Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2020-09-16   Anykščių Šv. Mato parapijos vasara
 
 

Anykščių Šv. Mato parapijos aktyvas parengė ir paskelbė pasakojimą apie tai, kaip praleido 2020-ųjų vasarą.

Anykščių bažnyčia miesto panoramoje 2008-ųjų vasarą. Vytauto Bernatavičiaus nuotrauka.

Nuvilnijo vasara, nuplasnojo tarsi paukštė, palikdama brangius mūsų bažnyčios gyvenimo prisiminimus.

Birželio 20 d. 68 mažieji parapijiečiai priėmė Pirmąją Komuniją. Už kantrų darbą dėkojame mokytojoms Daivai Kuprionienei ir Astai Striogienei.

Birželio 28 d. vyko Sutvirtinimo Sakramento šventė. Sakramentą teikė Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas. Sutvirtinimo Sakramentą priėmė 81 jaunuolis, 10 suaugusiųjų. Be jau minėtų mokytojų, jaunuolius mokė katechetė Daiva Buelė. Labai joms ačiū.

Daug kelionių į Lietuvoje vykstančius atlaidus organizavo Gyvojo rožinio vadovė Laima Žiukelienė. Piligrimai aplankė Imbradą (Zarasų r.), Janonis (Molėtų r.), Žemaičių Kalvariją (Plungės r.), Inkūnus, Troškūnus, Pivašiūnus (Alytaus r.), Krekenavą (Panevėžio r.), Trakus, Šiluvą (Raseinių r.). Parapijiečiai grįžo pilni įspūdžių. Anot vadovės, „Švč. Mergelės Marijos apkabinti, pabuvę lyg danguje“. Dėkojame uoliosioms maldininkėms.

Anykščių dekanato šeimos visą savaitę stovyklavo Karklėje (Klaipėdos r.). Šeimos centro vadovė Valda Žemaitytė pasakoja: „Seminaro įžvalgos bei porų pasidalinimas patirtimi sustiprino ir įkvėpė šeimų bendrystę. Stovyklos seminaro tema – „Įsiklausę į Dievo žodį, tariame tikrus žodžius“. Kol tėvai buvo seminare, jų vaikučiai laisvalaikį leido kartu su savanoriais. Ši stovykla buvo laikas, skirtas sau ir Dievui. Kasdieniniuose seminaro edukaciniuose užsiėmimuose, įvairiose pramogose patyrėme Dievo meilės, bendrystės, tarnystės džiaugsmą. Tapome viena didelė šeima, kartu gamindami maistą, rengdami įdomius teminius vakarus, žiūrėdami filmus, kartu melsdamiesi...

Šeimos, dalyvavusios seminare, ir toliau bus gyvomis tobulos santuokos liudininkėmis. Su mama ir tėčiu tarp kitų šeimų praleistas laikas ilgam pasiliks vaikų širdyse. Ačiū visiems, kurie buvote kartu, dovanojote savo laiką, talentus bei meilę. Ačiū už lėšas, kurias skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija“.

Brangios šeimos, Jūs – mūsų ateitis.

Prieš Mindaugo karūnavimo – Lietuvos valstybės šventę, iš liepos 5-osios į liepos 6-ąją, visą parą vyko Švč. Sakramento Adoracija.

Liepos 22 d. pradėjome ruoštis didiesiems Šv. Onos atlaidams. Gerosios parapijietės pynė vainikus, it darbščiosios bitelės darbavosi, aukojosi. Labai joms ačiū.

Šv. Onos atlaidai prasidėjo liepos 25 d. 19 val. vakarinėmis Šv. Mišiomis. Po Šv. Mišių iki 23 val. vyko Švč. Sakramento Adoracija.

Liepos 26 d. – pagrindinė Šv. Onos atlaidų diena. Atlaidų svečias – Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun., relig. m. mgr. Haroldas Šneideraitis. Dėkojame Jam už maldą ir nuostabius pamokslus.

Liepą 580-mečio gimtadienį švenčiantys Anykščiai ruošėsi dar vienai sukakčiai – jau 20-ąjį kartą organizuotam tarptautiniam vargonų festivaliui, kurio koncertai vyko visais rugpjūčio šeštadieniais. Dalyvavo atlikėjai iš Lietuvos, Latvijos, Italijos. Ypač didelį įspūdį paliko virtuozė prof. Virginija Survilaitė, kurios senelis dirbo vargonininku mūsų bažnyčioje. Esame labai dėkingi gerbiamam Stanislovui Aglinskui už nuoširdų šio festivalio organizavimą.

Rugpjūčio 29 d. 30-ąjį gimtadienį minėjo mūsų bažnyčios kamerinis choras „Salve Cantus“ („Sveika, giesme“), kurį įkūrė ir kuriam iki šiol vadovauja Rimvydas Griauzdė. Vakare choras giedojo „Baltramiejaus“ Šv. Mišias, o vargonavo tarptautinių konkursų laureatas, beje, choro vadovo R. Griauzdės krikšto sūnus, Rimvydas Mitkus, kuris po Šv. Mišių tęsė baigiamąjį Šv. Mato tarptautinio vargonų festivalio koncertą. Laikraštis „Anykšta“ rašė: „Pasak R. Griauzdės, kamerinis choras giesmei ir dainai vienija keturias dešimtis anykštėnų. Mūsų chore gydytojai, mokytojai, tarnautojai ir kitų profesijų žmonės, kuriuos vienija bendras pomėgis. Giesmė mums – dvasios šventė ir Dievo malonė“.

Chorui išsirikiavus prie didžiojo bažnyčios altoriaus, Gyčio Paškevičiaus dainos „Mano kraštas“ solo partiją atliko vargonininko dukra, Anykščių mero patarėja Gabrielė Griauzdaitė-Patumsienė, dirigavo buvęs vargonininko R. Griauzdės mokytojas prof. Kastytis Barisas. Chorą sveikino buvęs mūsų bažnyčios, o dabar Dusetų klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas, Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, choristų gerbėjai.

Dėkojame Dievui už tokį gražų ir prasmingą gyvenimą. Labai džiaugiamės, kad mūsų parapijoje darbuojasi uolūs, mus mylintys gerbiami Kunigai – klebonas kan. Petras Baniulis ir vikaras Raimundas Zimka.

Ačiū visiems!

Mylėkime vieni kitus!

 
 
    Atgal...