Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2008-11-06   80-metį Juozą Danilavičių savo mokytoju vadina ir Anykščių pedagogai
 
 

"Ėjau per gyvenimą lyg skustuvo ašmenimis – lėtai ir atsargiai... Nešiau į kalną lyg akmenį savo lemtį... Užtat radau prasmingo gyvenimo taką, kuriame nesigirdėjo raudonų vėliavų šlamesio", – tai tik keli pastebėjimai iš vienintelio Anykščių krašte gyvenančio mokslininko pedagogo, logopedo eksperto Juozo Danilavičiaus memuarinių užrašų.

Šios ir kitos jo išminties kupinos mintys Anykščiuose pasklido šį rudenį, kai J. Danilavičius paminėjo nei jo išvaizdai, nei veiklumui visiškai netinkantį 80-metį.

Anykščių koplyčioje susibūrusiems artimiausiems žmonėms J. Danilavičius kalbėjo apie tai, kad kiekvienas žmogus turi savo mokytojus, kuriuos savo gyvenimu ir pagerbia, ir paniekina.

Pasak pedagogo, daugiau nei 60 metų skyrusio darbui mokyklose, jis jau įprato, kad vardu jo niekas nevadina – visi tik "mokytoju" šaukia.

Jubiliejaus išvakarėse "Šviesos" leidykla išleido jau ketvirtąjį J. Danilavičiaus "paukštelį" – skaitymo pradžiamokslį mokyklai besiruošiantiems vaikams "Volungė". Jis papildė "Zylutės", "Genelio" ir "Liepsnelės" elementorių gretą.

Pasak elementorių autoriaus, ne tik kaimynai latviai ar estai, bet ir rusai dar neturi tokių knygų, kurios padėtų jų vaikams, dar nelankantiems mokyklos, išmokti skaityti. Jo elementorius leidžiančios "Šviesos" leidyklos vyriausioji redaktorė Lidija Rasimavičienė pavadino anykštėną "bestselerių autoriumi" ir linkėjo jam kūrybinio polėkio, kurio vaisiams ši leidykla pasirengusi tuoj pat suteikti "knygos kūną".

Anykščių meras Sigutis Obelevičius, irgi turintis pedagogo eksperto kvalifikaciją, sakė puikiai suprantantis, kaip sunku parašyti vadovėlį mažajam piliečiui, kiek reikia nuojautos "įlįsti jam į sielą", kad tokia knyga ne tik įdomi būtų, bet ir "užvestų" tolesniam žinių siekiui.

Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos direktorė Ona Repečkienė dėkojo J. Danilavičiui už tai, kad jis yra ir Anykščių mokytojų mokytojas – visada randa, ką patarti kolegoms, kaip išmokyti vaikus.

Vakaro metu įvairių J.Danilavičiaus kūrinių ištraukas skaitė jo ir šeimos nariai – žmona mokytoja Stasė Danilavičienė, jaunesnioji dukra Laura Danilavičiūtė...

... sukaktuvininką sveikino anykštėnai – naujieji kaimynai iš Žvejų gatvės tautodailininkas Stanislovas Petraška su žmona...

... bei dzūkiškąją jo kilmę priminę giminės, atvykę iš gimtojo Alytaus krašto.

Apie ateities planus paklaustas J. Danilavičius, glausdamas ant kelių anūką, sakė norintis pailsėti, bet dar esąs sumanęs vieną knygą, kurios niekas Lietuvoje dar nėra parašęs – vadovėlį tėvams "Skaitymo mokymas namuose".

Tautvydo Kontrimavičiaus nuotraukos

 
 
    Atgal...