties tekstas“. Pirmojoje dalyje glaustai aptariama poezija rytų aukštaičių tarmėmis, skirtingi Klemenso Kairio poezijos perskaitymai. Pirmą kartą literatūros istorijoje pateikiamos visų žinomų šio poeto lietuvių kalba parašytų eilėraščių faksimilės, jų atkūrimas bendrine kalba ir kiekvieno eilėraščio komentarai.

Antrojoje dalyje charakterizuojama K. Kairio gyvenimo epocha, aptariami pagrindiniai bylos dokumentai ir pagrindinis kaltinimas dėl kolizijos tarp nuoseklios ištikimybės katalikybei ir paklusnumo caro valdžiai, bandoma atsekti, kur K. Kairys Vilniuje kalėjo, kaip vedė kelias į Verchoturę, aprašomas to laikotarpio gyvenimas Vakarų Sibire. 184 puslapių knygoje pateikiama bibliografija apie K. Kairį, publikuojama pagrindinė jo bylos medžiaga. Studija išleista 250 egz. tiražu, ją spausdino UAB „Petro ofsetas“.

***

Vilniaus anykštėnė geografė dr. Regina Morkūnaitė kartu su kolege dr. Aldona Baubiniene parengė ir išleido knygą „Šventosios tėkmės paslaptys“.

Pažintinė knyga.

Tai pirmoji knyga, kurioje aprašomi mažesni Anykščių krašto hidrografiniai objektai (senvaginiai ežerėliai, upių salos, šaltiniai, senvagės ir t. t.) praturtina skaitytoją žiniomis apie Šventosios upę, Anykščių krašto gamtinę aplinką, parodo krašto istorinį gamtos išskirtinumą ir unikalumą.

Knygoje pateikiamos gamtotyrinės bei kraštotyrinės žinios apie Šventąją – upę, apipintą legendomis, mitais, pasakojimais. Šventosios išskirtinumas atskleidžiamas gausiomis ir patraukliai pateiktomis mokslinėmis žiniomis, literatūriniais intarpais, šalia jos gyvenusių, dirbusių, kovojusių žmonių atsiminimais, pasakojimais. 80 puslapių knygoje gausu nuotraukų, schemų su paaiškinimais, stengtasi parašyti aiškiai ir suprantamai apie upėje ir šalia jos vykstančius reiškinius.

Leidinys praplečia akiratį, suteikia žinių ir netradiciškai supažindina skaitytojus su Anykščių kraštu, unikalia gamta, kuri patraukli ilsėtis, gyventi ir dirbti. Tekstų santrauka pateikta anglų ir rusų kalbomis, knyga išleista 600 egz. tiražu.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...