Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2010-01-29   Vaižgantas – amžininkų prisiminimuose
 
 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido atsiminimų, esė ir laiškų rinkinį "Neužmirštamas Vaižgantas". Beveik 500 puslapių leidinį sudarė ir parengė Juozo Tumo-Vaižganto (1869-1933) atminimo saugotojas ir populiarintojas Kauno Vaižganto memorialinio buto-muziejaus vedėjas Alfas Pakėnas.

Pernai rudenį, kai buvo minimas iš Svėdasų apylinkių kilusio kanauninko ir rašytojo gimimo 140-metis, A. Pakėnas Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejuje, buvo parengęs taip pat pavadintą parodą.

Tarp jos eksponatų buvo daug nuotraukų iš J. Tumo-Vaižganto gyvenimo, kuriose užfiksuotos jo susitikimų akimirkos su žymiais to meto žmonėmis – Jonu Jablonskiu, Motiejumi Lozoraičiu, Gabrieliumi Landsbergiu-Žemkalniu, Vincu Kudirka. Dabar šie susitikimai atsispindi memuariniame leidinyje.
 
Vaižgantas laikomas įspūdingiausia figūra XX a. pradžios lietuvių literatūroje. Amžininkų prisiminimuose jis išryškėja kaip žmogus legenda, rašytojas, publicistas ir kunigas, savojo laiko didžiausias moralinis autoritetas, tautos atgimimo skelbėjas ir "deimančiukų ieškotojas". Jo kūryba leidžiama, skaitoma, analizuodama.

Tačiau amžininkų atsiminimų rinkinio apie šią įdomią ir spalvingą asmenybę lig šiol nebuvo, nors jau praėjo 140 metų nuo Vaižganto gimimo ir bemaž 80 metų nuo mirties.

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas 1997 m. apie Vaižgantą rašė: "Mūsų kartai Vaižgantas buvo tarsi Dievas, visur kabojo jo paveikslai, mes daugiausiai mėgom skaityti Vaižgantą. Aš persirašydavau ištisus puslapius iš jo knygų. Man Vaižganto žodžiai buvo kaip duona, – kvapnūs ir skalsūs. Žavėjo jo didelis noras ieškoti "deimančiukų" žmonėse, kūryboje ir gyvenime. Be Vaižganto jaunystėje gal nebūčiau pamatęs ir supratęs Lietuvos grožio, jos žmonių dvasios. Jis mokėjo surasti, kas žmones jungia, o ne skiria, nes pačios svarbiausios vertybės – bendražmogiškos".

Ši A. Pakėno sudaryta knyga – pirmas toks didelis prisiminimų apie Vaižgantą telkinys.

Originalųjį klasiką čia prisimena paprasti kaimo žmonės, rašytojo ir kunigo artimieji, su juo bendravusieji kultūros žmonės, daugybė garsių rašytojų. Taip pat spausdinama Vaižganto laiškų ir laiškų jam, oficialių jo kaip kunigo raštų, kitos archyvuose sukauptos medžiagos, vertingos, pirmą kartą publikuojamos ikonografijos.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...