Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2009-07-08   Rita Babelienė: Anykščiuose duris atvers sakralinio meno centras
 
 

Interneto dienraštis "Bernardinai" (www.bernardinai.lt) skelbia apie Anykščiuose įrenginėjamą ir netrukus duris atversiantį Sakralinio meno centrą. Siūlome anykštėnams šį centro vedėjos Ritos Babelienės pasakojimą.

Monsinjoro Alberto Talačkos portretas Anykščių bažnyčioje (dail. A. Latėnas)"Tai, ką pasilieki sau – amžinai pražudai, tai, ką atiduodi kitiems – amžinai tavo..." – yra sakęs Anykščių bažnyčios klebonas, monsinjoras Albertas Talačka (1921-1999). Monsinjoras šventorių pavertė skulptūrų galerija, o parapijai jis testamentu dovanojo gausią savo biblioteką, unikalią meno kūrinių kolekciją – patį brangiausią turtą, kurį kaupė, puoselėjo visą savo gyvenimą...

Vertingiausią kolekcijos dalį sudaro septyni XVII-XIX a. tapybos kūriniai, tarp kurių yra darbų, kuriais galėtų didžiuotis bet kuris ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio muziejus. Kolekcijos šedevras yra italų tapytojo, XVII a. pab. Romos dailininko Karlo Maračio (Carlo Maratti, 1625-1713) kompozicija "Marijos įvesdinimas į šventyklą". Prie vertingiausių Vakarų Europos tapybos pavyzdžių priskirtinas ir populiaraus XVIII a. pab.-XIX a. pr. Europos diduomenės portretisto, austrų tapytojo Johano Baptisto Lampio (Johann Baptist Lampi, 1751-1830) sukurtas Užpalių seniūno, Lietuvos armijos generolo kunigaikščio Pranciškaus Sapiegos (1772-1829) portretas.

Išskirtinis ir kone unikalus kolekcijos eksponatas yra ir nedidelis ant medžio lentos nutapytas paveikslėlis, vaizduojantis soste sėdinčią Švč. Mergelę Mariją su Kūdikiu. XVII a. pr. Bolonijos akademijos pradėtai tapybos krypčiai kolekcijoje atstovauja nežinomo XVIII a. pab. Vakarų Europos dailininko nutapyta Šv. Mykolo Arkangelo galvutė. XVII a. olandų tapybos mokyklai būdingas nedidelio formato buitinio žanro paveikslėlis "Virtuvėje".

Ne mažiau įdomus A. Talačkos kolekcijos kūrinys – krokuviečio tapytojo, kurį laiką dirbusio Lietuvoje, Simono Čechavičiaus (Szymon Czechowicz, 1689-1775) "Autoportretas". Pasak žodinės tradicijos, šį autoportretą dailininkas nutapė 1775 m. prieš mirtį. Lietuvos dailės aukso fondui priskirtinas vieno žymiausių Vilniaus meno mokyklos dailininkų, ilgamečio Vilniaus universiteto Piešimo ir tapybos katedros profesoriaus Jono Rustemo (Jan Rustem, 1762-1835) tapytas nežinomo vyro portretas.

Monsinjoro kolekcijoje galima pamatyti XX a. Lietuvos dailės klasikų Antano Žmuidzinavičiaus (1876-1966), Kazio Šimonio (1887-1978), Jono Mackevičiaus (1872-1954), Jono Janulio (1888-1973), Česlovo Kontrimo (1902-1989), šių dienų menininkų Broniaus Uoginto (g. 1946 m.), Vaidoto Žuko (g. 1956 m.), Aistės Ramonaitės (g. 1957 m.), Egidijaus Rudinsko (g. 1962 m.) ir kt. kūrinius.

Be tapybos ir grafikos kūrinių, A. Talačkos kolekcijoje yra keli profesionalių dailininkų sukurti ar liaudies meistrų išdrožti skulptūros darbai (šventųjų skulptūrėlės, krucifiksai). Iš liaudiškos stilistikos darbų minėtina vieno garsiausių ir originaliausių Lietuvos dievdirbių Liongino Šepkos (1907-1985) išdrožta Švč. Mergelės Marijos skulptūrėlė, nuoširdūs ir saviti J. Mockūno darbai. 

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje saugoma asmeninė A. Talačkos biblioteka. Joje – per 4 tūkst. egzempliorių knygų, 400 rankraščių, laiškų, užrašų. Tai ir XIX a. leidiniai, vertingi albumai, knygos vokiečių, anglų, rusų bei kitomis kalbomis.

Anykštėnų ir kraštiečių kultūros puoselėtojų, rajono vadovų, mons. A. Talačkos atminimą branginančių Anykščių parapijos kunigų niekuomet neapleido mintis deramai pasirūpinti vertingu dailės ir knyginiu palikimu, o pastaruoju metu šios pastangos itin suaktyvėjo: monsinjoro palikimas perkeliamas į buvusią Antano Baranausko parapijos salę Anykščių senamiestyje, Vilniaus g. 11.

Čia įkurtas Sakralinio meno centras – rengiamos patalpos nuolatinei meno kūrinių ekspozicijai, skirta vieta monsinjoro bibliotekai bei kūrybiniam palikimui. Jau susitarta su Lietuvos dailės muziejumi, kad kolekciją papildys deponuoti garsių dailininkų K. Maračio, J. B. Lampio, S. Čechavičiaus, J. Rustemo kūriniai.

Sakralinio meno centro veikla neapsiribos vien tik meno kūrinių eksponavimu, bus vykdoma plati kultūrinė programa, populiarinanti sakralinį meną. Sakralinio meno centre vyks nuolatinis (kiekvieno mėnesio 19 d., minint monsinjoro A. Talačkos gimimo dieną lapkričio 19-ąją) diskursas: kas šventa ir sakralu žmogaus gyvenime (kultūriniai renginiai, apvalūs stalai, seminarai, konkursai jaunimui, edukacinės pamokos). Su parodomis turės galimybę susipažinti ir Anykščius aplankantys miesto svečiai ir turistai.

Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia 2009 metais mini 100-ąsias metines. Šiai sukakčiai paminėti numatoma parengti plačią ekspoziciją, apjungiant Sakralinio meno centre eksponuojamus darbus su bažnyčios šventoriuje esančiomis Kryžiaus kelio stotimis (dievdirbys Rimas Idzelis). Liepos pabaigoje, Anykščių miesto šventės metu, vyks iškilmingas Sakralinio meno centro atidarymas.

Liepos 23 dieną 18 valandą rengiamas Sakralinio meno centro atidarymas ir monsinjoro Alberto Talačkos sukauptų meno vertybių pristatymas. Koncerte dalyvaus sakralinio šokio autorė ir atlikėja Sigutė Sapranavičiūtė, Gospel choras "Sounds in G" (vadovė Kristina Žaldokaitė) ir smuikininkas, respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas Dainius Puodžiukas. Po šio renginio, 20 valandą, bus aukojamos Šv. Mišios už monsinjorą Albertą Talačką Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje.

Liepos 24 dieną 16 val. 30 min. Sakralinio meno centre vyks prisiminimų popietė "...Kai atsiveria amžinybės akys...", skirta monsinjoro Alberto Talačkos asmenybei prisiminti. Į ją rinksis dvasininkai ir anykštėnai, gerai pažinoję monsinjorą, bus surengtas smuikininko Dainiaus Puodžiuko rečitalis.

 
 
    Atgal...