Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2009-07-08   Egzorcistų asociacijos kreipimasis dėl festivalio "Velnio akmuo" – "Padėkime jaunimui"
 
 

Liepos 8-ąją, likus dešimčiai dienų iki sunkiosios muzikos festivalio "Velnio akmuo" Anykščiuose, Lietuvos egzorcistų asociacija išplatino pareiškimą su akivaizdžiais nerimo ženklais. Skelbiame šio pareiškimo tekstą.

Šiomis dienomis Lietuvoje organizuojamas sunkiosios muzikos festivalis "Velnio akmuo". Lietuvos egzorcistai neretai susiduria su asmenimis, nukentėjusiais nuo subkultūrų, kurių viena iš išraiškos priemonių yra mirties kultūros propagavimas.

Dievas suteikė žmogui laisvą valią. Neabejotina, kad asmens pasirinkimas klausytis vieno ar kito žanro muzikos yra laisvo pasirinkimo dalykas. Tačiau muzika turėtų pirmiausia skatinti gėrį, brandinti ir ugdyti asmenį jo vidinį pasaulį. Ypatingą poveikį muzika daro jaunimui.

Neretai destruktyvios muzikos dainų tekstuose atvirai vartojami prakeikimai, skatinamas svaigalų ar psichotropinių preparatų vartojimas, pateikiamas iškreiptas tikrovės suvokimas. Tai pasakytina ir apie kai kurias muzikos grupes, dalyvausiančias festivalyje "Velnio akmuo".

Kaip skelbia šio renginio organizatoriai, jų idėją palaiko Anykščių rajono savivaldybė. Tenka apgailestauti, kad ne visada vietos savivalda įsigilina į renginių, kuriuos remia ir palaiko, esmę ir galimą poveikį juose dalyvaujančių asmenų psichikai bei dvasiniam gyvenimui.

Nesuprantama, kokiu pagrindu renginio organizatoriai savo internetiniame puslapyje naudoja Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios fragmentą. Akivaizdu, jog demoniško motyvo propagravimas minėtame renginyje niekaip nedera su Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios fragmento naudojimu informaciniams tikslams internetinėje erdvėje.

Mūsų patirtis rodo, kad demoniško kulto, motyvų bei subkultūros propagavimas yra priešingas giluminiam asmens siekiui laimės ir gėrio, gali turėti ypač neigiamos įtakos asmeniui bei jo santykiams su kitais.

Ypatingą susirūpinimą kelia brazilų grupės "Sepultura" dalyvavimas. Tai satanistinės krypties roko grupė, kurios pats pavadinimas sukelia neigiamų asocijacijų – "supultura" reiškia "kapas". Kyla klausimas, kas ką nori palaidoti?

Juk patys "Sepultura" nariai save apibūdina kaip mirties grupę. Ar mums reikia mirties propagandos? Ar mes puoselėjame žmogiškąjį asmenį ugdantį dvasinį klimatą ar destruktyvią depresijos kultūrą?

Štai ką byloja dainų tekstai: "Forgive me father, forgive me god...", "In the name of god, we,re all dead...", "A legion of demon,s, born from the boundaries of death, like a onslaught of evil, to destroy this earth..."

Ar turime pilietinės drąsos būti savimi ir švęsti Lietuvos vardo tūkstantmetį užimdami aiškią krikščionims pritinkančią poziciją?

Nuoširdžiai kviestume katalikiškas, krikščioniškas bei kitas geros valios jaunimo organizacijas, judėjimus nelikti abejingiems bei vienytis ir kurti pozityvios, įkvepiančios bei kreipiančios į gėrį ir Dievo šlovinimą muzikos renginius, ir tokiu būdu prisidėti prie meilės civilizacijos kūrimo Lietuvoje. Taip pat kviestume tikinčiuosius bendrai rožinio maldai, kad Švč. M. Marija apsaugotų Lietuvos jaunimą nuo destrukcijos bei kreiptų į Viešpatį Jėzų Kristų.


Kunigas Arnoldas Valkauskas, Kauno arkivyskupijos egzorcitas, Egzorcistų asociacijos prezidentas.

Kunigas Edmundas Rinkevičius, Panevėžio vyskupijos egzorcistas, Egzorcistų asociacijos viceprezidentas

 
 
    Atgal...