Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2008-07-20   Kurkliuose simbolinis akmuo pažymėjo miestelio gimimo datą
 
 

Kurklių gyventojai šiemet sužinojo, kad jų miesteliui netrukus sukaks 482 metai. Nuo šiol tokia Kurklių gimimo data bus minima ne tik žinynuose, bet ją liudys ir simbolinis atminimo akmuo, pastatytas prie kelio į Anykščius su iškaltais miestelio gimimo metais – 1526. 

Kurklių žvyro karjere iškastą riedulį liepos 20-ąją, kurkliečiams minint svarbiausius šios parapijos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidus, pašventino Kavarsko klebonas, administruojantis ir Kurklių parapiją, Norbertas Martinkus.

Miestelio gimtadienį nustatė prieš kelis dešimtmečius Kurkliuose dirbęs, dabar Vilniuje gyvenantis istorijos mokytojas Algirdas Banevičius.

Pusę metų praleidęs archyvuose, jis surinko daug įvairių faktų apie Kurklių krašto praeitį, kol aptiko tikrąjį miestelio gimtadienį – tą dieną, kai Lietuvos valdovo buvo leista Kurkliuose rengti turgus.

Tokią privilegiją 1526 metų lapkričio 23 dieną Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas Senasis suteikė Kurklių miestelio paveldėtojui Ferdinandui Pliateriui.

Miestelio kilmės liudijimą, parašytą senąja lenkų kalba, ir jo vertimą į lietuvių kalbą A. Banevičius perdavė saugoti Kurklių seniūnui Algimantui Jurkui.

Tautvydo Kontrimavičiaus nuotraukos 

 
 
    Atgal...