Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2009-12-20   Atskleista istorijos versija: M. Telksnytės ir V. Račkaičio romanas "Daumanto kalavijas"
 
 

Kalėdų dovana anykštėnams – ką tik A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus išleista nauja knyga Mildos Telksnytės ir Vygando Račkaičio 142 puslapių istorinis romanas "Daumanto kalavijas".

Knygos autoriai bando atskleisti vieną iš mažiau žinomų sudėtingo ir dramatiško XIII amžiaus – valstybės kūrimosi laikotarpio – istorijos puslapių.

Romane pateikiamos šio laikotarpio literatūrines interpretacijos, pasakojama apie žmogų, nužudžiusį valstybės kūrėją Mindaugą ir jo sūnus, – jo svainį Nalšios kunigaikštį Daumantą, kuriam paskui teko bėgti iš Lietuvos, ieškoti prieglobsčio Pskove.

Ten jis tapo Pskovo kunigaikščiu, surengė keletą žygių į savo tėvoniją Nalšią. Vėliau jis sėkmingai gynė Pskovą nuo livoniečių antpuolių, po mirties net buvo pripažintas šventuoju, tačiau Lietuvos istorijoje jis liko kaip kontraversiška asmenybė, tarnavusi svetimiesiems.

Dramatišku Daumanto paveikslu romano autoriai Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis, remdamiesi istoriniais šaltiniais, siekia beletrizuota  forma įprasminti ir išreikšti tautiškumo bei patriotizmo idėjas.

Naująjį  romaną, kaip ir daugumą Anykščių kraštą reprezentuojančių leidinių išspausdino UAB "Petro ofsetas". Knygą jau dabar galima įsigyti muziejuje, jos kaina – 10 Lt.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...