Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2006-12-13   Anykštėnų menininkų dovanos skatina kurti Dailės galeriją Anykščiuose
 
 

Panevėžio anykštėnas 58 metų dailininkas grafikas Povilas Šiaučiūnas pirmasis išgirdo Pasaulio anykštėnų bendrijos iniciatyvą steigti Anykščiuose Dailės galeriją.

Jis jau atsiuntė kelias dešimtis savo grafikos lakštų, kurie buvo sukurti per pastaruosius 20 metų, ir taip pradėjo kaupti Bendrijos meno fondą.

Dar daugiau nei 20 dailininkų profesionalų pažadėjo peržiūrėti savo asmeninius rinkinius ir apsispręsti, kokie jų darbai geriausiai atspindėtų autorių kūrybinį braižą, eksponuojami tėviškėje.

Pasaulio anykštėnų bendrija, kaupianti tokį meno darbų fondą, yra pradėjusi derybas su Anykščių rajono savivaldybe dėl ekspozicinio ploto Dailės galerijai atidaryti. Kaip vienas iš perspektyvių variantų šiose derybose yra svarstoma architektūros paminklo – XIX a. dvarelio Šventosios pakrantėje, Paupio gatvėje, pritaikymas meno kūriniams eksponuoti.

Savo grafikos darbus Bendrijos meno fondui perdavęs P. Šiaučiūnas suteikė teises juos eksponuoti bei publikuoti, naudoti Bendrijos reklamai, apribodamas tik jų perdavimo ar rinkinio išskaidymo galimybę.

"Žmogumi, kuris paišo varnas" save kartais pavadinantis dailininkas P. Šiaučiūnas yra gimęs 1948 m. Klaibūnų kaime netoli Traupio. 1971 m. jis baigė Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą, o 1978 m. – Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto dailės skyrių.

Gyvendamas Panevėžyje ir dirbdamas dailės mokytoju, P. Šiaučiūnas yra sukūręs šimtus estampų, karikatūrų, plakatų, kvietimų, parodų katalogų. Jo kūrinių sąraše – beveik 900 knygos ženklų (ekslibrisų).

Su savo darbais nuo 1978 m. Lietuvoje ir užsienyje jis yra dalyvavęs apie 180 parodų. Nuo 1990 m. P. Šiaučiūnas yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Pasaulio anykštėnų bendrijai dovanota jo lino raižinių lakštinės grafikos kolekcija buvo pradėta kurti nuo 1987 metų. Šis kūrybinis darbas nenutraukiamas ir šiandien, todėl autorius iš anksto pažadėjo ją pagausinti.

"Tai didžioji lakštinės grafikos dalis, joje nėra tik darbų iš ciklų "Zodiako ženklai" ir "Raudonasis teroras". Taip pat čia nepristačiau nė vieno ekslibriso, kuriuos eksponavau daugybėje pasaulio šalių parodose ir konkursuose. Dar esu nutapęs akvarelių, aliejinės tapybos ir mišrios technikos darbų", – pasakojo apie savo dovaną P. Šiaučiūnas.

Dėkodami P. Šiaučiūnui už paramą Bendrijos idėjai kurti Anykščių dailės galeriją ir pirmąjį svarų indėlį, ją realizuojant, pateikiame keleto jo darbų reprodukcijas.

Šiuos paveikslus kaip būsimosios Dailės galerijos ištakas vienas pirmųjų pamatęs kino ir teatro režisierius Vytautas V. Landsbergis juos pavadino "gyvosios kultūros" ženklu, kuris Anykščiuose papildytų kol kas labiau akcentuojamą tradicinį kultūros paveldą.

P.Šiaučiūnas. Liūdesys. 1988 m.

P.Šiaučiūnas. Nerami diena. 1993 m.

P.Šiaučiūnas. Giesmė. 1995 m.

P.Šiaučiūnas. Kovo naktis. 2003 m.

P.Šiaučiūnas. Ant Birutės kalno. 2003 m.

P.Šiaučiūnas. Palaiminta žemė. 2005 m.

-tk

 
 
    Atgal...