Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2008-04-13   Anykščių krašte – trisdešimties Lietuvos karžygių pėdsakai
 
 

Lietuvos vardo 1000-metis bus paminėtas ir vienu solidžiu enciklopediniu leidiniu. XX a. Lietuvos valstybės apdovanojimų istorijos tyrinėtojas Vilius Kavaliauskas baigia parengti 6 tomų leidinį "Lietuvos karžygiai".

Jame pirmą kartą bus pristatyti visi Lietuvos didvyriai, apdovanoti Vyties Kryžiumi: pateiktos išsamios jų biografijos, žygdarbių aprašymai, jų pačių ir jų šeimų istorijos.

Plačiau apie V. Kavaliausko sumanymą – šioje leidinio anotacijoje.

Vyties Kryžiaus kavalierių – daugiau nei 1770. Tarp apdovanotųjų aukščiausiu Lietuvos valstybės apdovanojimu yra ne mažiau kaip 30 asmenų, gimusių dabartinio Anykščių rajono teritorijoje. (Sąrašas)

Daugumos valstybei nusipelniusių asmenų biografijos jau baigtos, bet kai kurie likimai vis dar migloti, žinios apie XX a. pradžioje Lietuvos nepriklausomybę narsiai gynusius anykštėnus nutrūksta praėjusio šimtmečio viduryje.

Pirmieji leidinio tomai jau baigti ir ruošiami spausdinti, todėl papildyti, pavyzdžiui, iš Meldučių kaimo kilusio Jono Dūdos (g. 1895 m.) biografiją, nustatyti, kur ir kada jis mirė ir buvo palaidotas, jau nebėra laiko.

Tačiau kitų didvyrių biografijose likusias baltąsias dėmes dar galima užpildyti.

Šiuo metu ypač svarbu nustatyti, kaip susiklostė Nikodemo Janulio-Jakovlevo (g. 1900 m.) iš Piktagalio kaimo likimas, kur gyvenimo keliai nuvedė Stasį Navicką (g. 1897 m.) iš Medžiočių kaimo, Antaną Misiukonį (g. 1898 m.) iš Janonių kaimo, Liucijoną Maciejauską (g. 1887 m.) iš Kolonijos kaimo. Nežinia, kaip savo gyvenimą nugyveno ir Jonas Niaura (g. 1898 m.) iš Aknysčių kaimo, Stasys Kiaulevičius (g. 1896 m.) iš Sargūnų kaimo.

Peržvelkite anykštėnų – Vyčio Kryžiaus ordino kavalierių sąrašą. Gal ten – ir Jūsų artimųjų, jūsų kraštiečių giminių pavardės. Galbūt tai – paskutinis šansas sustabdyti į praeities upę grimztančią atmintį apie žmones, beveik prieš šimtmetį apgynusius Lietuvos valstybę taip ją padovanojusiems mums, XXI amžiaus pradžioje gyvenantiems.

Žiniomis apie Vyties Kryžiaus kavalierius galima pasidalinti el. paštu su leidinio autoriumi: kavaliauskas@aiva.lt arba rašyti anykstenai@gmail.com.

-anykstenai

 
 
    Atgal...