Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2019-02-11   VILNIUS: Vasario 16-osios išvakarėse – pagarbios atminties šventė
 
 

Vilniaus Anykštėnų Sambūrio (VAS) nariai vasario 9 d. šešioliktus metus iš eilės Lietuvos nacionalinio muziejaus Signatarų namuose šventė Vasario 16-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės dieną.

Susirinkusius Vilniaus anykštėnus sveikinimo žodžiu pasitiko Lietuvos nacionalinio muziejaus Signatarų namų vedėja Meilutė Peikštenienė.

Sugiedojus Lietuvos himną, Tomas Mizevas, signataro prof. Stepono Kairio brolio Antano proanūkis, perskaitė Vasario 16-osios aktą. 

Tylos minute pagerbėme VAS tarybos nario akademiko Antano Tylos, VAS metrašininko, mokslininko Vytauto Rimšos, VAS tarybos nario plk. Gedimino Girnos Tėvelių Sibiro tremtinių Antaninos ir Alfonso Grinų, VAS narių pedagogės Emilijos Serbentavičiūtės, mokslininkų Valentino Skaržausko ir Bronislovo Šalkaus, žurnalisto Zenono Jono Mikšio atminimą.

Jautriomis mintimis apie a. a. akademiką Antaną Tylą pasidalino jo sesers Julės sūnus Albinas Gutauskas.

Lietuvos nacionalinio muziejaus Signatarų namų vyresnysis muziejininkas dr. Valdas Selenis perskaitė pagrindinį pranešimą, skirtą pagerbti anykštėną signatarą prof. Steponą Kairį jo 140-ųjų gimimo metinių proga.

„Lietuvos žinių“ projekto „Signatarų DNR“ autorius Mindaugas Klusas pasidalino savo atradimais ir mintimis apie Vasario 16-osios signatarus, pasakojo apie jų ir jų giminių likimus, savo išgyvenimus ir patirtį šiais Lietuvos Respublikos šimtmečio metais.

Šventėje dalyvavo Signataro Stepono Kairio  brolio Antano anūko Alberto Mizevo šeima: žmona Ina ir vaikai Gabija, Tomas ir Mantas, akad. Antano Tylos sūnus Gediminas su žmona Vilma, brolio Kazimiero sūnus Alvydas Tyla, LNM Signatarų namų vedėja Meilutė Peikštenienė ir darbuotoja p. Liongina Gudelienė, Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ pirmininkė Rita Skaržauskienė, gen. Jonas Andriškevičius, akad. Vytas Antanas Tamošiūnas, prof. Rolandas Kazlauskas, dr. Audronė Galvonaitė, dr. Dalia Irena Adomaitienė, dr. Bronius Domža, Juozas Lapienis, VAS tarybos nariai dr. Irma Randakevičienė, Rita Virbalienė, Albinas Milašiūnas, Antanas Gudelis, VAS revizorius Algimantas Sodeika ir visi dalyvavę garbūs VAS nariai.

Signataro Stepono Kairio  brolio Antano proanūkė Gabija Mizevaitė perskaitė eilėraštį „Vytis ir trispalvė“ ir su  LNM Signatarų namų salėje eksponuojamu signataro Prano Dovydaičio pianinu atliko kelis muzikinius kūrinius.

Po šventinio minėjimo Signatarų namuose, arbatėlei ir pašnekesiams susirinkome netoliese esančioje kavinėje. Buvo smagi, turininga ir nepakartojama Vilniaus Anykštėnų Sambūrio diena.

Regina Smetonaitė

Laimučio Regelskio nuotraukos

 
 
    Atgal...