Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2009-05-05   Rašytojo Juozo Baltušio atminimas paminėtas prie apskritojo stalo
 
 

Gegužės 28 dieną Anykščių Liudvikos ir Stanislovo  Didžiulių viešoji biblioteka pakvietė anykštėnus į apskritojo stalo popietę "Rašytojui Juozui Baltušiui – 100: rašytojo kūryba šiandieninėje šviesoje". Renginyje dalyvavo literatūros kritikai Petras Bražėnas ir Algis Kalėda, rašytojai Vygandas Račkaitis ir Rimantas Vanagas, rašytoją J. Baltušį artimai pažinoję anykštėnai.

Prisirinko pilnutėlė Anykščių koplyčios salė. Džiugu buvo matyti gausybę jaunų veidų. Susirinkusieji išgirdo ir rašytojo balsą...

Apskritojo stalo diskusiją vedęs rašytojas R. Vanagas ją pavadino "minties renginiu". Preambulėje (ne juokai) tolerantiškai siūlė atsiriboti nuo politikos, kalbėti apie rašytojo Juozo Baltušio kūrybą, jo talentą.

Sveikinimo žodis – J. Baltušio dukros Ritos Baltušytės, gyvenančios Australijoje, R. Vanagui adresuotas laiškas, kurį jis ir perskaitė renginio svečiams bei dalyviams.

Literatūros kritikui Petrui Bražėnui Juozas Baltušis buvo ir liko vienas talentingiausių lietuvių rašytojų."Juozas Baltušis kaip buvo, taip ir liko vienas talentingiausių lietuvių rašytojų. Jis unikalus", – sakė apie J. Baltušio kūrybą rašęs literatūros kritikas prof. P. Bražėnas, kiek plačiau stabtelėjęs ties geriausiu jo romanu "Sakmė apie Juzą". P. Bražėnas priminė, kad šį romaną išvertė prancūzai, o jie verčia ne bet ką, nes vertina sodrų žodį. Šis romanas pateko ir į seriją "XX amžiaus lietuvių literatūros lobynas".

Įtaigiai nuskambėjo jo žodis jaunimui, nepažinojusiam ir beveik nežinančiam apie J. Baltušį: "Skaitykit Baltušį, pradėkit nuo "Sakmės apie Juzą" ir pajusite, kas yra tikroji literatūra, pavergs rašytojo žodžio stichija, šmaikšti, linksma kalba. Su tokiu žodžiu ne kas dieną susiduri".

"Skausmingai išgyvenau, kai Baltušis nuėjo ne tuo keliu. Lemtingu momentu padarė lemtingą klaidą", – vėliau sakė svečias.

Literatūros kritikas Algis Kalėda rengia studiją „Ko nepasakė Baltušis“.Juozas Baltušis mėgdavo sakyti, kad jis neturįs fantazijos, o pradedantiesiems patardavo rašyti, žiūrint į žmones. Literatūros kritiko prof. A. Kalėdos, rengiančio studiją "Ko nepasakė Baltušis" (J. Baltušio apsakymas – "Ko nepasakė Laukys") nuomone, Baltušis tik apsimetinėjo, kad nemoka fantazuoti, yra dalykų, kuriuos jis pramanė.

Rašytojui kraštiečiui V. Račkaičiui "kalbėt jautru ir skaudoka, guli ant sąžinės, kad iš rašytojo Juozo Baltušio buvo atimtas Anykščių garbės piliečio vardas". Rašytojas siūlė drauge objektyviai pagalvoti, kodėl taip pasielgta ir pats tarsi surado atsakymą: "Juozui Baltušiui buvo abejotinos nepriklausomybės perspektyvos. Kaltas jo charakteris, impulsyvumas. Jis tapo žurnalistų auka". Rašytojas pasidžiaugė, kad Baltušis tarsi atrandamas iš naujo ir priminė, kad monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas pavadino Juozą Baltušį "rašytoju iš Dievo malonės".

Įspūdžiais pasidalijo rašytoją artimai pažinoję anykštėnai Vytautas Pupeikis (ne kartą po J. Baltušio mirties rašęs rajoniniame laikraštyje) ir Vytautas Krasauskas, lydėjęs rašytoją į susitikimus su skaitytojais.

Mokytojui ekspertui Juozui Danilavičiui J. Baltušis „išliko kareivis, aktyvus ir aršus“.Neatmesdamas cituojamų monsinjoro K. Vasiliausko žodžių, savo nuomonę išsakė buvęs ilgametis mokytojas ekspertas Juozas Danilavičius. Jam J. Baltušis "išliko kareivis, aktyvus ir aršus".

Renginyje būta pasakojimų, nutikimų, kuriuos linksmai ir vaizdžiai perteikė P. Bražėnas ir R. Vanagas.

"Juozas Baltušis – fantastiškai gyva, spalvinga, prieštaringa asmenybė. Gyvenime rasti harmoningą asmenybę sunku. Tai prilygtų dievybei", – kviesdamas žiūrėti plačiau ir geranoriškiau, pasisakymus apibendrino rašytojas R. Vanagas. Jo nuomone, "ateis laikas nuoširdžiai ir atvirai knygai apie Baltušį. Knyga būtų naudinga lietuvių literatūros istorijai ir mūsų mentalitetui".

Atėjusieji į renginį galėjo aplankyti koplyčios galerijoje veikiančią parodą "Rašytojas Juozas Baltušis Anykščiuose" iš Viešosios bibliotekos fotoarchyvo.

 

Daugumos fotografijų autorė – nuolatinė rašytojų palydovė kraštietė Ona Pajedaitė. Paroda veiks iki gegužės 16 dienos.

Aušra Miškinienė
Bibliotekos įvaizdžio kūrimo skyriaus vedėja

 
 
    Atgal...