Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2019-12-16   Aukštaitiškas Kauno anykštėnės Virginijos linkėjimas
 
 

Kauną papuošusi Kalėdų eglė. V. Juciūnaitės nuotrauka.

–Ale mįslyk, kas da žiemas pasdare! Ar da atameni, kiek sniega būdava – nars vežimu vežk! Raikdava ną gankelia durų didžiausių pusnį nuskast, norint išeit kęman. Keleivines neišvažiuodava, pesčiom plumpindavam lig kelių sniegi bažnyčian. Ja dabar darži da medatkas va tebežydi tebepleška, kur tai matįs... Bliaukia per lungų lietus... Užužibinau va žvakytį – tai teip gražiai lašiukai žibėdami laidžias žemyn – kaip ragutes ną Kalitas kalnalia... Nebenuveisiu, toli...

Sėdžiu ir mįsliu, kaip šiemet bus Kūčių naktį. Atameni, kaip per gryčialį ištiesdavam ilgų plonų dratų su sierčikų pučkelam galuos pritaisytam ir šnekėdavam per tų dratų. Tau labai patikdava tokia zabova. Mįsliu, kaip būt gražu, jei Kalėdų aniuolai tarp aukštų bažnyčių bokštų ną Anykščių lig Debeikių, paskui lig Leliūnų ir teip per visų Lietuvų nutęstų tokius auksinius šniūrus ir per juos siųstų sveikinimus su gražiais palinkėjimais. Tadu mūsų žemela, kad ir be sniega, pražystų kalėdiniais kvietkais. Ta ašei ir žyčiaju iš visas dūšias...

Virginija Juciūnaitė iš Kauno

 
 
    Atgal...