Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2008-07-30   Žurnalistei – "Bažnyčios kronikos" fondo apdovanojimas
 
 

Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius įteikė dešimtuosius "Bažnyčios kronikos" fondo apdovanojimus žiniasklaidos atstovams už sąžiningos žurnalistikos bei krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą per visuomenės komunikavimo priemones.

Vieną iš apdovanojimų šiemet pelnė iš Anykščių krašto kilusi ir dabar Kaune gyvenanti bei dirbanti Vida Savičiūnaitė – už sąžiningą žurnalistinę veiklą, vertybiniu žvilgsniu aprėpiant kultūrinius įvykius bei korektiškai atspindint Bažnyčios gyvenimo viešąją raišką ir už nuoseklų profesinės etikos puoselėjimą.

Šie apdovanojimai teikiami kasmet nuo 1999 m. vienam ar keliems spaudos, televizijos ar radijo žurnalistams, apžvalgininkams ir leidėjams. Vieną iš pirmųjų apdovanojimų 1999 metais gavo anykštėnai Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis, savaitraščio vaikams "Kregždutė" redaktoriai – už krikščionišką vaikų švietimą ir nuostabų atsidavimą leidžiant turbūt vienintelį tokį šviesų ir skaidrų laikraštėlį vaikams.

-anykstenai

 
 
    Atgal...