Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2009-05-26   Kunigiškiuose pagerbti kraštiečiai
 
 

Gegužės 23-iąją Anykščių rajono savivaldybės Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje buvo organizuotas renginys "Per senolių tradicijas atverkime dvasią ir širdį", kuriame pagerbti žymūs kraštiečiai, buvę Kunigiškių pradžios mokyklos moksleiviai ir mokytojai.

Paminklinę lentą, įrengtą vienoje iš senosios Kunigiškių mokyklos klasių, tų žmonių atminimui atidengė Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius ir prof. dr. Karolis Rimtautas Kašponis, o pašventino Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Vydas Juškėnas.

Paminklinę lentą atidengia kun. V. Juškėnas, Anykščių meras S. Obelevičius ir prof. dr. K. R. Kašponis

Renginio metu muziejuje buvo atidaryta paroda-dokumentinė studija "Algirdo Greimo vaikystė", skirta pasaulinio garso mokslininkui, semiotikos mokslo kūrėjui, lingvistui, eseistui prof. Algirdui Juliui Greimui.

Atminimo popietėje kalbėjo Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis, Svėdasų parapijos klebonas kun. Vydas Juškėnas, mokslininko A. J. Greimo kūrybinio palikimo tyrinėtojas, parodos organizatorius prof. dr. Karolis Rimtautas Kašponis, koncertavo Anykščių muzikos mokyklos kanklininkių ansamblis, vadovaujamas mokytojos Jolitos Novikienės.

Vytautas Bagdonas

 
 
    Atgal...