Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2020-12-18   Kūčių vakaras Kauno anykštėnės Virginijos akimis
 
 

Švenčių belaukiant. Virginijos Juciūnaitės fotoetiudas.

Jau tūmsu... Pra lūngų nesmata – raikia išeit keman, gal žvaigžde dunguj jau užtekėjus?

Baiges liuoba, i vištas jau nuvėji tūptų.

Užukaičiau int ringių bulbų špižiokų, atnešiu iš kamaras ušetkėlia raugintų kapūstų, bus pupų, kvečių, mešima, va, i šližikų pilnas bliūdas, kisieliaus... A kų gi daugiau – da gi posnikas. Rytoj tai jau prasdes mesiedas.

Patesiau pa stalatesi šiena, kad Devuliui but minkščiau gulėt. Iš stalika ištrauksiu vaškinį žvakį, inbesiu grūdų sklenyčian, kad neparvirstų.

Vaikai, nebrajaukit! Ataikit va, pre stala, susėsma rozu. Žiūrėkit, kų teveliukas ataneše – Devulia pyragų! Raikes gražiai pėrsižegnat, atsilaužt mažutį šmatelį i palinkėt sveikatas, gerų metų. Da pažiūrėkit pra lūngų – ar neataina per laukus senelis Kalėda su davanų kapšu? Maž i jum pades pa jagluti?

Kai pakučiosma, aisma gurban paklausyt, kų šneka telyčyte su avelu. Kūčių naktį gyvulėliai šneka kaip žmones, tik gražiai, neūdija vienas kita, neblevyzgaja. I mūsų šneka turi būt graži.

Devulis ataja žemen pas žmones i laimina gerus vaikelius. Tegul Ja pyragas – platkela, katru dabar dalinsmems, primins, kad raikia ramybes šitų švintų naktį ir sustaikyt, davanot vieni kitiem. Tadu Kalėdų rytas išauš šviesus, a per Tris Karalius diena per gaidžia žingsnį pailges.

Virginija Juciūnaitė

 
 
    Atgal...