Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2008-07-09   Šokiu, eilėmis ir dainomis prisimintas Karolis Širvinskas
 
 

Vaiskų birželio 8-osios, kvepiant pirmajai nupjautai žolei, po Šv. Mišių Traupio kultūros namų salėje vyko poezijos ir muzikos rytmetys "Baltasis balandis", skirtas tragiškai žuvusio klieriko Karolio Širvinsko (1980-2001) atminimui.

Šio rytmečio sumanytoja – buvusio Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtinio, poeto ir dailininko K. Širvinsko mama Aldona Širvinskienė. Į Traupį ji atvyko, lydima bardo Vidmanto Plėtos ir šokėjos Irmos Deguckienės.

Atminimo rytmečio Traupyje rengėjai: Ramunė Musteikienė, Aldona Širvinskienė, Irma Deguckienė ir Vidmantas Plėta.

Kūrybingą, meniškos sielos vaikiną pasiglemžė tragiška lemtis. Stengdamasi nepalūžti ir užpildyti atsiradusią tuštumą, netekusi vienintelio vaiko A. Širvinskienė pasinėrė į kūrybinę veiklą. Ji ne tik propaguoja sūnaus kūrybinį palikimą – išleido dvi K. Širvinsko poezijos knygas ir paruošė ekspozicijai jo paveikslų parodą, bet ir stengiasi įtraukti į kūrybinę veiklą pradedančiuosius poetus ir skaitovus, skatindama juos "išeiti iš pogrindžio".

"Baltasis balandis" - Irma DeguckienėDeganti kūrybinėmis idėjomis, A. Širvinskienė organizuoja literatūrinius konkursus, poezijos skaitymus, jos iniciatyva įkurtas labdaros ir paramos fondas "Baltasis balandis", kuris remia jaunuosius poetus ir kitus talentus.

Renginio Traupyje metu, plevenant viltingai žvakelių šviesai, Karolio mama skaitė jo eilėraščius. Poezijos posmai, skirti gamtai, mamai, gimtinei, stebino savo brandumu. Skaitomus poezijos posmus papildė gitaros garsai – romantiškus savo kūrinius dainavo V. Plėta. Žiūrovus savo nerimastingu šokiu žavėjo "baltasis balandis" – šokėja I. Deguckienė.

Ramunė Musteikienė

 
 
    Atgal...