Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2008-11-29   Anykštėnė Irma Randakevičienė – teisės daktarė
 
 

Sveikiname anykštėnę teisininkę Irmą RANDAKEVIČIENĘ, lapkričio 28 dieną Mykolo Romerio universitete apsigynusią socialinių mokslų, teisės daktarės disertaciją.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko padėjėja I. Randakevičienė parengė ir apsigynė disertaciją tema "Baudžiamosios bylos atnaujinimas". Jos mokslinė vadovė buvo doc. dr. Rima Ažubalytė, disertacijos gynimo tarybai vadovavo taip pat anykštėnas, Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės teisės katedros profesorius dr. Saulius Katuoka.

I. Randakevičienės daktaro disertacijoje ištirtas iki šiol Lietuvoje netyrinėtas baudžiamosios bylos atnaujinimo institutas, išgryninta ir atskleista šio instituto samprata.

Jos tyrimo objektas – baudžiamosios bylos atnaujinimo instituto teisinė prigimtis, istorinė raida, tikslai, požymiai, pagrindai, dėl kurių atnaujinama byla, rūšys, rūšių ypatumai, atnaujinimo procedūra bei baudžiamosios bylos atnaujinimo vieta kitų teismų sprendimų kontrolės formų sistemoje.

Mokslinį tyrimą I. Randakevičienė atliko dviem kryptimis. Pirmiausia ji išanalizavo baudžiamosios bylos atnaujinimo instituto teorinius pagrindus, o paskui įvertino baudžiamosios bylos atnaujinimą reguliuojančias Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas ir jų pagrindu besiklostančią teismų praktiką. Šios praktikos analizė leido atskleisti ir suformuoti kai kurias teorines išvadas.

Tyrimo metu pasitvirtino hipotezė, kad tinkamas baudžiamosios bylos atnaujinimo kaip išimtinės (ekstraordinarinės) teismų sprendimų kontrolės formos ir išimtinės (neprivalomos) baudžiamojo proceso stadijos suvokimas leidžia užtikrinti teisėtus proceso šalių lūkesčius bei sąžiningą baudžiamąjį procesą.

Kompleksinė baudžiamosios bylos atnaujinimo instituto analizė nulėmė ir bendresnį teiginį, kad teismų sprendimų kontrolės formų sistemos harmoningas funkcionavimas priklauso nuo to, kaip yra, konstruojant teisės normas, derinamos tarpusavyje visos esamos baudžiamajame procese teismų sprendimų kontrolės formos: nei viena iš jų neturi dubliuoti ar perimti kitos formos funkcijų.

I. Randakevičienė yra parengusi ir išleidusi keletą teorinio pobūdžio teisinių knygų, laiavalaikiu rašo ir grožinius kūrinius, kaupia kraštotyrinę ir genealoginę medžiagą.

-anykstenai

 
 
    Atgal...