Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2008-02-04   Naujas informacijos šaltinis – "Pasaulio anykštėnas"
 
 

Sausiui baigiantis Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegija įvykdė vieną iš Bendrijos 5-ajame suvažiavime pernai užsibrėžtų tikslų – pradėjo leisti periodinį informacinį leidinį "PASAULIO ANYKŠTĖNAS".

Spalvotas ir aukštos poligrafinės kokybės laikraštis, spausdinamas Vilniaus anykštėno Petro Kalibato spaustuvėje "Petro ofsetas", šiais metais išeis kartą per mėnesį aštuonių puslapių apimties. Pasirodydamas ties mėnesių sandūra, jis apibendrins mintis, susikaupusias Pasaulio anykštėnų bendrijoje per praėjusį mėnesį, ir pristatys, anonsuos naujus kito mėnesio sumanymus.

Pirmasis "Pasaulio anykštėno" numeris platinamas nemokamai per Anykščių krašto kultūros įstaigas ir anykštėnų sambūrius. Kitur Lietuvoje ar už jos ribų gyvenantiems anykštėnams, perdavusiems Bendrijai asmeninį pageidavimą jį skaityti, laikraštis bus išsiųstas paštu arba laikraščio skaitmeninė versija – elektroniniu paštu.

Kaip ateityje platinti šį Bendrijos leidinį, kad jis pasiektų tuos skaitytojus, kuriems bus laukiamas ir aktualus, artimiausiu metu apsispręs Pasaulio anykštėnų bendrijos valdyba.

 
 
    Atgal...